Det enklaste sättet att hjälpa till är att bli medlem. Din medlemsavgift går till verksamhet som genomförs av Reumatikerförbundet på nationell, regional och lokal nivå. Läs mer om vad vi gör här!

Som medlem i Reumatikerförbundet blir du automatiskt ansluten till en förening nära dig. Engagera dig gärna i föreningens verksamhet! Fråga styrelsen om det finns något den behöver hjälp med, eller varför inte fundera på att gå med i styrelsen?

Har du en reumatisk sjukdom besitter du en massa livserfarenhet som andra kan ha glädje av, särskilt de som alldeles nyss fått sin diagnos. Delar du med dig av denna så hjälper du mycket, oavsett om det är på föreningsmötet, som diagnosombud eller som informatör på en patientskola.

Vården behöver också din hjälp för att bli bättre! Reumatikerförbundet utbildar informatörer som undervisar vårdpersonal i att förstå reumatikers situation och bättre ställa diagnos. Du kanske kan bli en av dem? Läs mer här

Forskningen om de reumatiska sjukdomarna blir bättre om de som forskar samarbetar direkt med personer som faktiskt är sjuka. Därför har vi ett program för att hjälpa forskarna med forskningspartners. Din hjälp där kan vara mycket värdefull för framtiden!

Har du inte möjlighet att hjälpa till direkt så kan du alltid skänka en gåva. Varje krona hjälper oss att göra livet bättre för reumatiskt sjuka personer!

Forskningspartner

Personer som lever med en reumatisk eller en annan kronisk sjukdom har ofta lång erfarenhet och unika kunskaper, både om själva sjukdomen och hur det…

Distrikt och föreningar

Reumatikerförbundet är organiserat i 172 lokalföreningar indelade i 24 distrikt. I förbundet ingår även tre riksföreningar, Riksföreningen Småkärlsvaskuliter, Riksföreningen för systemisk skleros och Riksföreningen för…

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!