Aktuella forskningsprojekt - Reumatikerförbundet

Aktuella forskningsprojekt​

På denna sida finns alla aktuella forskningsprojekt och senaste årens forskningsprojekt från 2018 presenterade.

Söker du forskningsprojekt tidigare än 2018 eller har en fråga? Kontakta oss på [email protected]

Mer att läsa: Forskningsrapporter

Använd filtret för att söka fram forskare, lärosäten och diagnoser och forskningsområden.

Börjar reumatoid artrit på slemhinnor?

Alf Kastbom, Linköpings universitet, 200000, 2-års anslag år 2/2023 Bakgrund och motivering Antikroppar mot citrullinerade proteiner (ACPA) börjar ofta produceras många år innan diagnosen ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) kan ställas. Därför utgör patienter med smärtor från rörelseapparaten och ACPA i ...

Patienters upplevelser av högintensiv intervallträning vid RA och hur träning kan vidmakthålls över längre tid

Gunilla Limbäck Svensson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 50 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit (RA) leder till nedsatt fysisk funktion, smärta och ökad hjärt-kärlsjukdom, detta kan påverkas med träning. Högintensiv intervallträning (HIIT) ger goda hälsoeffekter för patienter med axial spondylartrit, men ...

Precisionsmedicin vid Systemisk Lupus Erythematosus – koppling mellan genetik och klinik

Dag Leonard, Uppsala Universitet, 200000, 2-års anslag år 2/2023 Bakgrund och motivering SLE är en reumatisk sjukdom som kan påverka många olika organ i kroppen. Sjukdomen skiljer sig mycket från patient till patient och många har en sänkt livskvalitet. Genetiska ...

Lymfocyters betydelse vid inflammatorisk reumatisk sjukdom

Vivianne Malmström, Karolinska Institutet, 200 000 kronor, 2-års anslag år 2/2023 Bakgrund och motivering Många inflammatoriska reumatiska sjukdomar karaktäriseras av autoantikroppar. Trots detta så har vi begränsad kunskap om de immunreaktioner som bidrar till sjukdomarnas uppkomst eller kronicitet. I detta ...

Ledspecifika autoantikroppar som biomarkörer i inflammatoriska ledsjukdomar

Erik Lönnblom, Karolinska Institutet, 50 000 kronor Bakgrund och motivering Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat valet av behandling för nydebuterad reumatoid artrit (RA) som en kunskapslucka. Vi vet idag att ju tidigare en patient diagnosticeras ...

Artros: molekyl, struktur, patient och samhälle

Martin Englund, Lunds Universitet, 250 000 kronor, 2-års anslag år 2/2023 Bakgrund och motivering Artros är vår vanligaste kroniska ledsjukdom. Det finns idag ingen bot, utan behandlingar inriktas på symptomlindring. Detta förklaras av att det saknas kunskap om de basala sjukdomsmekanismerna ...

Biomarkörer vid SLE med njurengagemang och jämförande studier med ANCA-associerad vaskulit

Iva Gunnarsson, Karolinska Universitetssjukhuset, 250 000 kronor, 2-års anslag år 2/2023 Bakgrund och motivering Njurinflammation (nefrit) drabbar 30-50 % av patienter med Systemisk Lupus Erythematosus. Patienter med nefrit löper en risk för nya njurskov och påtagligt ökad risk för utveckling ...

Tidig diagnostik och tidig behandling vid reumatisk sjukdom

Per-Johan Jakobsson, Karolinska Institutet, 250 000 kronor, 2-års anslag år 2/2023 Bakgrund och motivering Etiologin och de patofysiologiska mekanismer vid systemis skleros (SSc) är till stor del okända. Delvis beror detta på att sjukdomen är en sällsynt sjukdom och därmed ...

NCF1-medierad oxidativ reglering av B-celler som ett viktigt steg i utvecklingen av reumatoid artrit

Rikard Holmdahl, Karolinska Institutet, 250 000 kronor, 2-års anslag år 2/2023 Bakgrund och motivering Ncf1 är en av de viktigaste generna som kontrollerar autoimmun sjukdom, i både människa och mus. Ncf1 styr produktionen av syreradikaler och tvärtemot den populära uppfattningen ...

Upptäckt och prediktion av sjukdomsförlopp vid symptomatisk icke radiografisk knäartros

Maria Andersson, Spenshults FoU-centrum, 75 000 kronor Bakgrund och motivering De flesta tidigare studier när det gäller artros inkluderar personer med röntgenförändringar (etablerad artros) och/eller personer med artros orsakad av ett trauma (t.ex. korsbandsskada). För att förbättra behandling och förebyggande åtgärder ...

Hög-intensiv intervallträning för patienter med systemisk lupus erythematosus – effekter och patientupplevelser

Carina Boström, Karolinska Institutet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Många patienter med SLE har nedsatt kondition, upplever trötthet och symtom på depression och deras livskvalitet kan vara nedsatt. Fysisk träning på måttlig-till-hög intensitet kan öka kondition, minska trötthet och ...

Identifiera ett nytt angreppssätt att motverka smärta vid artros

Carmen Corciulo, Göteborgs universitet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Osteoarthritis (OA) is more common and painful in post-menopausal women compared to age-matched men. During menopause, estradiol stabilizes at low concentrations. Estradiol has been reported to regulate the expression of the ...

Tryptofanmetabolism, mikroflora och samsjuklighet vid långvarig muskelsmärta

Malin Ernberg, Karolinska Institutet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Ca 20% av befolkningen lider av långvarig smärta och den allra största delen av dem har smärta från muskler och leder. Långvarig smärta är ofta förenat med stort lidande för den ...

Den svenska giktkohorten

Mats Dehlin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Gikt är den vanligaste artritsjukdomen i Sverige. Effektiv, botande behandling finns men används ej tillräckligt i Sverige. Gikt är associerat med en stor samsjuklighet såsom hjärtkärlsjukdom, njursjukdom och demens. Individer med ...

Kostens påverkan på hälsoutfall hos patienter med Ankyloserande Spondylit

Erik Hulander, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Ankyloserande spondylit (AS) har en stor påverkan på livskvalitet hos drabbade individer. Trots förbättrade mediciner upplever många ofullständig smärtlindring, trötthet och stelhet. Kostens påverkan på sjukdomsaktivitet hos patienter med AS är ...

Betydelse av epigenetisk reglering för autoimmuna systemsjukdomar

Juliana Imgenberg-Kreuz, Uppsala Universitet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Sjögrens syndrom och systemisk lupus erythematosus (SLE) är kroniska reumatiska systemsjukdomar som kan påverka i stort sätt alla organsystem i kroppen. Uppkomsten av dessa sjukdomar beror på ett komplext sammanspel ...

Longitudinell och translationell studie av svårighetsgrad och samsjuklighet vid ankyloserande spondylit

Helena Forsblad d'Elia, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 250 000 kronor, 2-års anslag år 2/2023 Bakgrund och motivering Ankyloserande spondylit (AS)/radiografisk axial spondylartrit (r-axSpA) ingår i sjukdomsgruppen SpA. Förekomsten är ca 0.2% i Sverige och AS är därmed en av de vanligaste reumatiska sjukdomarna ...

Ny metod för förbättrad diagnostik vid hjärtengagemang hos myosit patienter

Tao Jin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Myosit är en sällsynt autoimmun sjukdom som kan drabba olika organsystem inklusive hjärtat. Hjärtengagemang orsakad av myosit är livshotande med rapporterad hög dödlighet mellan 14% och 55%. Diagnosticering av hjärtengagemang ...

Strukturella och funktionella studier av anticitrullinerade proteinantikroppar vid reumatoid artrit

Changrong Ge, Karolinska Institutet, 85 000 kronor Bakgrund och motivering Autoantibodies develop many years before the clinical onset of most autoimmune diseases. The molecular details that determine the specificity and roles of autoantibodies have not yet been fully elucidated. Thus, ...

B celler: en outnyttjad biomarkör för psoriasisartrit och ospecifik artrit

Inga-Lill Mårtensson-Bopp, Göteborgs universitet, 75 000 kronor Bakgrund och motivering Livskvalitén för patienter med reumatiska sjukdomar är begränsad och de socioekonomiska kostnaderna är höga. För att minimera dessa behövs tidig men också precis diagnos, dvs det behövs prediktiva markörer som underlättar ...

GÖTHA – Västra GÖTalandsregionens Hud och Artrit studie

Eva Klingberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 85 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit (RA) och psoriasisartrit (PsA) är vanliga reumatiska sjukdomar med flera gemensamma drag, såsom återkommande skov med artriter, som ger problem med smärta och påverkad livskvalitet. Sjukdomarna skiljer sig ...

Beskrivning av molekylära signaler som bidrar till muskeldysfunktion i samband med ledgångsreumatism

Johanna Lanner, Karolinska Institutet, 85 000 kronor Bakgrund och motivering Skelettmuskulaturen utgör cirka 40 % av vår kroppsvikt och är avgörande för vår förmåga att röra oss och andas. Skelettmuskulaturen har en imponerande förmåga att anpassa sig till fysiologiska utmaningar, ...

Implementering och utvärdering av strukturerad multiprofessionell rehabilitering vid tidig RA.

Med fokus på personcentrerad vård och den icke-farmakologiska rehabiliteringsprocessen i klinisk praxis Elisabeth Mogard, Skånes universitetssjukhus, 85 000 kronor Bakgrund och motivering Vid RA är risken för hjärtkärlsjukdom ökad och osunda levnadsvanor påverkar utfallet. Levnadsvaneinsatser ges ofta utan samordning, med ...

Hur påverkar sockerstrukturer i brosket inflammationen vid artros?

Alexandra Stubelius, Chalmers Tekniska Högskola , 75 000 kronor Bakgrund och motivering I Sverige kommer cirka var fjärde person över 50 års ålder att bli diagnostiserad med artros. Artros blir allt vanligare då vi blir allt äldre och andelen överviktiga ...

Inflammation som riskfaktor för primär och sekundär osteoporos – studier av systemisk skleros och hos äldre kvinnor

Kristina Åkesson, Lunds Universitet, 90 000 kronor Bakgrund och motivering Folksjukdom osteoporos (benskörhet) medför årligen över 85 000 frakturer i Sverige, och orsakar såväl stora samhällskostnader som lidande för individen. Inflammation påverka skelettet och dess omsättning på flera sätt, och det ...

Kromatinbindande egenskaper av survivin och dess betydelse för T-cellutveckling och behandlingeffekt vid reumatoid artrit

Maria Bokarewa, Göteborgs universitet, 100 000 kronor Bakgrund och motivering Survivin emerged as an essential part of RA pathology by pinpointing RA patients in the risk group, predicting severe RA course at diagnosis and by distinguishing drug-specific treatment responses. Thus, ...

Studier med avbildningstekniker och biomarkörer för att tidigt kunna förutsäga sjukdomsförloppet vid /ledgångsreumatism/reumatoid artrit.

Kristina Forslind, Spenshults FoU-centrum, 100 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit är en inflammatorisk sjukdom där skada på skelettet i leder är vanligt med smärta, trötthet, sänkt livskvalitet och funktionsnedsättning som följd. Det är angeläget att så tidigt som ...

Östrogens påverkan på immunsystemet vid RA, SLE och associerad osteoporos styrs av stromaceller

Ulrika Islander, Göteborgs universitet, 100 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE) är autoimmuna sjukdomar som är vanligare hos kvinnor, och sjukdomarna innebär även en ökad risk för att utveckla benskörhet. Östrogen har skyddande ...

Reglering av autoimmun inflammation vid ANCA associerad vaskulit – utveckling av nya diagnostiska och prognostiska metoder samt nya terapier genom studier av sjukdomsmekanismer.

Thomas Hellmark, Lunds Universitet, 100 000 kronor Bakgrund och motivering ANCA associerad vaskulit är en grupp allvarliga autoimmuna sjukdomar som går i skov och leder till livshotande njurskador och lungblödningar om den lämnas obehandlad. Dagens behandling syftar till att dämpa ...

Östrogens påverkan på CAR celler vid lupus-inducerad osteoporos

Julia Scheffler, Göteborgs universitet, 100 000 kronor Bakgrund och motivering Lupus är en kronisk autoimmun sjukdom som till 90% drabbar kvinnor. Sjukdomen debuterar ofta i fertil ålder och östrogen har en negativ påverkan på sjukdomsaktiviteten. Kvinnor med lupus har dessutom ...

Att förutspå graviditetsutfall hos kvinnor med SLE: Komplement, blodplättar och moderkakans roll

Marit Stockfelt, Göteborgs universitet, 100 000 kronor Bakgrund och motivering När en kvinna med Systemisk Lupus Erytematosus (SLE) är gravid har hon ökad risk för komplikationer som havandeskapsförgiftning och att föda för tidigt. Vi saknar kunskap om de immunologiska mekanismerna ...

Effektivitet och tolreabilitet av metotrexat hos patienter med nydiagnostiserad ledgångsreumatism; en randomiserad studie

Anna Södergren, Norrlands Universitetssjukhus, 100 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism) är en inflammatorisk reumatisk sjukdom som främst drabbar leder, men som också kan drabba övriga organ. Försenad eller otillräcklig behandling kan leda till leddestruktioner och funktionshinder ...

Nedbrytning av ledbrosk – en biologisk process som leder till artros

André Struglics, Lunds Universitet, 100 000 kronor Bakgrund och motivering Artros orsakar ledsmärta och funktionsnedsättning. I Sverige har ca. en miljon personer någon form av artros. Det finns ingen botande artrosbehandling, och dagens sjukvård är inriktad på smärtlindring, sjukgymnastik och ...

Identifiering av homogena undergrupper av patienter med systemiska autoimmuna sjukdomar genom att integrera flera datakällor för att bidra till utvecklingen av personlig medicin

Lina Marcela Diaz Gallo Norlén, Karolinska Institutet, 115 000 kronor Bakgrund och motivering Systemisk lupus erythematosus (SLE), systemisk sklerodermi (SSc) och myosit är autoimmuna sjukdomar som orsakar funktionshinder och högre dödlighet. SLE, SSc och myosit har ett brett spektrum av ...

Genuttryck och proteiner – en väg till bättre behandling av patienter med småkärlsvaskuliter

Johanna Dahlqvist, Uppsala Universitet, 115 000 kronor Bakgrund och motivering Småkärlsvaskuliter är allvarliga reumatiska sjukdomar. De kännetecknas av autoimmun inflammation, vilket kan drabba i princip alla organ och leda till total förstörelse av organen. Det är fortfarande oklart vad som ...

Metabola förändringar vid tidig reumatoid artrit

Cristina Maglio, Göteborgs universitet, 115 000 kronor Bakgrund och motivering Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är en kronisk ledsjukdom. Trots att man har bedrivit mycket forskning kring RA är det ännu inte klart vad som orsakar sjukdomen. Patienter med RA kan ...

Maskininlärning för prediktion av behandlingsutfall i reumatoid artrit

Helga Westerlind, Karolinska Institutet, 115 000 kronor Bakgrund och motivering Tidig och effektiv behandling av reumatoid artrit (RA) är av största betydelse för att minska risken för RA-relaterad funktionsnedsättning, smärta och samsjuklighet. Även om effektiva behandlingar finns, svarar bara ~1/3 ...

NOX4 den första kandidatgenen för arthritis mutilans vid psoriasis

Isabel Tapia Paez, Karolinska Institutet, 115 000 kronor Bakgrund och motivering Psoriasis artrit mutilans (PAM) är den mest sällsynta och allvarligaste formen av psoriasis artrit (PsA). Den kliniska bilden kännetecknas av en aggressiv utveckling av missbildningar som förstör leder i ...

Familjehistoria vid spondylartrit – vad kan det lära oss om sjukdomarnas uppkomst och prognos?

Thomas Frisell, Karolinska Institutet, 117 895 kronor Bakgrund och motivering En utmärkande egenskap för ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och andra spondylartropatier (SpA) är att de så kraftigt ”går i familjen”. De starkaste kända riskfaktorerna är också genetiska. Därför frågar läkaren ofta ...

Bättre omhändertagande för patienter med tidig RA

Ingrid Larsson, Spenshults FoU-centrum, 120 000 kronor Bakgrund och motivering Att leva med reumatoid artrit (RA) påverkar hela livet. För att bedriva god vård behöver vårdpersonalen förstå sjukdom och behandling från patienters perspektiv och hur livssituationen påverkas av sjukdom. Målet ...

Studier av smärta vid juvenil idiopatisk artrit med analys av proteiner, celler och små avknoppningar från celler i blod och ledvätska

Lillemor Berntson, Uppsala Universitet, 125 000 kronor Bakgrund och motivering Den smärta som barn/ungdomar upplever med juvenil idiopatisk artrit (JIA) är knapphändigt studerad. Den betecknas oftast bero på inflammation och försvinner när sjukdomen behandlas, men smärta är vanligt även när ...

Juvenil idiopatisk artrit-vad händer när man blir vuxen?

Helena Tydén, Lunds Universitet, 125 000 kronor Bakgrund och motivering JIA är förenat med allvarlig samsjuklighet, men det finns få uppföljande studier av patienter med JIA i vuxen ålder. Studier av långtidsprognos vid JIA behövs. Syftet med denna studie är ...

Fortsatta jämförande genetiska undersökningar mellan reumatiska sjukdomar i Sudan och Sverige

Sahwa Elbagir, Uppsala Universitet, 129 470 kronor Bakgrund och motivering Autoimmuna sjukdomar har beskrivits som ovanliga i Afrika, men nya data visar att de kroniska sjukdomarna reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE), inte är försumbara i Afrika, och ...

Graviditet hos kvinnor med inflammatorisk ledsjukdom – Hur påverkar sjukdomsaktivitet och behandling och hur kan vi bäst lära oss mer?

Karin Hellgren, Karolinska Institutet, 145 000 kronor Bakgrund och motivering Kvinnor med ledgångsreumatism (RA), psoriasisartrit (PsA) och inflammatorisk ryggsjukdom (SpA) har ökad risk för negativa graviditetsutfall jämfört med kvinnor i befolkning. Vid RA tyder data på än mer ökade risker ...

Autoantikroppar och utveckling av reumatoid artrit – molekylära mekanismer och nya behandlingsmöjligheter

Bence Rethi, Karolinska Institutet, 140 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid Artrit (RA) är en kronisk autoimmun sjukdom som, om den inte behandlas, leder till inflammation i leder och successiv nedbrytning av benmassa. Trots senaste tidens framgångar leder inte nuvarande ...

Inflammatorisk ryggsjukdom samsjuklighet, biomarkörer och prognostiska faktorer

Elisabet Lindqvist, Skånes universitetssjukhus, 145 000 kronor Bakgrund och motivering Symptom vid inflammatorisk ryggsjukdom (axSpA) är smärta, inskränkt rörlighet i rygg och bröstkorg samt morgonstelhet som förbättras av rörelse. AxSpA delas upp i subgrupper efter påvisade förändringar i bäckenleder eller ...

BARFOT – en långtidsstudie av faktorer som påverkar utvecklingen av reumatoid artrit och dess konsekvenser för patienterna

Stefan Bergman, Spenshults FoU-centrum, 150 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit kan leda till att små och stora leder förstörs, vilket ger smärta och begränsningar i funktion och aktivitetsförmåga. Trots modern behandling uppnår närmare hälften av patienterna inte sjukdomsfrihet ...

Psoriasisartrit – epidemiologi, behandlingseffekter och hälsoekonomiska konsekvenser

Johan Karlsson Wallman, Lunds Universitet, 150 000 kronor Bakgrund och motivering Metotrexat är dagens förstahandsbehandling mot psoriasisartrit (PsA), trots att det vetenskapliga stödet för dess effekt är begränsat. Med allt fler terapier att tillgå, ökar behovet att klargöra hur effektivt ...

Nya immunologiska mekanismer vid reumatisk sjukdom med implikationer för prevention och behandling

Johan Frostegård, Karolinska Institutet, 150 000 kronor Bakgrund och motivering Även om förståelsen och behandlingen av reumatiska sjukdomar har förbättrats finns det ändå väldigt mycket kvar att göra. Forskargruppen har upptäckt att antikroppar mot ett litet fettämne, PC (anti-PC), som ...

Kvarstående smärta och trötthet trots antireumatisk behandling, en epidemiologisk och mekanistisk kartläggning vid tidig RA

Jon Lampa, Karolinska Institutet, 150 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom, kännetecknad framför allt av inflammation i lederna. Trots effektiva antireumatiska behandlingar drabbas majoriteten RA patienter av långvariga smärtproblem, som i många fall ...

Fibromyalgi och icke-inflammatorisk smärta vid inflammatorisk led- och ryggsjukdom – förekomst, prediktorer och effekter: kan utvecklingen förhindras med tidig inflammationskontroll?

Tor Olofsson, Skånes universitetssjukhus, 150 000 kronor Bakgrund och motivering Patienter med inflammatoriska led- och ryggsjukdomar kan idag ofta mycket framgångsrikt behandlas för sin inflammation. Trots det utvecklar många en persisterande smärta, frikopplad från inflammation (ibland i dess uttalade form ...

Om uppkomst och funktion av autoantikroppar i reumatoid artrit – studier av en möjlig koppling till mikrober

Karin Lundberg, Karolinska Institutet, 150 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit (RA) är en folksjukdom som kan orsaka stort lidande och en hög samhällskostnad. Vissa gener, rökning och tandlossningssjukdom (parodontit, PD) utgör riksfaktorer för RA, men de underliggande mekanismerna ...

Hur kan tarmfloran påverka hjärnatrofi hos patienter med reumatoid artrit?

Caroline Wasén, Göteborgs universitet, 150 000 kronor Bakgrund och motivering Vid reumatoid artrit förekommer neuropsykiatrisk samsjuklighet t.ex. depression och kognitiva problem vilket kan ha en stor inverkan på patienters livskvalité. Inflammation i hjärnan leder till nervcellsdöd hos personer med neurodegenerativa ...

Nya biomarkörer för att tidigt diagnostisera lungpåverkan vid systemisk skleros

Gunilla Westergren-Thorsson, Lunds Universitet, 150 000 kronor Bakgrund och motivering Systemisk skleros (SSc) har den högsta dödligheten bland reumatologiska sjukdomar och påverkar både hud och inre organ med inflammation och fibros. Lungfibros är en bidragande orsak till hög mortalitet och ...

Patientens perspektiv, effekt av träning och kardiovaskulära riskfaktorer hos personer med idiopatisk inflammatorisk myopati, myosit

Helene Alexanderson, Karolinska Universitetssjukhuset, 170 000 kronor Bakgrund och motivering Det saknas valida patientrapporterade mått för att mäta viktiga symtom som smärta, trötthet och aktivitetsförmåga vid myosit. Intensiv träning kan minska sjukdomsaktivitet vid etablerad myosit, men ingen tidigare studie har ...

Meniskens roll vid artros – in vitro studier med inducerad inflammation samt intervention av patologiska processer som leder till nedbrytning av vävnad

Patrik Önnerfjord, Lunds Universitet, 150 000 kronor Bakgrund och motivering Skador på menisken är vanligt och har visat sig vara en starkt bidragande orsak till framtida artros. Artros ger ledsmärta, förlust av vävnad (brosk/menisk) och nedsatt ledfunktion. Både tidig diagnostik ...

Appen SWEPPEia för en hållbar arbetssituation – en randomiserad kontrollerad studie av en digital stöd- och samverkansintervention för personer med inflammatorisk ledsjukdom och deras arbetsgivare

Mathilda Björk, Linköpings universitet, 175 000 kronor Bakgrund och motivering I dag arbetar många med inflammatorisk ledsjukdom tack vare tidigt omhändertagande, biologiska läkemedel och ett strukturerat vårdförlopp. Dock har ändå 80% > en månads sjukfrånvaro per år. Det visar på ...

Vaccination mot COVID19 vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar: Inverkan av antireumatiska behandlingar på vaccinsvar och skydd mot infektion. En svensk nationell vaccinationsstudie (COVID19-REUMA)

Meliha C Kapetanovic, Lunds Universitet, 170 000 kronor Bakgrund och motivering Vår pågående studie visar att patienter med reumatiska sjukdomar som vaccinerades mot COVID19 under pågående behandling med rituximab och abatacept utvecklar ett sämre antikroppssvar. Detta är mer uttalat om ...

Kliniska och experimentella studier av inflammatoriska mediatorer vid systemisk lupus erytematosus: Nya tillförlitliga diagnostiska och prognostiska verktyg

Christopher Sjöwall, Linköpings universitet, 175 000 kronor Bakgrund och motivering Trots att prognosen för patienter med SLE i allmänhet förbättrats finns fortfarande otillfredsställda behov, såsom exv. ökad kardiovaskulär mortalitet, trötthet (fatigue) och låg livskvalite. SLE är heterogen sjukdom, både avseende ...

T-cells-signaturer vid reumatisk sjukdom, ett steg mot precisionsmedicin

Karine Chemin, Karolinska Institutet, 175 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit, myosit och psoriasisartrit är kroniska autoimmuna sjukdomar som representerar en klinisk utmaning på grund av variationen i behandlingssvar och återfall av symptom. T-cellinfiltrat har beskrivits vid inflammationsområde men ...

Medfödda lymfoida cellers roll för aktivering av ledfibroblaster vid reumatoid artrit

Mattias Svensson, Göteborgs universitet, 175 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit (RA) karaktäriseras av kronisk ledinflammation och progressiv leddestruktion. En grupp bindävsceller, kallade fibroblaslika synoviocyter (FLS), spelar en central roll för den leddestruktion som sker vid RA. I preliminära ...

Komplementsystem i reumatiska sjukdomar

Anna Blom, Lunds Universitet, 200 000 kronor Bakgrund och motivering Varje människa har ett medfött försvarssystem mot infektioner vilket består bland annat av komplement, ett system omfattande ett 30-tal proteiner. Betydelsen av komplementet framgår tydligt av infektiösa och autoimmuna sjukdomar ...

Cancer hos patienter med reumatisk systemsjukdom

Marie Holmqvist, Karolinska Institutet, 180 000 kronor Bakgrund och motivering Patienter med reumatisk systemsjukdom är hårt drabbade; mortaliteten är tre gånger så hög som hos övrig befolkning med samma ålders- och könsfördelning. En av de främsta dödsorsakerna och de vanligaste ...

Prediktorer och tidiga biomarkörer för reumatiska sjukdomar

Christina Turesson (fd Engstrand), Lunds Universitet, 200 000 kronor Bakgrund och motivering Många personer med RA rapporterar svårigheter på arbetet t ex med vissa arbetsuppgifter eller att inte kunna hålla förväntat arbetstempo. För närvarande saknas självrapporterade standardiserade instrument för att ...

Effekt av autoantikroppar och autoreaktiva B-celler i reumatiska sjukdomar

Caroline Grönwall, Karolinska Institutet, 205 000 kronor Bakgrund och motivering Det är fortfarande mycket vi inte vet om varför man drabbas av ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA). Vad som står klart är att flera år innan man blir sjuk så går ...

Prediktion av skov, behandlingssvar och långtidsutfall vid systemisk lupus erythematosus (PREDiCT-SLE)

Ioannis Parodis, Karolinska Institutet, 230 000 kronor Bakgrund och motivering Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk autoimmun sjukdom som främst drabbar kvinnor i barnafödande ålder. Sjukdomen uppvisar stor variation av symptom och för med sig en betydande nedsättning av ...

Lymfom vid Sjögrens syndrom – ett steg mot precisionsmedicin

Gunnel Nordmark, Uppsala Universitet, 205 000 kronor Bakgrund och motivering Primärt Sjögrens syndrom (pSS) är en kronisk reumatisk sjukdom med ökad risk för lymfom (lymfkörtelcancer), vilket drabbar cirka 5% av patienterna. Lymfomen uppstår vanligen i de stora spottkörtlarna. Det är ...

Träning för att förebygga och behandla tidig artros

Eva Ageberg, Lunds Universitet, 252 000 kronor Bakgrund och motivering Unga och medelålders personer med skada i knä och höft riskerar att drabbas av artros tidigt i livet. Artros är en kronisk sjukdom där vävnader i leden successivt bryts ner ...

Unika B-cellspopulationer samt antikroppar mot ledspecifika proteiner som del i patogenesen vid reumatoid artrit

Inger Gjertsson, Göteborgs universitet, 260 000 kronor Bakgrund och motivering Det är en utmaning att individualisera behandlingen vid reumatoid artrit (RA) eftersom vi inte vet vilken behandling den enskilda patienten svarar på. För att utveckla nya specifika behandlingar behöver vi ...

Att förstå orsakerna till ledgångsreumatism hos barn

Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, 275 000 kronor Bakgrund och motivering Trots att 1500-2000 barn i Sverige har juvenil idiopatisk artrit (JIA) är sjukdomsgruppen inte lika välstuderad som ledgångsreumatism hos vuxna. De behandlingsalternativ som finns tillgängliga resulterar inte i tillfredsställande ...

Barnreumatism – från leden till livet

Robin Kahn, Lunds Universitet, 275 000 kronor Bakgrund och motivering När ett barn insjuknar i reumatisk ledsjukdom (juvenil idiopatisk artrit, JIA) väcks många frågor hos föräldrarna och barnet. Kommer mitt barn någonsin bli frisk? Och barnet undrar: Varför fick jag ...

Hur immunkomplex och associerade autoantikroppar styr inflammation, vävnadsdestruktion och behandlingssvar vid reumatoid artrit och SLE

Johan Rönnelid, Uppsala Universitet, 285 000 kronor Bakgrund och motivering Kroppsvätskor innehåller både fria autoantikroppar och autoantikroppar som ingår i immunkomplex (IC), och sådana IC anses vara skadligast genom att binda i olika målorgan vid RA och SLE. Min grundhypotes ...

Betydelsen av autoreaktiva antikroppar för smärta vid fibromyalgi

Eva Kosek, Karolinska Institutet, 285 000 kronor Bakgrund och motivering Fibromyalgi (FM) är en vanlig orsakerna till svår, generaliserad smärta hos kvinnor. Objektiva diagnostiska test och effektiva behandlingar saknas. Nyligen visade vi att IgG antikroppar från FM patienter utlöste ett ...

Prediktion av behandlingseffekt vid juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Susanne Lindgren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 300 000 kronor Bakgrund och motivering I Sverige insjuknar ca 200-250 barn med barnreumatism varje år. Behandlingen har blivit mycket bättre under de senaste åren, men fortfarande är det många barn som inte bli hjälpta av ...

Betydelsen påverkbara levnadsvanor/arbetsmiljöfaktorer för insjuknande och förlopp av reumatoid artrit

Lars Alfredsson, Karolinska Institutet, 350 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatoid artrit (RA) är den vanligaste av de inflammatoriska reumatiska ledsjukdomarna (livstidsrisken att utveckla RA är 2-3% och prevalensen ca 1%). Etiologin är ofullständigt känd. Mycket talar för att levnadsvanor/miljöfaktorer ...

Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit

Ingrid Lundberg, Karolinska Institutet, 350 000 kronor Bakgrund och motivering Reumatisk muskelsjukdom, myosit är en autoimmun sjukdom där kroppens immunsystem riktar sig mot muskler, hud, lungor, leder och hjärta. Behandlingen utgörs av kortison i höga doser kombinerad med immundämpande läkemedel ...

SLE – prognos och mekanismer vid kardiovaskulära och neuropsykiatriska manifestationer

Anders Bengtsson, Lunds Universitet, 350 000 kronor Bakgrund och motivering Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) är en kronisk inflammatorisk autoimmun sjukdom som drabbar huvudsakligen kvinnor i fertil ålder med inflammatoriska symptom från hud, leder och inre organ som njurar och även ...

Subgruppera SLE – ett nytt sätt för att förstå patogenes och skräddarsy behandling

Elisabet Svenungsson, Karolinska Institutet, 350 000 kronor Bakgrund och motivering Systemisk lupus erythematosus (SLE) och Antifosfolipidsyndromet (APS) är kvinnodominerade delvis överlappande heterogena systemsjukdomar med okänd patogenes. Kardiovaskulär sjukdom (KVS) är en viktig orsak till att SLE patienter har 20 års ...

Sjögrens syndrom – kliniska och immunologiska studier

Marie Wahren-Herlenius, Karolinska Institutet, 350 000 kronor Bakgrund och motivering Sjögrens syndrom drabbar spott- och tårkörtlar. Även muskler och leder kan vara påverkade och många patienter upplever stor trötthet. Hos ungefär en tredjedel av patienterna drabbas ytterligare organsystem. Vid en ...

Sjuksköterskeledd vård och egenmätning av urat för patienter med gikt – en genomförbarhetsstudie i två steg i primärvården

Anna Svärd, Region Dalarna, 100 000 kronor Bakgrund och motivering Gikt är vanligt, medför ett stort lidande, ökad sjukfrånvaro och fler vårddygn på sjukhus. Gikt kan effektivt förebyggas med läkemedel som sänker nivån urat, men trots det är det bara ...

Hur påverkar högintensiv konditionsträning fysiologiska, anti-inflammatoriska och självupplevda parametrar hos individer med inflammatorisk ryggsjukdom – spondylartrit?

Emma Haglund, Högskolan i Halmstad, 105 000 kronor Bakgrund och motivering För personer med spondylartrit (SpA) har konditionsträning visat positiva effekter på riskfaktorer av betydelse för att utveckla hjärt-kärlsjukdom (förhöjd risk vid SpA). Mer studier behövs för att få (1) ...

SLE – sjukdomsmekanismer och prognos

Anders Bengtsson, Lunds Universitet, 250 000 kronor, 2-års anslag år 2/2022 Bakgrund och motivering Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun reumatisk sjukdom som kan drabba alla kroppens organ. Det finns fortfarande en överdödlighet vid SLE med stor risk att ...

Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit

Ingrid Lundberg, Karolinska Institutet, 250 000 kronor, 2-årsanslag år 2/2022 Bakgrund och motivering Reumatisk muskelsjukdom, myosit, tillhör de autoimmuna sjukdomarna där kroppens immunsystem riktar sig mot den egna vävnaden, främst muskler, men också mot hud, lungor, leder och hjärta med symtom ...

Systemisk skleros (SSc, sklerodermi)- Sjukdomsmekanismer och prognostiska faktorer

Roger Hesselstrand, Skånes universitetssjukhus, 250 000 kronor, 2-årsanslag år 2/2022 Bakgrund och motivering Systemisk skleros en av de mindre vanliga reumatologiska sjukdomarna men med svåra konsekvenser. De stora framgångar, inte minst i behandling, som noterats i reumatologin i övrigt har ...

Hur immunkomplex och associerade autoantikroppar styr inflammation, utveckling av kroppsskador och behandlingssvar vid reumatoid artrit och SLE

Johan Rönnelid, Uppsala Universitet, 250 000 kronor, 2-årsanslag år 2/2022 Bakgrund och motivering Immunkomplex (IC) bildas när olika ämnen (antigen) förenas med specifika antikroppar, ofta s.k. autoantikroppar riktade mot kroppsegna ämnen. IC kan påvisas i blodet och i kroppsvävnader vid ...

Identifiering av sjukdomsmekanismer och stratifiering av patienter med inflammatoriska systemsjukdomar för utveckling av nya terapier

Lars Rönnblom , Uppsala Universitet, 250 000 kronor, 2-årsanslag år 2/2022 Bakgrund och motivering De inflammatoriska systemsjukdomarna SLE, primärt Sjögrens syndrom och myosit drabbar individen i relativt unga år eller i medelåldern. Det är inte ovanligt att patienterna med tiden ...

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng