Vem var Olle Lövgren? - Reumatikerförbundet

Vem var Olle Lövgren?

Olle Lövgren var en mycket känd och erkänd reumatolog och hade sin huvudsakliga profession förlagd till Sankt Eriks sjukhus i Stockholm.

Han var en av initiativtagarna till att ”Riksföreningen för bekämpande av de reumatiska sjukdomarna” (Reumatikerförbundets första namn) bildades den 23 november 1945. Föreningens mål var att sprida information, bättre reumatikervård och understödja reumatologisk forskning.

Vår meste vice ordförande

Olle Lövgren var aktiv i ledningen, bland annat som vice ordförande, från bildandet 1945 fram till 1987. Detta kommer sannolikt vara ett oslagbart rekord. Han framhöll alltid vikten av information till allmänheten men även information och utbildning till reumatiker.

Populär föreläsare

Han var en mycket uppskattad föreläsare som med sin charm, auktoritet och kunskap trollband auditoriet. Reumatikerdistriktet i Stockholm anordnade en temadag i november 1987. Olle Lövgren var en av föreläsarna och redan i en halvtimme innan föreläsningen skulle börja var Z-salen i ABF-huset nästan fullsatt (rymmer drygt 400 personer) och det var en lång kö med förhoppningsfulla människor. Många fick sitta och stå i trapporna i föreläsningssalen och det var också många som inte kom in eftersom brandmyndigheterna inte tillät hur många som helst i salen. Detta blev hans sista officiella framträdande innan han avled i februari 1988.

Skapade begreppet ”klimatvård”

Han månade mycket om reumatikersjukhusen men även om rehabiliteringen utomlands. På ett förbundsråd i början av 1980-talet argumenterade han för att benämningen utlandsvård var diffus och oklar. Han föreslog att förbundet skulle använda begreppet klimatvård, gärna med tillägget rehabilitering utomlands. Han föreslog även en straffavgift på 1 krona om man använde begreppet utlandsvård. Pengarna skulle gå till en klimatsvårdfond. Detta var på skämt men ett mycket effektivt sätt att börja använda det nya begreppet. Under många år talades det om denna krona. Idag är begreppet klimatvård/rehabilitering utomlands helt etablerat i olika förbund, bland politiker och tjänstemän samt vårdpersonal och reumatiker.

Stödde forskningen

Forskning har alltid legat förbundet varmt om hjärtat och det är bland annat Olle Lövgrens förtjänst. År 1952 delade förbundet ut det första forskningsanslaget och idag är förbundet en av de stora bidragsgivarna till reumatologisk forskning. På 50-talet var det framför allt forskning angående inflammatoriska och degenerativa sjukdomar som var aktuell.

Olle Lövgrens stipendiefond

Olle Lövgren var mycket aktiv i organisationen och inspirerade och initierade att många distrikt och föreningar bildades. Han anlitades ofta som föreläsare och hade alltid tid att svara på frågor såväl i grupp som enskilt. Han deltog i manifestationer och demonstrationer samt uppvaktning av politiker. I samband med Olle Lövgrens 70-årsdag anordnades en insamling och i samråd med honom bildades ”Olle Lövgrens stipendiefond” 1984 med ändamål att ge bidrag till medlemmar för att kunna delta i kongresser och kurser.

Text: Margareta Bäckskog.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng