Få apotekskunder köper sina läkemedel på delbetalning - Reumatikerförbundet

Få apotekskunder köper sina läkemedel på delbetalning

För personer med reumatiska sjukdomar slår läkemedelskostnaderna snabbt i högkostnadstaket redan vid första uttaget under en 12 månaders period. Lever man på sin sjukersättning eller garantipension är en läkemedelskostnad på ett par tusen kronor mycket att betala på en gång. Därför är apoteken skyldiga att erbjuda avbetalningslösningar för de kunder som önskar.

– Att dela upp kostnaden för läkemedel löser inte de ekonomiska svårigheterna som man har. Däremot lindrar man den ekonomiska bördan genom att portionera ut kostnaden under ett halvår eller ett år, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Reumatikerförbundet har frågat de största apotekskedjorna hur många av deras kunder som köper sina läkemedel på delbetalning. Andelen är låg och skillnaden mellan apotekskedjorna är stora.

Endast 0,7 procent – 2 procent av receptköpen på apotekskedjorna Apoteket AB, Kronans apotek och Apotek Hjärtat görs genom delbetalningar. Med tanke på att det finns över 200 000 fattigpensionärer i Sverige är gruppen som skulle kunna ha behov av denna betallösning sannolikt större än den låga andel som köpen idag utgör.

– Jag tror att fler skulle valt denna betallösning, om de visste att den fanns. Apoteken måste bli bättre på att informera sina kunder om att denna möjlighet finns, säger Lotta Håkansson.

  


Så många av läkemedelsköpen görs på delbetalning

Apoteket AB 2 procent Apotek Hjärtat 1,9 procent Kronans Apotek 0,7 procent


Faktaruta om högkostnadsskyddet:
Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel. Det betyder att staten betalar en del av kostnaden. Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet. Apotekskunden betalar högst 2 300 kronor under denna period. 
Källa: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng