​Fler reumatiker i arbete med tidig diagnos och behandling - Reumatikerförbundet

​Fler reumatiker i arbete med tidig diagnos och behandling

Det visar forskning som vår europeiska samarbetsorganisation, EULAR, lyfter fram i samband med Internationella reumatikerdagen 12 oktober. Årets internationella tema är arbetsliv och reumatisk sjukdom.

– Arbete är så viktigt för självkänslan och oberoendet. Att kunna bidra till samhället är viktigt för alla. De flesta människor med reumatisk sjukdom både kan och vill jobba, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Tre förändringar skulle förbättra livet för personer med reumatiska sjukdomar – tidigare insatser för att begränsa smärta, trötthet och stelhet som gör det svårt att fortsätta arbeta, större medvetenhet om de utmaningar som människor med reumatiska sjukdomar står inför och en översyn av hur vi arbetar. Möjlighet till flextid, bättre möjlighet till hemarbete och till höj- och sänkbara skrivbord kan göra stor skillnad.

– Tidig diagnos, remiss till en reumatolog och tillgång till effektiva behandlingar förbättrar livskvaliteten och förmågan att arbeta. Tyvärr får alldeles för många vänta på diagnos, och därmed behandling, säger Lotta Håkansson.

Totalt har över en miljon människor i Sverige någon form av reumatisk sjukdom. Många lever med smärta, svår trötthet, nedsatt funktionsförmåga, försämrad livskvalitet och risk för allvarliga följdsjukdomar. I takt med att de moderna läkemedelsbehandlingarna har blivit fler och bättre har möjligheterna att delta aktivt i arbetslivet ökat.

– Reumatisk sjukdom inte ska vara ett hinder för att arbeta. Alla människor ska ges möjlighet att arbeta till 100 procent av sin förmåga och kunna försörja sig på det. Om ens förmåga är 90 procent av en heltid är det orimligt att kräva att en person ska vara sjukskriven 25 procent. Det är slöseri med resurser och arbetskraft, säger Lotta Håkansson.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng