Förbundsstämman 2021 - Reumatikerförbundet

Förbundsstämman 2021

Nu i helgen håller Reumatikerförbundet sin årliga förbundsstämma, som i år är helt och hållet digital. Vi hoppas vi få till en fungerande digital miljö som passar alla som deltar på stämman och ta med oss en erfarenhet rikare om tekniska möjligheter i en föränderlig värld.

Från runt om i landet deltar förtroendevalda som utsetts till stämmoombud i allt det som en stämma handlar om. Det ska väljas en ny förbundsstyrelse, det ska också beslutas om den långsiktiga verksamhetsplan som förbundet ska arbeta med kommande år 2022 – 2025. Förtroendevalda ska också ta ställning till förslag om den pågående omorganisationen av Reumatikerförbundet, och fastställa årsredovisningen.

Nyheter från stämman

Valet till förbundsstyrelse

Förbundsstämman har idag valt en ny styrelse. Lotta Håkansson blev återvald som ordförande. Till 1:e vice ordförande valdes Tommy Olsson som tidigare var 2:e vice ordförande. Pia Lennberg har valts till 2:e vice ordförande. Hon har de senaste fyra åren varit styrelseledamot. Nya ledamoter i förbundsstyrelsen är Sofia Hagel, Monica Holmner och Britt-Marie Nyhäll Wåhlin.

Träffa vår nya ledamöter!

Sofia Hagel

Sofia Hagel är chefsfysioterapeut på Skånes universitetssjukhus. Hon har mer än 25 års erfarenhet av rehabilitering av och för reumatiker. Sofia har bland annat fått Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium och Fysioterapeuternas kvalitetspris.

Vad jag kommer att bidra med

Monica Holmner

Monica har startat upp Riksföreningen systemisk skleros och är dess ordförande. Hon är Reumatikerförbundets representant i FESCA (den internationella paraplyorganisationen för systemisk skleros), ledamot i Funktionsrätt Sörmland och i regionens råd för funktionshinderfrågor. Tidigare ledamot i Reumatikerförbundet Katrineholm. Är forskningspartner sedan flera år.

Vad jag kommer att bidra med

Britt-Marie Nyhäll Wåhlin

Britt-Marie är reumatolog. Sedan 1994 är hon ansvarig för osteoporosverksamheten på Falu lasarett. Hon sitter med i Socialstyrelsens Prioriteringsgrupp för de Nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar och MoRR (Rekommendationer för Modern Reuma Rehabilitering).

Vad jag kommer att bidra med

Pressmeddelande

Utbilda befolkningen om deras rättigheter i sjukvården!

Ladda ned som PDF

Införandet av patientkontrakt riskerar att falla lika platt som införandet av patientlagen, om inte befolkningen utbildas om sina rättigheter i sjukvården. Informationen bör särskilt riktas till personer med allvarliga eller kroniska hälsotillstånd- och sjukdomar. Förutsättningarna att lyckas med omställningen till en personcentrerad god och nära vård där patientkontrakt är en del, ökar radikalt när både patienter och vårdpersonal vet vad det innebär.

Läs hela pressmeddelandet på Newsdesk

Hälsning från Lena Hallengren

”Jag kan förstå att det varit ett tufft år för er, eftersom så mycket av det ni gör handlar om att mötas. Men ni har stått för ett imponerande arbete!” säger socialminister Lena Hallengren i sitt tal till förbundsstämman. 

Pengar inte ska vara ett problem när regionerna arbetar bort de vårdskulder som blivit under pandemin.  – Ni ska få vård så snabbt som möjligt. Det gäller självklart även rehabilitering!

Välkommen alla stämmoombud till förbundsstämman!  

Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson hälsar stämmoombuden välkomna till förbundsstämma.

Stämman öppnar klockan 10:00 på lördagen och ska vara avslutad till klockan 15:00 på söndag. Här hittar du den fullständiga dagordningen för förbundsstämman:

Motioner till förbundsstämman 2021

  • Motion 1: Vill att årsprototokoll och verksamhetsberättelser med mera, från föreningar och distrikt ska kunna signeras digitalt.  
  • Motion 2: Uttrycker önskemål om att medlemsregistret ska utvecklas för att innehålla fler uppgifter om medlemmarna, och för att bli enklare att arbeta med.
  • Motion 3: Vill se att strukturen för Reumatikerförbundets webbplats utvecklas för att bli mer lättarbetad för föreningar och distrikt.
  • Motion 4: Ger förslag om att Reumatikerförbundet ska återgå till tidigare logga och att Lille Kanin åter igen blir förbundets maskot.
  • Motion 5: Vill införa en differentierad medlemsavgift utifrån hushållens storlek, med nedsatt avgift per person för hushåll med fler än en medlem, genom en ny medlemskategori; – Stödjande medlem.
  • Motion 6: Förordar att alla lokala föreningar ska få ett årligt grundbidrag från förbundet på 15 000 kronor. 
  • Motion 7: Vill att Reumatikerförbundet arbetar mer aktivt, både nationellt och regionalt, för att synas i media om reumatikers möjligheter till rehabilitering.

Motionerna och förbundsstyrelsens förslag till beslut hittar du här:

Här finns: Alla handlingar för förbundsstämman

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng