Aktuella forskningsprojekt​

Komplexiteten i SLE genetik och andra autoimmuna sjukdomar

Alarcón Riquelme Marta E, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm. 150 000 kronor.

Många faktorer samspelar vid individuell sjukdomsrisk

Ajeganova Sofia, Med Dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. 150 000 kronor. Patienter med reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE) har en ökad risk att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Sannolikt är …

Många faktorer samspelar vid individuell sjukdomsrisk Läs mer

Mekanismen bakom organskador vid Systemisk Lupus Erythematosus

Bengtsson Anders A, Professor, Lunds universitet. 400 000 kronor. Mekanismen bakom organskador vid Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) är en reumatisk sjukdom som påverkar hud, leder och som i förlängningen även …

Mekanismen bakom organskador vid Systemisk Lupus Erythematosus Läs mer

Komplementsystemet – immunförsvarets doldis

Blom Anna, Professor, Lunds universitet, Lund. 250 000 kronor. Inom immunförsvaret finns ett medfött komplementsystem som skyddar mot infektioner och som också tar hand om det avfall som bildas när …

Komplementsystemet – immunförsvarets doldis Läs mer

På jakt efter mekanismerna bakom överaktivt immunförsvar

Eloranta Maija-Leena, Docent, Uppsala Universitet, Uppsala. 150 000 kronor. Signalmolekylen interferon (IFN) har en mycket viktig roll i vårt naturliga immunförsvar mot virusinfektioner. Eftersom IFN har starka effekter på immunsystemet …

På jakt efter mekanismerna bakom överaktivt immunförsvar Läs mer

Gemensam immunbrist vid autoimmunitet och hjärtkärlsjukdom?

Frostegård Johan, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm. 200 000 kronor. Kroppen har en naturlig förekomst av cirkulerande antikroppar för att reglera immunförsvaret. Anti-PC är en sådan antikropp som binder till vissa …

Gemensam immunbrist vid autoimmunitet och hjärtkärlsjukdom? Läs mer

Detaljstudie av immunförsvarets B-celler

Caroline Grönwall, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 250 000 kr. B-celler är ett slags vita blodkroppar som producerar antikroppar som hjälper kroppen att försvara sig mot bakterier och virus. Vid …

Detaljstudie av immunförsvarets B-celler Läs mer

Njurinflammation vid systemisk lupus erythematosus (SLE)

Gunnarsson Iva, Docent Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. 250 000 kronor. Njurinflammation förekommer hos drygt en tredjedel av patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE). Tidigare forskning har visat att en rad olika …

Njurinflammation vid systemisk lupus erythematosus (SLE) Läs mer

Genetiska variationer ökar risken för SLE – men hur?

Det finns fler än 80 kända variationer i arvsmassan som är kopplade till ökad risk för systemisk lupus erytematosus (SLE). I detta projekt ger Reumatikerförbundet ekonomiskt stöd för att förstå …

Genetiska variationer ökar risken för SLE – men hur? Läs mer

Gruppering av patienter med SLE kan påskynda nya läkemedel

Idborg Helena, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm. 150 000 kronor. Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) är en kronisk reumatisk sjukdom som kan ge väldigt varierande symptom. I dag finns ingen optimal …

Gruppering av patienter med SLE kan påskynda nya läkemedel Läs mer

Hjärt- och kärlsjukdom och organskador vid SLE

Leonard Dag, Med Dr, Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala. 150 000 kronor. I detta projekt, som får stöd från Reumatikerförbundet, undersöks varför patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) har en så dramatiskt …

Hjärt- och kärlsjukdom och organskador vid SLE Läs mer

Havandeskapsförgiftning vid SLE

Kvinnor med systemisk lupus erythematosus (SLE) har ökad risk för havandeskapsförgiftning och för tidig födsel vid sin första graviditet jämfört med friska kvinnor. Reumatikerförbundet stödjer det här projektet som syftar …

Havandeskapsförgiftning vid SLE Läs mer

Källan till autoimmunitet

Mårtensson-Bopp, Inga-Lill, Doktor, Uppsala universitet. 200 000 kr. Människans immunförsvar fungerar så att det programmeras till att känna igen de flesta kombinationer av främmande protein som möjligen kan invadera kroppen. …

Källan till autoimmunitet Läs mer

Ny användning för befintliga mediciner

Ioannis Parodis, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 75 000 kr Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom med stor variation av symptom och besvär och den drabbar oftast kvinnor …

Ny användning för befintliga mediciner Läs mer

Kronisk trötthet vid reumatiska sjukdomar

Kronisk trötthet är vanligt förekommande inom sjukdomarna systemisk lupus erythematosus (SLE), systemisk skleros (SSc) och systemisk vaskulit. Man har tidigare funnit en koppling mellan levnadsvanor och trötthet och Reumatikerförbundet ger …

Kronisk trötthet vid reumatiska sjukdomar Läs mer

Gemensamma nämnare i reumatiska sjukdomar

Rönnblom Lars, Professor, Uppsala Universitet, Uppsala. 300 000 kronor. Trots att de reumatiska sjukdomarna systemisk lupus erythematosus (SLE), primärt Sjögrens Syndrom (pSS) och myosit har skilda symptom har man sett …

Gemensamma nämnare i reumatiska sjukdomar Läs mer

Immunkomplex vid reumatiska sjukdomar

Immunkomplex är en struktur som består av en antikropp och det målprotein den binder till. Vid reumatiska sjukdomar bidrar sådana strukturer till inflammation och förstörelse av vävnad. Man har tidigare …

Immunkomplex vid reumatiska sjukdomar Läs mer

Säkrare diagnostik och nya behandlingsstrategier i SLE

Sjöwall Christopher, Docent, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping. 300 000 kronor. Vid systemisk inflammation, infektion eller vävnadsskada bildar levern nästan omgående proteinet CRP som kan mätas i ett blodprov och därigenom ge …

Säkrare diagnostik och nya behandlingsstrategier i SLE Läs mer

Antikroppar vid reumatisk sjukdom riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar

Systemisk lupus erythematosus (SLE) och Antifosfolipidsyndrom (APS) är kvinnodominerade, kroniska autoimmuna systemsjukdomar som delvis överlappar varandra. Fosfolipider är fetter som finns i cellmembran och man kan se immunförsvarets antikroppar attackera …

Antikroppar vid reumatisk sjukdom riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar Läs mer

Kardiovaskulär sjukdom vid SLE

Leonard Dag, Med Dr, Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala. 150 000 kronor.

Immunologiska mekanismer i placenta involverade vid graviditetskomplikationer

Lundell Anna-Carin, Med Dr, Göteborgs Universitet, Göteborg. 75 000 kronor. Immunologiska mekanismer i placenta involverade vid graviditetskomplikationer hos kvinnor med och utan systemisk lupus erythematosus, SLE.

Komplexiteten i SLE genetik och andra autoimmuna sjukdomar.

Alarcón Riquelme Marta E, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm. 150 000 kronor.

Biomarkörer för skräddarsydd behandling av SLE

Idborg Helena, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm. 100 000 kronor. Karaktärisering och validering av IRF5 och andra biomarkörer för att identifiera SLE patienter lämpliga för skräddarsydd behandling.

B-cellsrekrytering och immunologiskt minne vid SLE

Karlsson Mikael, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm. 100 000 kronor.

SLE med njurengagemang – biomarkörer och prognos

Gunnarsson Iva, Docent Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. 250 000 kronor.

Autoimmun kardiovaskulär sjukdom vid SLE och antifosfolipidsyndrom

Svenungsson Elisabet, Professor Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. 350 000 kronor. Autoimmun kardiovaskulär sjukdom, vid SLE, antifosfolipidsyndrom (APS) och i normalbefolkningen.

Inflammatoriska mediatorer vid SLE

Sjöwall Christopher, Docent, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping. 300 000 kronor. Kliniska och experimentella studier av inflammatoriska mediatorer vid SLE. Nya tillförlitliga diagnostiska och prognostiska verktyg.

Prognos och immunologiska mekanismer vid SLE

Bengtsson Anders A, Professor, Skånes Universitetssjukhus, Lund. 400 000 kronor. SLE – prognos och immunologiska mekanismer

Samverkan mellan B-lymfocyter och interferonproducerande plasmacytoida dendriska celler

Eloranta Maija-Leena, Docent, Uppsala Universitet, Uppsala. 150 000 kronor.

Funktionella effekter på immunsystemet av genetiska riksvarianter vid SLE

Hagberg Niklas, Med Dr, Uppsala Universitet, Uppsala. 75 000 kronor.

Sjukdomsmekanismer i autoimmuna reumatiska sjukdomar med aktiverat typ I interferonsystem

Rönnblom Lars, Professor, Uppsala Universitet, Uppsala. 350 000 kronor.

Immunkomplex och associerade autoantikroppars påverkan på RA och SLE

Rönnelid Johan, Professor, Uppsala Universitet, Uppsala. 250 000 kr. Funktionella studier av hur immunkomplex och associerade autoantikroppar styr utveckling av inflammation och destruktion vid RA och SLE.

Gravid och SLE – vad kan orsaka komplikationer?

Anna-Carin Lundell, Professor, Göteborgs universitet, Göteborg, 100 000 kr Gravida patienter med systemisk lupus erythematousus (SLE)  har en högre risk för graviditetskomplikationer kopplade till inflammation i moderkakan så som havandeskapsförgiftning och …

Gravid och SLE – vad kan orsaka komplikationer? Läs mer

Detaljstudie av immunförsvarets B-celler

Caroline Grönwall, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 250 000 kr B-celler är ett slags vita blodkroppar som producerar antikroppar som hjälper kroppen att försvara sig mot bakterier och virus. Vid …

Detaljstudie av immunförsvarets B-celler Läs mer

Risk för blodpropp – kartläggning vid reumatisk sjukdom

Aleksandra Antovic, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 100 000 kr Varje år drabbas ett stort antal människor av blodpropp i benen. Dessa proppar kan förflyttas i kroppen och orsaka allvarliga komplikationer …

Risk för blodpropp – kartläggning vid reumatisk sjukdom Läs mer

Hur påverkar min sjukdom mina möjligheter att få barn?

Karin Hellgren, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 75 000 Vågar jag bli gravid? Vad finns det för risker för mig och mitt barn? Måste jag sluta med min medicin? Med …

Hur påverkar min sjukdom mina möjligheter att få barn? Läs mer

Källan till autoimmunitet

Inga-Lill Mårtensson-Bopp, Professor, Göteborgs universitet, Göteborg, 100 000 kr Människans immunförsvar fungerar så att det programmeras till att känna igen de flesta kombinationer av främmande protein som möjligen kan invadera kroppen. …

Källan till autoimmunitet Läs mer

Gruppering av patienter med SLE kan påskynda nya läkemedel

Helena Idborg, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr Systemic Lupus Erythematosus (SLE) är en kronisk reumatisk sjukdom som kan ge väldigt olika symptom och drabba de flesta organ. I …

Gruppering av patienter med SLE kan påskynda nya läkemedel Läs mer

Hälsorelaterad livskvalitet vid SLE

Ioannis Parodis, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr’ Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk autoimmun sjukdom som uppvisar stor variation av symptom och för med sig en betydande …

Hälsorelaterad livskvalitet vid SLE Läs mer

Gemensam immunbrist vid autoimmunitet och hjärt-kärlsjukdom?

Johan Frostegård, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 200 000 kr Kroppen har en naturlig förekomst av cirkulerande antikroppar för att reglera immunförsvaret. Anti-PC är en sådan antikropp som binder till vissa fettsyror …

Gemensam immunbrist vid autoimmunitet och hjärt-kärlsjukdom? Läs mer

Tidigt omhändertagande vid risk för långvarig smärta

Jon Lampa, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 200 000 kr Reumatoid artrit (RA) är en kronisk sjukdom, kännetecknad framför allt av inflammation i lederna. Trots effektiva behandlingar drabbas majoriteten patienter av långvariga …

Tidigt omhändertagande vid risk för långvarig smärta Läs mer

Antikroppar vid reumatisk sjukdom riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar

Elisabet Svenungsson, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 350 000 Systemisk lupus erythematosus (SLE) och Antifosfolipidsyndrom (APS) är kvinnodominerade, kroniska autoimmuna systemsjukdomar som delvis överlappar varandra. Fosfolipider är fetter som finns i cellmembran …

Antikroppar vid reumatisk sjukdom riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar Läs mer

Njurinfammation vid SLE

Iva Gunnarsson, Professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 300 000 kr Njurinflammation förekommer hos drygt en tredjedel av patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE). Tidigare forskning har visat att en rad olika ämnen …

Njurinfammation vid SLE Läs mer

Serotonins betydelse i utvecklingen av SLE

Lina Wirestam, Med Dr, Linköpings universitet, Linköping, 75 000 kr Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom som ofta påverkar flera av kroppens organ. Serotonin är en signalsubstans som reglerar …

Serotonins betydelse i utvecklingen av SLE Läs mer

Säkrare diagnostik och nya behandlingsstrategier vid SLE

Christopher Sjöwall, Professor, Linköpings universitet, Linköping, 300 000 kr Vid systemisk inflammation, infektion eller vävnadsskada bildar levern nästan omgående proteinet CRP som kan mätas i ett blodprov och därigenom ge en …

Säkrare diagnostik och nya behandlingsstrategier vid SLE Läs mer

Fördjupad förståelse för hjärntrötthet vid SLE, MS och RA

Pia Maly Sundgren, Professor, Lunds universitet, Lund, 75 000 kr Systemisk lupus erythematosus (SLE) kan ge inflammation i bland annat leder, hud, och olika inre organ som njurar och lungor. Det …

Fördjupad förståelse för hjärntrötthet vid SLE, MS och RA Läs mer

Komplementsystemet – immunförsvarets doldis

Anna Blom, Docent, Lunds universitet, Lund, 250 000 kr Inom immunförsvaret finns ett medfött komplementsystem som skyddar mot infektioner och som också tar hand om det avfall som bildas när kroppens …

Komplementsystemet – immunförsvarets doldis Läs mer

Mekanismen bakom organskador vid SLE

Anders A Bengtsson, Professor, Lunds universitet, Lund, 400 000 kr Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) är en reumatisk sjukdom som påverkar hud, leder och som i förlängningen även kan ge hjärtkärlsjukdomar. De …

Mekanismen bakom organskador vid SLE Läs mer

Många faktorer samspelar vid individuell sjukdomsrisk

Sofia Ajeganova, Professor, Skånes universitetssjukhus, Lund, 75 000 kr Patienter med reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE) har en ökad risk att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Sannolikt är kronisk inflammation …

Många faktorer samspelar vid individuell sjukdomsrisk Läs mer

Kan bristfällig städning av cell-’skräp’ utlösa SLE?

Oskar Eriksson, Med Dr, Uppsala universitet, Uppsala, 75 000 kr Inom immunförsvaret finns ett medfött komplementsystem som skyddar mot infektioner och Det har även en ”städfunktion”, det vill säga att det …

Kan bristfällig städning av cell-’skräp’ utlösa SLE? Läs mer

Genetiska variationer ökar risken för SLE – men hur?

Niklas Hagberg, Med Dr, Uppsala universitet, Uppsala, 150 000 kr Det finns fler än 80 kända variationer i arvsmassan som är kopplade till ökad risk för systemisk lupus erytematosus (SLE). I …

Genetiska variationer ökar risken för SLE – men hur? Läs mer

Mätvärden som förutsäger skov i SLE

Kim Kultima, Docent, Uppsala universitet, Uppsala, 75 000 kr Vid systemisk lupus erythematosus (SLE) används som regel antimalarialäkemedlet hydroxiklorokin (HCQ) som skovförebyggande behandling. Låga nivåer av HCQ i blodet är länkat …

Mätvärden som förutsäger skov i SLE Läs mer

Hjärt-kärlsjukdom och organskador vid SLE

Dag Leonard, Med Dr, Uppsala universitet, Uppsala, 200 000 kr I detta projekt, som får stöd från Reumatikerförbundet, undersöks varför patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) har en så dramatiskt ökad …

Hjärt-kärlsjukdom och organskador vid SLE Läs mer

Gemensamma nämnare i reumatiska sjukdomar

Lars Rönnblom, Professor, Uppsala universitet, Uppsala, 300 000 kr Trots att de reumatiska sjukdomarna systemisk lupus erythematosus (SLE), primärt Sjögrens Symptom (pSS) och muskelsjukdomen myosit har skilda symptom har man sett …

Gemensamma nämnare i reumatiska sjukdomar Läs mer

  • Sortera

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!