Sök stipendium eller bidrag - Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet erbjuder reumatikerföreningar och -distrikt möjligheten att ansöka om gruppbidrag till klimatvårds-/rehabresor.

Om Du som medlem i Reumatikerförbundet vill delta i en klimatvårds-/rehabresa, kontakta Din lokala reumatikerförening för att höra om någon gruppresa planeras eller för att själv initiera en sådan i föreningen. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur man ansöker: Bidrag för gruppresor

Det finns ingen möjlighet att ansöka om några individuella bidrag/stipendier från Reumatikerförbundet eller från de stiftelser som Reumatikerförbundet förvaltar.

Det finns ett flertal stiftelser som lämnar bidrag beroende på var den sökande har sin hemvist. Använd gärna Länsstyrelsens stiftelsesök för att hitta dessa: stiftelser.lansstyrelsen.se/.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng