Aktuella forskningsprojekt​

Konstgjort östrogen mot inflammation och benskörhet

Hans Carlsten, Professor, Göteborgs universitet, Göteborg, 100 000 kr Inflammatoriska reumatiska sjukdomar, som reumatoid artrit (RA) drabbar i högre grad kvinnor än män. Orsaken till den skeva könsfördelningen beror i …

Konstgjort östrogen mot inflammation och benskörhet Läs mer

Finns det immunologiska likheter mellan RA och gikt?

Lena Björkman, Med Dr, Göteborgs universitet, Göteborg, 75 000 kr Inflammation är centralt vid flera sjukdomar, men också ett livsviktig första försvar mot infektioner. Om inflammationen inte följer sitt rätta …

Finns det immunologiska likheter mellan RA och gikt? Läs mer

Samsjuklighet vid gikt

Fatima Tahzeeb, Med Dr, Göteborgs universitet, Göteborg, 75 000 kr Gikt är den vanligaste artritsjukdomen i Sverige och den största riskfaktorn för att utveckla gikt är förhöjda nivåer av urat …

Samsjuklighet vid gikt Läs mer

Ung & sjuk – förbättra med kunskap

Anna Haavisto Olow, fysioterapeut, Göteborgs universitet, Göteborg, 100 000 kr Trots förbättringar i medicinering och ett tidigare insättande av mer målinriktade läkemedel ser man fortfarande att barn och ungdomar med …

Ung & sjuk – förbättra med kunskap Läs mer

E-hälsolösning som stöd för träning vid långvariga smärttillstånd

Kaisa Mannerkorpi, Professor, Göteborgs universitet, Göteborg, 150 000 kr Långvarig utbredd smärta förekommer hos ungefär 10% av befolkningen. Forskningsgruppens tidigare studier om fysisk aktivitet för patienter med fibromyalgi och långvarig …

E-hälsolösning som stöd för träning vid långvariga smärttillstånd Läs mer

Frakturer – östrogen och antikroppar i reumatisk sjukdom

Cecilia Engdahl, Med Dr, Göteborgs universitet, Göteborg, 100 000 kr Antikroppar finns ständigt närvarande för att upprätthålla ett immunologiskt försvar hos alla människor. Vid reumatoid artrit (RA) har patienter en …

Frakturer – östrogen och antikroppar i reumatisk sjukdom Läs mer

Bättre tester vid reumatoid artrit

Gjertsson Inger, Professor, Göteborgs Universitet, Göteborg. 150 000. Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom där diagnos ställs utefter förekomst av några få faktorer som kan mätas i blodprov. …

Bättre tester vid reumatoid artrit Läs mer

Östrogen i behandling av benskörhet

Ulrika Islander, Docent, Göteborgs universitet, Göteborg, 175 000 kr Det kvinnliga könshormonet östrogen har en skyddande effekt vid ledinflammation och benskörhet. Men behandling med östrogen är kopplat till allvarliga bieffekter, …

Östrogen i behandling av benskörhet Läs mer

Tidiga svar kring hur och när behandlingen verkar

Anna Rudin, Professor, Göteborgs universitet, Göteborg, 75 000 kr Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som ger svullna leder och som obehandlad leder till förstörelse av brosk och …

Tidiga svar kring hur och när behandlingen verkar Läs mer

Gravid och SLE – vad kan orsaka komplikationer?

Anna-Carin Lundell, Professor, Göteborgs universitet, Göteborg, 100 000 kr Gravida patienter med systemisk lupus erythematousus (SLE)  har en högre risk för graviditetskomplikationer kopplade till inflammation i moderkakan så som havandeskapsförgiftning och …

Gravid och SLE – vad kan orsaka komplikationer? Läs mer

Att förstå smärta vid artros

Aisha Ahmed, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 100 000 kr Kronisk smärta är det dominerande symtomet vid artros. Det finns ett stort behov av förbättrad medicinsk behandling för att lindra …

Att förstå smärta vid artros Läs mer

Detaljstudie av immunförsvarets B-celler

Caroline Grönwall, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 250 000 kr B-celler är ett slags vita blodkroppar som producerar antikroppar som hjälper kroppen att försvara sig mot bakterier och virus. Vid …

Detaljstudie av immunförsvarets B-celler Läs mer

Risk för blodpropp – kartläggning vid reumatisk sjukdom

Aleksandra Antovic, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 100 000 kr Varje år drabbas ett stort antal människor av blodpropp i benen. Dessa proppar kan förflyttas i kroppen och orsaka allvarliga komplikationer …

Risk för blodpropp – kartläggning vid reumatisk sjukdom Läs mer

Hur påverkar min sjukdom mina möjligheter att få barn?

Karin Hellgren, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 75 000 Vågar jag bli gravid? Vad finns det för risker för mig och mitt barn? Måste jag sluta med min medicin? Med …

Hur påverkar min sjukdom mina möjligheter att få barn? Läs mer

På jakt efter molekylen som kan förutsäga risken för ledskador

Cecilia Aulin, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr Trots betydande framsteg i behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA) löper många fortfarande risk för permanenta ledförändringar. I tidigare studier …

På jakt efter molekylen som kan förutsäga risken för ledskador Läs mer

Mer grundläggande kunskap om barn med artrit

Helena Erlandsson Harris, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 450 000 kr Kroppen har ett välutvecklat alarmsystem som kan bidra till att driva inflammation. En kraftig sådan alarmsignal är molekylen HMGB1. För …

Mer grundläggande kunskap om barn med artrit Läs mer

Hur JIA påverkar yrkesliv och familjebildning

Martin Neovius, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 200 000 kr Eftersom de biologiska mekanismerna bakom juvenil idiopatisk artrit (JIA) och reumatiska sjukdomar som debuterar i vuxen ålder skiljer sig åt kan …

Hur JIA påverkar yrkesliv och familjebildning Läs mer

Stressutlösta molekyler grund till muskelsmärta

Malin Ernberg, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr Det behövs en större förståelse för vad som orsakar och underhåller smärta vid fibromyalgi. Syftet med denna studie, som får stöd …

Stressutlösta molekyler grund till muskelsmärta Läs mer

Screening av risk för komplikationer vid myosit

Susanne Gräslund, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 75 000 kr Kronisk reumatisk muskelinflammation eller myosit är en ovanlig sjukdom vilket medfört att lite forskning genomförts och att mekanismen bakom sjukdomen …

Screening av risk för komplikationer vid myosit Läs mer

Livet med myosit – kunskap ger trygghet

Marie Holmqvist, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr Detta är ett omfattande projekt i tre delar som ämnar förstå svårigheterna som patienter med den inflammatoriska muskelsjukdomen myosit ställs inför …

Livet med myosit – kunskap ger trygghet Läs mer

Psoriasisartrit – smärta, levnadsvanor och hälsa

Nina Brodin, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 100 000 kr Det saknas idag studier med fokus på smärta i relation till levnadsvanor hos personer med psoriasisartrit (PsA). Trots ständigt förbättrad läkemedelsbehandling …

Psoriasisartrit – smärta, levnadsvanor och hälsa Läs mer

Levnadsvanor – påverkbara faktorer vid reumatoid artrit

Lars Alfredsson, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 250 000 kr Reumatoid artrit (RA) är den vanligaste av de inflammatoriska reumatiska ledsjukdomarna men kunskapen kring orsakerna till sjukdomen är ofullständig. Mycket talar …

Levnadsvanor – påverkbara faktorer vid reumatoid artrit Läs mer

Inflammation och förstörelse lokalt i kroppen

Karine Chemin, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 75 000 kr Myosit är en reumatisk muskelinflammation som leder till muskelsvaghet och minskad livskvalitet. Reumatoid artrit (RA) är en mer vanligt förekommande …

Inflammation och förstörelse lokalt i kroppen Läs mer

Rätt RA-behandling tidigare

Lina Marcela Diaz Gallo Norlén, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 100 000 kr Det finns inget bot mot reumatoid artrit (RA) men med dagens behandlingsmetoder kan flertalet patienter uppnå perioder …

Rätt RA-behandling tidigare Läs mer

Källan till autoimmunitet

Inga-Lill Mårtensson-Bopp, Professor, Göteborgs universitet, Göteborg, 100 000 kr Människans immunförsvar fungerar så att det programmeras till att känna igen de flesta kombinationer av främmande protein som möjligen kan invadera kroppen. …

Källan till autoimmunitet Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn med reumatisk sjukdom

AnnaCarin Horne, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 200 000 kr Syftet med denna studie, som får stöd från Reumatikerförbundet, är att studera patienter med barnreumatisk ledsjukdom (JIA) och eventuella samband med …

Psykisk ohälsa hos barn med reumatisk sjukdom Läs mer

Hormonreglering vid artrosbehandling

Carmen Corciulo, Med Dr, Göteborgs universitet, Göteborg, 75 000 kr Artros ar en mycket vanligt förekommande reumatisk sjukdom där ledbrosket förstörs vilket resulterar i smärta och minskad ledfunktion. Symptomen beror …

Hormonreglering vid artrosbehandling Läs mer

Högintensiv träning vid inflammatorisk ryggsjukdom

Emma Haglund, Med Dr, FoU Spenshult, Halmstad, 125 000 kr God fysisk kondition minskar risk för hjärt-kärlsjukdom. Hur detta förhåller sig hos individer med inflammatorisk ryggsjukdom – spondylaratrit (SpA) är dock …

Högintensiv träning vid inflammatorisk ryggsjukdom Läs mer

Vad djuren kan berätta om reumatoid artrit

Rikard Holmdahl, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 350 000 kr Reumatoid artrit (RA) är en kronisk autoimmun sjukdom som obehandlad i de flesta fall leder till förstörelse av ben och brosk, uttalade …

Vad djuren kan berätta om reumatoid artrit Läs mer

Orsaker till muskelsvaghet vid infammation

Johanna Lanner, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 125 000 kr Muskelsvaghet är vanligt förekommande hos patienter med ledgångsreumatism vilket minskar individens självständighet och livskvalitet då vardagliga aktiviteter kräver mer ansträngning. Nyligen …

Orsaker till muskelsvaghet vid infammation Läs mer

Tandhygien och reumatoid artrit – hur hänger det ihop?

Karin Lundberg, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 100 000 kr  Bakterier i munhålan kan leda till infektioner som obehandlade leder till tandlossning. För vissa personer som har genetiska förutsättningar kan kroppen …

Tandhygien och reumatoid artrit – hur hänger det ihop? Läs mer

Hur sömn påverkar utvecklingen av reumatoid artrit

Helga Westerlind, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 75 000 kr Reumatoid artrit (RA), är en kronisk ledsjukdom vid vilken kroppen attackerar och bryter ner lederna och behandlas huvudsakligen för att stoppa …

Hur sömn påverkar utvecklingen av reumatoid artrit Läs mer

Tandlossning och RA med fokus på bakterier

Tülay Yucel-Lindberg, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 100 000 kr Reumatoid artrit (RA) och parodontit (tandlossning) är båda kroniska inflammatoriska sjukdomar som resulterar i nedbrytning av ben och omkringliggande vävnad. Orsakerna till …

Tandlossning och RA med fokus på bakterier Läs mer

Gruppering av patienter med SLE kan påskynda nya läkemedel

Helena Idborg, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr Systemic Lupus Erythematosus (SLE) är en kronisk reumatisk sjukdom som kan ge väldigt olika symptom och drabba de flesta organ. I …

Gruppering av patienter med SLE kan påskynda nya läkemedel Läs mer

Hälsorelaterad livskvalitet vid SLE

Ioannis Parodis, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr’ Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk autoimmun sjukdom som uppvisar stor variation av symptom och för med sig en betydande …

Hälsorelaterad livskvalitet vid SLE Läs mer

Träning vid systemisk skleros

Carina Boström, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr Inom ramen för ett omfattande forskningsprojekt gällande patienter med systemisk skleros (SSc) undersöks samband finns mellan rörlighet, fysisk aktivitet och livskvalitet. Vilka …

Träning vid systemisk skleros Läs mer

Nya vägar mot behandling av infammation

Per-Johan Jakobsson, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm 300 000 kr Det finns ett stort behov av anti-inflammatoriska läkemedel som inte baseras på kortison. Stora förhoppningar vilade på de så kallade Cox-hämmarna som …

Nya vägar mot behandling av infammation Läs mer

Varför drabbas huden vid reumatisk sjukdom?

Vilija Oke, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 75 000  Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun reumatisk sjukdom som främst drabbar unga kvinnor i fertil ålder och kan leda till mycket …

Varför drabbas huden vid reumatisk sjukdom? Läs mer

Immunförsvaret på individnivå vid ledgångsreumatism

Vivianne Malmström, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 300 000 kr Vid reumatoid artrit (RA) attackerar immunförsvaret den egna kroppen, vilket leder till inflammation och förstörelse av lederna. Två viktiga grupper av immunceller …

Immunförsvaret på individnivå vid ledgångsreumatism Läs mer

Gemensam immunbrist vid autoimmunitet och hjärt-kärlsjukdom?

Johan Frostegård, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 200 000 kr Kroppen har en naturlig förekomst av cirkulerande antikroppar för att reglera immunförsvaret. Anti-PC är en sådan antikropp som binder till vissa fettsyror …

Gemensam immunbrist vid autoimmunitet och hjärt-kärlsjukdom? Läs mer

Tidigt omhändertagande vid risk för långvarig smärta

Jon Lampa, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 200 000 kr Reumatoid artrit (RA) är en kronisk sjukdom, kännetecknad framför allt av inflammation i lederna. Trots effektiva behandlingar drabbas majoriteten patienter av långvariga …

Tidigt omhändertagande vid risk för långvarig smärta Läs mer

Antikroppar vid reumatisk sjukdom riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar

Elisabet Svenungsson, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 350 000 Systemisk lupus erythematosus (SLE) och Antifosfolipidsyndrom (APS) är kvinnodominerade, kroniska autoimmuna systemsjukdomar som delvis överlappar varandra. Fosfolipider är fetter som finns i cellmembran …

Antikroppar vid reumatisk sjukdom riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar Läs mer

Graviditet och Sjögrens syndrom – hur minskar man risken för hjärtblock?

Marie Wahren-Herlenius, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 350 000 kr Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom där immunförsvarets antikroppar attackerar kroppens egna sekretoriska körtlar vars funktion då försämras eller slås ut. Hos …

Graviditet och Sjögrens syndrom – hur minskar man risken för hjärtblock? Läs mer

Riskberäkning och tidiga insatser vid reumatoid artrit

Anca Irinel Catrina, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 400 000 kr Reumatoid artrit (RA) är en vanlig och smärtsam sjukdom med ledskador till följd av okontrollerad inflammation. Patienterna behandlas generellt för sent, …

Riskberäkning och tidiga insatser vid reumatoid artrit Läs mer

Ny indelning av patienter ska ge bättre behandling i myosit

Ingrid Lundberg, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 450 000 kr Myosit är en sjukdom där kroppens immunsystem riktar sig mot den egna vävnaden, främst muskler som resulterar i en muskelsvaghet, men också …

Ny indelning av patienter ska ge bättre behandling i myosit Läs mer

Att ta klivet från barn till vuxen som reumatiker

Cecilia Bartholdson, Med Dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 200 000 kr Utvecklingen av medicinska metoder inom barnreumatologi har kommit långt men det finns ännu ett stort behov av ökad kunskap för att …

Att ta klivet från barn till vuxen som reumatiker Läs mer

Att undvika ledskador

Erik Sundberg, Med Dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 150 000 kr För många barn och ungdomar med juvenil idiopatisk artrit (JIA) orsakar sjukdomen ledsmärta och funktionsnedsättning under perioden av uppväxten. Trots förbättrade …

Att undvika ledskador Läs mer

Mottagning för nydiagnostiserade – ett stöd när allt är okänt

Eva Weidenhielm Broström, Professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 200 000 kr Att få en barnreumatisk diagnos kan vara mycket omtumlande för hela familjen. Ofta kan det vara svårt för familjen att ta …

Mottagning för nydiagnostiserade – ett stöd när allt är okänt Läs mer

Fysisk aktivitet, nuläge och utveckling

Maura Iversen, Professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 240 000 kr Barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA) har en minskad fysisk aktivitet som följd av ledinflammation och smärta, muskelsvaghet samt påverkan på hjärta …

Fysisk aktivitet, nuläge och utveckling Läs mer

Patientens prioritering i fokus för bättre omvårdnad vid myosit

Helene Alexanderson, Docent, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 200 000 kr Idag är det svårt att förutsäga förväntad sjukdomsutveckling hos patienter med kronisk muskelinflammation – myosit – och alla patienter behandlas enligt samma …

Patientens prioritering i fokus för bättre omvårdnad vid myosit Läs mer

Njurinfammation vid SLE

Iva Gunnarsson, Professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 300 000 kr Njurinflammation förekommer hos drygt en tredjedel av patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE). Tidigare forskning har visat att en rad olika ämnen …

Njurinfammation vid SLE Läs mer

Utredning och åtgärder av muskelsvaghet vid systemisk skleros

Karina Gheorghe, Med Dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 75 000 kr Systemisk skleros är en sällsynt sjukdom som drabbar flera organ och beror på att immunsystemet angriper kroppens egna vävnader. Det leder …

Utredning och åtgärder av muskelsvaghet vid systemisk skleros Läs mer

Serotonins betydelse i utvecklingen av SLE

Lina Wirestam, Med Dr, Linköpings universitet, Linköping, 75 000 kr Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom som ofta påverkar flera av kroppens organ. Serotonin är en signalsubstans som reglerar …

Serotonins betydelse i utvecklingen av SLE Läs mer

Går det att undvika att bli sjuk?

Erik Kindgren, Doktorand, Linköpings universitet, Linköping, 100 000 kr Barnreumatism är en sjukdom som påverkar barnets livskvalitet negativt, och botande behandling saknas. Tarmen med sina mikroorganismer (tarmfloran) utgör en viktig del …

Går det att undvika att bli sjuk? Läs mer

Antikroppar och slemhinnor – tidigt förlopp i RA

Alf Kastbom, Docent, Linköpings universitet, Linköping, 200 000 kr Reumatoid artrit (RA) är en vanligt förekommande kronisk inflammatorisk ledsjukdom, där immunförsvaret riktas mot kroppsegen vävnad. En övervägande andel av patienterna har …

Antikroppar och slemhinnor – tidigt förlopp i RA Läs mer

Säkrare diagnostik och nya behandlingsstrategier vid SLE

Christopher Sjöwall, Professor, Linköpings universitet, Linköping, 300 000 kr Vid systemisk inflammation, infektion eller vävnadsskada bildar levern nästan omgående proteinet CRP som kan mätas i ett blodprov och därigenom ge en …

Säkrare diagnostik och nya behandlingsstrategier vid SLE Läs mer

Träning förebyggande vid artros

Eva Ageberg, Professor, Lunds universitet, Lund, 200 000 kr Unga och medelålders personer med skada i knä och höft riskerar att drabbas av artros, en kronisk sjukdom där vävnader i leden …

Träning förebyggande vid artros Läs mer

Hur utvecklas artros?

Anders Aspberg, Docent, Lunds universitet, Lund, 50 000 kr Artros är en mycket vanlig ledsjukdom som orsakar mycket lidande med långvarig smärta och rörelseproblem. Idag finns ingen behandling utöver sjukgymnastik, smärtlindring …

Hur utvecklas artros? Läs mer

Stor satsning på grundläggande artrosforskning

Martin Englund, Med Dr, Lunds universitet, Lund, 250 000 kr Artros är vår vanligaste kroniska ledsjukdom som drabbar ca var fjärde svensk över 45 års ålder och det saknas effektiva behandlingsmetoder …

Stor satsning på grundläggande artrosforskning Läs mer

Tidigt mätbara förändringar vid artros

André Struglics, Docent, Lunds universitet, Lund, 250 000 kr Artros är den vanligaste ledsjukdomen som orsakar smärta och funktionsnedsättning och drabbar främst knä-, höft- och fingerleder. I en frisk led råder …

Tidigt mätbara förändringar vid artros Läs mer

Artros kopplat till skador på menisken

Patrik Önnerfjord, Docent, Lunds universitet, Lund, 200 000 kr Skador på menisken är en vanligt förekommande tex vid knäskada och har visat sig vara en starkt bidragande orsak till utveckling av …

Artros kopplat till skador på menisken Läs mer

Fördjupad förståelse för hjärntrötthet vid SLE, MS och RA

Pia Maly Sundgren, Professor, Lunds universitet, Lund, 75 000 kr Systemisk lupus erythematosus (SLE) kan ge inflammation i bland annat leder, hud, och olika inre organ som njurar och lungor. Det …

Fördjupad förståelse för hjärntrötthet vid SLE, MS och RA Läs mer

Svar på varför barn får reumatisk sjukdom

Robin Kahn, Docent, Lunds universitet, Lund, 400 000 kr När ett barn insjuknar i juvenil idiopatisk artrit (JIA) väcks många frågor, både hos barnet och hos övriga familjen. Flera grundläggande frågor …

Svar på varför barn får reumatisk sjukdom Läs mer

Att bli vuxen tillsammans med sin JIA

Helena Tydén, Med Dr, Lunds universitet, Lund, 200 000 kr När patienter med juvenil idiopatisk artrit (JIA) blir vuxna övergår de antingen till vuxenreumatologen om de har en svårare sjukdom alternativt …

Att bli vuxen tillsammans med sin JIA Läs mer

Infammation och funktion – Lungpåverkan i RA

Meliha C Kapetanovic, Professor, Lunds universitet, Lund, 100 000 kr Förändringar i lungorna är vanligt vid reumatoid artrit (RA). Rökning är en riskfaktor men också patienter som är icke-rökare kan utveckla …

Infammation och funktion – Lungpåverkan i RA Läs mer

Sjögrens syndrom – utveckling, mekanismer och komplikationer

Peter Olsson, Med Dr, Lunds universitet, Lund, 75 000 kr Primärt Sjögrens syndrom (pSS) är en reumatisk sjukdom med inflammation främst i tår- och salivkörtlar resulterande i besvär med torr mun …

Sjögrens syndrom – utveckling, mekanismer och komplikationer Läs mer

Förekomst av benskörhet vid systemisk skleros

Kristina Åkesson, Professor, Lunds universitet, Lund, 100 000 kr Vid normalt åldrande förekommer en fysisk försvagning som kan kopplas samman med benskörhet och risk för frakturer. Det är också välkänt att …

Förekomst av benskörhet vid systemisk skleros Läs mer

Immunceller ur funktion vid infammation i blodkärl

Thomas Hellmark, Docent, Lunds universitet, Lund, 200 000 kr Immunsystemet har till uppgift att försvara oss mot främmande bakterier och virus. Fel i någon del av systemet kan leda till autoimmunitet …

Immunceller ur funktion vid infammation i blodkärl Läs mer

Förutsäga och förebygga samsjuklighet och skador vid vaskulit

Aladdin Mohammad, Med Dr, Lunds universitet, Lund, 75 000 kr Majoriteten av patienter med inflammatoriska kärlsjukdomar – vaskuliter – drabbas av permanenta organskador såsom hjärtkärlsjukdomar, benskörhet, stroke och njursvikt. Orsaken och …

Förutsäga och förebygga samsjuklighet och skador vid vaskulit Läs mer

Komplementsystemet – immunförsvarets doldis

Anna Blom, Docent, Lunds universitet, Lund, 250 000 kr Inom immunförsvaret finns ett medfött komplementsystem som skyddar mot infektioner och som också tar hand om det avfall som bildas när kroppens …

Komplementsystemet – immunförsvarets doldis Läs mer

Mekanismen bakom organskador vid SLE

Anders A Bengtsson, Professor, Lunds universitet, Lund, 400 000 kr Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) är en reumatisk sjukdom som påverkar hud, leder och som i förlängningen även kan ge hjärtkärlsjukdomar. De …

Mekanismen bakom organskador vid SLE Läs mer

Att mäta samband mellan matvanor och inflammation

Björn Sundström, Med Dr, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, 100 000 kr Kostens betydelse för uppkomst och utveckling av inflammatoriska reumatiska sjukdomar har historiskt väckt stort intresse såväl från patienter som från forskningssamhället. …

Att mäta samband mellan matvanor och inflammation Läs mer

Hur allvarlig blir min sjukdom?

Helena Forsblad d’Elia, Professor, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, 250 000 kr Ankyloserande spondylit (AS) är en kronisk inflammatorisk, reumatisk ryggsjukdom som ger skört skelett och kan leda till frakturer som riskerar skada …

Hur allvarlig blir min sjukdom? Läs mer

Behandling av reumatoid artrit innan uppkomst av symptom

Maria Bokarewa, Professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, 250 000 kr Framgångsrik behandling av reumatoid artrit (RA) uppnås oftast om patienten får sin diagnos och påbörjar behandling tidigt. Det vore därför önskvärt att …

Behandling av reumatoid artrit innan uppkomst av symptom Läs mer

Grundläggande kartläggning av gikt

Mats Dehlin, Docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, 200 000 kr Gikt är en vanligt förekommande inflammatorisk ledsjukdom. Hittills har inga studier gjorts för att kartlägga förekomsten av gikt och därför finns det …

Grundläggande kartläggning av gikt Läs mer

Har medicinen effekt? Patienttest i provrör

Susanne Lindgren, Med Dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, 300 000 kr  Trots introduktion av mer effektiva biologiska läkemedel uppnår inte alla patienter med juvenil idiopatisk artrit (JIA) ett gott behandlingsresultat. Detta gör …

Har medicinen effekt? Patienttest i provrör Läs mer

Träning mot smärta – hur fungerar det?

Jan Bjersing, Docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, 75 000 kr Fibromyalgi innebär kronisk smärta i hela kroppen och fysisk träning är grundläggande när det kommer till behandling av detta mycket besvärliga tillstånd. …

Träning mot smärta – hur fungerar det? Läs mer

Omfattande kartläggning av patienter med reumatisk diagnos över tid

Eva Klingberg, Docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, 100 000 kr GÖTHA – Västra GÖTalandsregionens Hud och Artrit studie – är en observationsstudie över tid som kommer att följa patienter som har nydiagnostiserad …

Omfattande kartläggning av patienter med reumatisk diagnos över tid Läs mer

Högintensiv intervall träning vid reumatoid artrit

Annelie Bilberg, Med Dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, 100 000 kr Trots framgångar med effektiv immundämpande läkemedelsbehandling leder reumatoid artrit (RA) ofta till nedsatt fysisk funktion, smärta, försämrad rörlighet och ökad hjärtkärl …

Högintensiv intervall träning vid reumatoid artrit Läs mer

Jämförelse av läkemedels effekt på lungpåverkan vid RA

Anna-Karin Hultgård Ekwall, Med Dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, 75 000 kr Lungförändringar förekommer hos upp till 60% av patienter med tidig reumatoid artrit (RA) och av dessa utvecklar 10% interstitiell lungsjukdom …

Jämförelse av läkemedels effekt på lungpåverkan vid RA Läs mer

Spårar infammatoriska förändringar före symtom

Carl Turesson, Professor, Skånes universitetssjukhus, Lund, 200 000 kr Jättecellsarterit (GCA) är en inflammatorisk kärlsjukdom som kan ge allvarliga komplikationer. Liksom reumatoid artrit (RA) drabbar GCA i större utsträckning kvinnor och …

Spårar infammatoriska förändringar före symtom Läs mer

Närmare kartläggning av ryggsjukdom och dess undergrupper

Elisabet Lindqvist, Med Dr, Skånes universitetssjukhus, Lund, 125 000 kr Inflammatorisk ryggsjukdom kännetecknas av ryggsmärta, stelhet och besvär i leder och senfästen. Tidigare studier är otillräckliga då registerdata sällan tillåter en …

Närmare kartläggning av ryggsjukdom och dess undergrupper Läs mer

Förebygga psykiska komplikationer hos barn med smärta

Anna Jöud, Docent, Skånes universitetssjukhus, Lund, 250 000 kr Smärta är ett av vår tids stora folkhälsoproblem och det finns få fastställda riskfaktorer till generaliserad smärta. Lokal smärta under barndomen, exempelvis …

Förebygga psykiska komplikationer hos barn med smärta Läs mer

Hur påverkar behandlingen tarmfloran vid systemisk skleros?

Kristofer Andréasson, Docent, Skånes universitetssjukhus, Lund, 100 000 kr Systemisk skleros är en kronisk, autoimmun sjukdom där förändrat immunförsvar medför försämrad blodcirkulation och ökad bindvävsproduktion i hud och inre organ, framför …

Hur påverkar behandlingen tarmfloran vid systemisk skleros? Läs mer

Patientnära forskning kring systemisk skleros

Roger Hesselstrand, Docent, Skånes universitetssjukhus, Lund, 300 000 kr Systemisk skleros är en inte så vanligt förekommande reumatisk sjukdom men som kan medföra svåra komplikationer och i mycket stor utsträckning påverka …

Patientnära forskning kring systemisk skleros Läs mer

Många faktorer samspelar vid individuell sjukdomsrisk

Sofia Ajeganova, Professor, Skånes universitetssjukhus, Lund, 75 000 kr Patienter med reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE) har en ökad risk att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Sannolikt är kronisk inflammation …

Många faktorer samspelar vid individuell sjukdomsrisk Läs mer

Hur levnadsvanor påverkar sjukdomar i rörelseorganen

Ann Bremander, Docent, Spenshults FoU, Halmstad, 225 000 kr Det finns ett stort behov för personer med en inflammatorisk sjukdom att kunna få hjälp med ohälsosamma levnadsvanor eftersom dessa kan påverka …

Hur levnadsvanor påverkar sjukdomar i rörelseorganen Läs mer

Storskalig studie av reumatoid artrit

Maria Andersson, Med Dr, Spenshults Fou, Halmstad, 200 000 kr BARFOT är en stor studie bestående av patienter av nydebuterad reumatoid artrit (RA). Reumatikerförbundet ger finansiellt stöd åt omfattande analys av …

Storskalig studie av reumatoid artrit Läs mer

Bättre diagnos ska ge bättre behandling

Kristina Forslind, Docent, Spenshults FoU, Halmstad, 150 000 kr Cone beam computed tomography (CBCT) är en typ av skiktröntgen som används för att avbilda skelett. Tidigare forskning har visat att CBCT …

Bättre diagnos ska ge bättre behandling Läs mer

Patienters delaktighet förbättrar vårdkvaliteten

Ingrid Larsson, Med Dr, Spenshults FoU, Halmstad, 50 000 kr Reumatoid artrit (RA) är en sjukdom som främst påverkar lederna och patienternas rörlighet. Utöver de rent fysiska begränsningarna upplever de flesta …

Patienters delaktighet förbättrar vårdkvaliteten Läs mer

Hjärt-kärlsjukdomar vid RA och psoriasis – inflammationens konsekvenser

Anna Södergren, Med Dr, Umeå Universitet, Umeå, 50 000 kr Reumatologiska sjukdomar är kroniska sjukdomar där inflammation pågår på många ställen i kroppen. De vanligaste av dessa sjukdomar är ledgångsreumatism (reumatoid …

Hjärt-kärlsjukdomar vid RA och psoriasis – inflammationens konsekvenser Läs mer

Delaktighet inom hälso- och sjukvård

Veronica Lundberg, Student, Umeå universitet, Umeå, 100 000 kr Det övergripande syftet med detta projekt är att stödja och underlätta för barn och ungdomar med juvenil idiopatisk artrit (JIA) att göra …

Delaktighet inom hälso- och sjukvård Läs mer

När får man vaskulit? Kronologisk kartläggning av förloppet innan diagnos

Ewa Berglin, Med Dr, Umeå universitet, Umeå, 75 000 kr ANCA-associerade vaskuliter (AAV) är sjukdomstillstånd som karakteriseras av inflammation i små blodkärl i olika organ i kroppen. Orsakerna till AAV är …

När får man vaskulit? Kronologisk kartläggning av förloppet innan diagnos Läs mer

Reumatoid artrit: från frisk till sjuk

Solbritt Rantapää Dahlqvist, Professor, Umeå universitet, Umeå, 350 000 kr Patienter med reumatoid artrit (RA) har ökad produktion av en rad olika proteiner i blodet före sjukdomsdebuten. Exempelvis finns antikroppar mot …

Reumatoid artrit: från frisk till sjuk Läs mer

Nya riktlinjer för att behandla gikt

Anna Svärd, Med Dr, Uppsala universitet, Uppsala, 125 000 kr Gikt orsakar väldigt smärtsamma attacker av inflammerade och svullna leder och är den överlägset vanligaste reumatiska sjukdomen i Sverige. Orsaken till …

Nya riktlinjer för att behandla gikt Läs mer

Bakteriebalans i tarmen

Kjell Alving, Professor, Uppsala universitet, Uppsala, 60 000 kr Mag-tarmkanalen utgör ett komplext samspel mellan tarmväggens immunförsvar och bakteriefloran. Det finns tecken på att barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA) har …

Bakteriebalans i tarmen Läs mer

Behandling av tarmens immunförsvar vid barnreumatism

Lillemor Berntson, Docent, Uppsala universitet, Uppsala, 300 000 kr Låginflammatorisk kost har visat sig ge goda resultat vid behandling av inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och denna studie har tidiga data på …

Behandling av tarmens immunförsvar vid barnreumatism Läs mer

Kan ärftliga faktorer förutsäga läkemedelsbiverkningar vid RA?

Per Hallberg, Docent, Uppsala universitet, Uppsala, 75 000 kr Läkemedelsbiverkningar är en vanlig orsak till sjukhusinläggningar. Det finns därför mycket att vinna på att genom så kallad precisionsmedicin identifiera det läkemedel …

Kan ärftliga faktorer förutsäga läkemedelsbiverkningar vid RA? Läs mer

Sjögrens och lymfom – att tidigt fånga upp och behandla patienter i riskzonen

Eva Baecklund, Docent, Uppsala universitet, Uppsala, 125 000 kr Risken för elakartat lymfom är ökad vid flera av de reumatiska sjukdomarna. Det är angeläget att tidigt kunna identifiera patienter med reumatisk …

Sjögrens och lymfom – att tidigt fånga upp och behandla patienter i riskzonen Läs mer

Kan bristfällig städning av cell-’skräp’ utlösa SLE?

Oskar Eriksson, Med Dr, Uppsala universitet, Uppsala, 75 000 kr Inom immunförsvaret finns ett medfött komplementsystem som skyddar mot infektioner och Det har även en ”städfunktion”, det vill säga att det …

Kan bristfällig städning av cell-’skräp’ utlösa SLE? Läs mer

Genetiska variationer ökar risken för SLE – men hur?

Niklas Hagberg, Med Dr, Uppsala universitet, Uppsala, 150 000 kr Det finns fler än 80 kända variationer i arvsmassan som är kopplade till ökad risk för systemisk lupus erytematosus (SLE). I …

Genetiska variationer ökar risken för SLE – men hur? Läs mer

Mätvärden som förutsäger skov i SLE

Kim Kultima, Docent, Uppsala universitet, Uppsala, 75 000 kr Vid systemisk lupus erythematosus (SLE) används som regel antimalarialäkemedlet hydroxiklorokin (HCQ) som skovförebyggande behandling. Låga nivåer av HCQ i blodet är länkat …

Mätvärden som förutsäger skov i SLE Läs mer

Hjärt-kärlsjukdom och organskador vid SLE

Dag Leonard, Med Dr, Uppsala universitet, Uppsala, 200 000 kr I detta projekt, som får stöd från Reumatikerförbundet, undersöks varför patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) har en så dramatiskt ökad …

Hjärt-kärlsjukdom och organskador vid SLE Läs mer

Konstant påslaget virusskydd – orsak och effekter vid systemisk skleros

Maija-Leena Eloranta, Docent, Uppsala universitet, Uppsala, 125 000 kr Systemisk skleros (SSc) drabbar främst kvinnor och leder till att huden blir tjockare och stel med en ökad påbyggnad av ärrvävnad (fibros). …

Konstant påslaget virusskydd – orsak och effekter vid systemisk skleros Läs mer

Att förutsäga och undvika återkommande skov vid inflammation i små blodkärl

Johanna Dahlqvist, Med Dr, Uppsala universitet, Uppsala, 75 000 kr ANCA-associerade vaskuliter är en grupp ovanliga reumatologiska sjukdomar där immunförsvaret ger upphov till inflammation i de allra minsta blodkärlen. Inflammationen kan …

Att förutsäga och undvika återkommande skov vid inflammation i små blodkärl Läs mer

Ärfliga faktorer i primärt Sjögrens Syndrom

Gunnel Normark, Docent, Uppsala universitet, Uppsala, 200 000 kr Primärt Sjögrens syndrom (pSS) är en kronisk reumatisk sjukdom karaktäriserad av ögon- och muntorrhet. Många av patienterna har påverkan på andra organ …

Ärfliga faktorer i primärt Sjögrens Syndrom Läs mer

Gemensamma nämnare i reumatiska sjukdomar

Lars Rönnblom, Professor, Uppsala universitet, Uppsala, 300 000 kr Trots att de reumatiska sjukdomarna systemisk lupus erythematosus (SLE), primärt Sjögrens Symptom (pSS) och muskelsjukdomen myosit har skilda symptom har man sett …

Gemensamma nämnare i reumatiska sjukdomar Läs mer

Immunkomplex vid reumatiska sjukdomar

Johan Rönnelid, Professor, Uppsala universitet, Uppsala, 300 000 kr Immunkomplex är en struktur som består av en antikropp och det målprotein den binder till. Vid reumatiska sjukdomar bidrar sådana strukturer till …

Immunkomplex vid reumatiska sjukdomar Läs mer

Grundforskning ger mer kunskap om psoriasisartrit

Gerd-Marie Alenius, Professor, Umeå Universitet, Umeå, 75 000 kr Innan man framgångsrikt kan behandla en sjukdom måste man förstå det grundläggande kring vad som händer när sjukdomen utvecklas. En reumatisk …

Grundforskning ger mer kunskap om psoriasisartrit Läs mer

  • Sortera

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!