Enkät om diagnosverksamhet - Reumatikerförbundet

Enkät om diagnosverksamhet

Med den här enkäten vill vi ta reda på hur det ser ut med diagnosverksamheten runt i landet. Syftet med det är att få underlag till ett projekt som ska stödja och utveckla verksamheten.

Om du svarar nej eller vet inte kan du gärna gå vidare direkt till frågan: ”Berätta kort vad du tycker att Reumatikerförbundet borde göra för att stötta diagnosombuden och deras verksamhet.”
Fyll gärna i flera alternativ!
Hoppa över om du inte vet något annat.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng