Här finns information för dig som jobbar i vården. Du kan bland annat se vilka kurser och utbildningar vi har och vilket material du kan ladda hem eller beställa.

Vår önskan är att bidra till att de som lever med reumatisk sjukdom får bra och rätt information, och blir trygga och välinformerade patienter.

Varmt välkommen att se dig omkring. Titta på Frågor & Svar och kontakta oss gärna om du saknar eller undrar över något!

Klicka här om du vill anmäla dig till vår nyhetsbrev för dig som jobbar i vården! Vi skickar ut ca 4 brev per år med information om patientinformationsmaterial och annat som kan vara intressant för dig.