Aktuella forskningsprojekt​

Biomarkörer och genetiska markörer vid psoriasisartrit

Alenius Gerd-Marie, Umeå Universitet. 75 000 kronor. Studie av biomarkörer samt genetiska markörer i relation till sjukdomsmanifestationer vid psoriasisartrit. Fortsättningsstudie.

Samverkan mellan B-lymfocyter och interferonproducerande plasmacytoida dendriska celler

Eloranta Maija-Leena, Docent, Uppsala Universitet, Uppsala. 150 000 kronor.

Kolhydratdiet som antiinflammatorisk behandling

Berntson Lillemor, Docent, Barnkliniken Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala. 299 000 kronor.  Effekter av ”anpassad kolhydrat kost” som antiinflammatorisk behandling av barn med reumatisk ledinflammation.

Immunkomplex och associerade autoantikroppars påverkan på RA och SLE

Rönnelid Johan, Professor, Uppsala Universitet, Uppsala. 250 000 kr. Funktionella studier av hur immunkomplex och associerade autoantikroppar styr utveckling av inflammation och destruktion vid RA och SLE.

Sjukdomsmekanismer i autoimmuna reumatiska sjukdomar med aktiverat typ I interferonsystem

Rönnblom Lars, Professor, Uppsala Universitet, Uppsala. 350 000 kronor.

PD-1 vägen; ett nytt sätt att behandla RA

Kleinau Sandra, Professor, Uppsala Universitet, Uppsala. 100 000 kronor.

Funktionella effekter på immunsystemet av genetiska riksvarianter vid SLE

Hagberg Niklas, Med Dr, Uppsala Universitet, Uppsala. 75 000 kronor.

Samverkan mellan B-lymfocyter och interferonproducerande plasmacytoida dendriska celler

Eloranta Maija-Leena, Docent, Uppsala Universitet, Uppsala. 150 000 kronor.

Syreupptagningsförmåga och fysisk aktivitetsnivå vid reumatoid artrit

Hörnberg Kristina,  Dr Med Vet, Umeå Universitet, Umeå. 75 000 kronor. Syreupptagningsförmåga och fysisk aktivitetsnivå vid reumatoid artrit; association till inflammation och kardiovaskulära riskfaktorer.