Hem » Föreläsningar

Föreläsningar

Här finns filmer med forskare och föreläsningar som tar upp olika rön och framsteg när det gäller forskning om reumatiska sjukdomar och närliggande forskningsområden.

Forskningsdagen 2019

Vid uppmärksammandet av Internationella reumatikerdagen 2019 anordnade Reumatikerförbundet och Reumatikerdistriktet i Skåne den 5 oktober en forskningsdag på temat arbetsliv och reumatisk sjukdom. Fyra forskare belyste under dagen vikten av att få en tidig diagnos och tidigt insatt behandling, samt hälsovinsterna med ett fortsatt yrkesliv vid reumatisk sjukdom.

– Det är angeläget för oss att berätta om de hälsofördelar som ett aktivt deltagande i arbetslivet ger, och hur man med rätt hjälp ska man kunna behålla sin arbetsförmåga, menar Li Alemo Munters, forskningschef på Reumatikerförbundet.

Punkter under dagen som lyftes fram som angelägna för att individer som upplever smärta och trötthet i sin sjukdom ska få möjlighet att hitta balans och ha ett givande arbetsliv var; tidig diagnos, stöd i sin arbetsmiljö och tillgång till rehabiliterande insatser.

Samtliga föreläsningar i programmet videofilmades och materialet kan vara till nytta både för dig som har en reumatisk sjukdom och dig som är arbetsgivare.

 

”Vad händer i kroppen vid reumatiska systemsjukdomar? Kan man bromsa utvecklingen?” Helena Tydén, reumatolog och medicine doktor vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

”Vikten av tidig diagnos och behandling vid artritsjukdomar” Jon Thorkell Einarsson, reumatolog och medicine doktor, vid Lunds universitet och Skånes Universitetssjukhus. 

”Work is good -Hälsa och arbete vid reumatiska sjukdomar.” Ann Bremander, fysioterapeut, docent, Lunds universitet, och professor i reumatologisk rehabilitering vid Syddansk Universitet.

”Aktivitets- och arbetsförmåga vid systemsjukdom” Gunnel Sandqvist, arbetsterapeut och docent vid Lunds Universitet.