Hem » Nyheter » En tredje vaccindos? Uppdaterade rekommendationer från Svensk Reumatologisk Förening

En tredje vaccindos? Uppdaterade rekommendationer från Svensk Reumatologisk Förening

Riktlinjer covid-19

Folkhälsomyndigheten har i dagarna gått ut med att vissa patientgrupper med kraftigt nedsatt immunförsvar bör få en tredje dos av vaccin mot covid-19.  Det många undrar är vad som kommer att gälla med den tredje vaccindosen, och i synnerhet för den som har en reumatisk sjukdom och som behandlas med immundämpande läkemedel.

Med anledning av detta så har Svensk Reumatologisk Förening (SRF) uppdaterat sina rekommendationer för patienter med en reumatologisk sjukdom. SRF skriver i sin uppdaterade rekommendation att patienter med en reumatisk sjukdom som behandlas med immundämpande läkemedel inte heller nu bedöms utgöra en riskgrupp för svår covid-19, precis som tidigare. Däremot rekommenderar SRF vissa undantag och att vissa patienter bör erbjudas en tredje vaccindos.

”Notera att rekommendationen för patienter med reumatisk sjukdom i första hand inte gäller sjukdomens svårighetsgrad utan typ och grad av immundämpande behandling, vilket skulle kunna påverka effekten av vaccination mot COVID-19. Det vetenskapliga stödet för riktlinjer avseende vaccination med en tredje dos av COVID-19 vaccin är svagt. Nedanstående rekommendation bygger på konsensus inom Svensk Reumatologisk Förening (SRF).”

SRF bedömer utifrån rådande situation och kunskapsläge att nedanstående patienter med reumatisk sjukdom och immundämpande behandling bör erbjudas en tredje dos.

Rekommendation om en tredje vaccindos gäller:

  • Behandling med rituximab (Mabthera®, Ritemvia®, Rixathon® eller Ruxience®) senaste året. Som tidigare gäller att vaccination vid denna behandling tidigast kan ges 4 månader efter behandling och att behandling kan upptas tidigast efter 2 veckor.
  • Pågående behandling med cyklofosfamid (Sendoxan®) sedan årsskiftet 2020/2021.
  • Långvarig behandling med kortison motsvarande > 30 mg prednisolon.
  • Patienter med kraftig immunosuppression i kombination med svår organengagerande reumatisk sjukdom efter individuell bedömning av patientansvarig läkare.

Du som patient kommer att få information via din reumatologklinik.

Länk till de uppdaterade rekommendationerna


I nedan länk kommer du till de uppdaterade rekommendationerna i sin helhet på SRF:s hemsida där ges mer fördjupad information om läget för dig och andra patienter med reumatisk sjukdom som behandlas med immundämpande läkemedel.

https://svenskreumatologi.se/wp-content/uploads/2021/09/210903-vagledning-for-vardpersonal-och-patienter-covid-19.docx

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Just nu får vi många frågor om vaccin och covid-19. Vi ger inte medicinska råd i enskilda fall. Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Den information vi kan ge är allmän och du kan läsa dem här: Information om corona och vaccinationer.  Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Facebook-kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *