Hem » Forskning » Aktuella forskningsprojekt

Aktuella forskningsprojekt​

  • Sortera

Träning för att förebygga och behandla tidig artros.

Eva Ageberg, Lunds Universitet, 150 000 kronor Unga och medelålders personer med skada i knä och höft riskerar att drabbas av artros tidigt i livet. Träning minskar smärta samt förbättrar …

Träning för att förebygga och behandla tidig artros. Läs mer

Kliniska och experimentella studier av smärtmekanism vid artros samt behandling av kronisk smärta genom transkriptionsfaktor NF-kappaB hämning.

Aisha Ahmed, Karolinska Institutet, 50 000 kronor Långvarig smärta är det dominerande symtomet för personer med artros och utgör den främsta anledningen för knä- och höftoperationer. Det finns ett stort …

Kliniska och experimentella studier av smärtmekanism vid artros samt behandling av kronisk smärta genom transkriptionsfaktor NF-kappaB hämning. Läs mer

Myosit – Patientens perspektiv, antikroppar som markör för prognos och effekt av träning.

Helene Alexanderson, Karolinska Universitetssjukhuset, 125 000 kronor Myosit (reumatisk muskelinflammation) orsakar muskelsvaghet och nedsatt uthållighet i arm- och benmuskler, men kan också innebära inflammation i ett flertal olika organ.Projektets syften …

Myosit – Patientens perspektiv, antikroppar som markör för prognos och effekt av träning. Läs mer

Upptäckt och prediktion av sjukdomsförlopp vid symptomatisk knäartros.

Maria Andersson ,Spenshults FoU-centrum, 75 000 kronor Artros är rörelseorganens vanligaste sjukdom, men mer kunskap om tidigt sjukdomsförlopp behövs. Studier av personer med knäsmärta som inte är orsakad av ett …

Upptäckt och prediktion av sjukdomsförlopp vid symptomatisk knäartros. Läs mer

Gastrointestinal sjukdom vid systemisk skleros – mikrobiella interaktioner – terapeutiska implikationer.

Kristofer Andréasson, Skånes universitetssjukhus, 75 000 kronor Systemisk skleros är en reumatologisk sjukdom som kan drabba flertal organ med betydande sjuklighet och dödlighet. Majoriteten av dessa patienter lider av symtom …

Gastrointestinal sjukdom vid systemisk skleros – mikrobiella interaktioner – terapeutiska implikationer. Läs mer

Tromboembolism, mekanismer och kliniska implikationer för patienter med reumatiska sjukdomar.

Aleksandra Antovic, Karolinska Institutet, 50 000 kronor Varje år drabbas ett stort antal människor av proppbildning i djupa kärl i benen (venös trombos, VTE). Dessa proppar kan förflyttas i kroppen …

Tromboembolism, mekanismer och kliniska implikationer för patienter med reumatiska sjukdomar. Läs mer

Biomarkörer för tidig upptäckt av leddestruktion i juvenil idiopatisk artrit.

Cecilia Aulin , Karolinska Institutet, 75 000 kronor Trots stora framsteg i behandlingen av barnreumatism (juvenil idiopatisk artrit, JIA) under de senaste 20 åren har en betydande del av patienterna …

Biomarkörer för tidig upptäckt av leddestruktion i juvenil idiopatisk artrit. Läs mer

Från barn- till vuxenreumatologisk vård – implementering och utvärdering av barnreumatologisk transitionsmottagning.

Cecilia Bartholdson, Karolinska Universitetssjukhuset, 75 000 kronor Det finns ett stort behov att bättre bemöta ungdomars behov när de ska överföras från barn- till vuxenreumatologisk vård. Det finns även ett …

Från barn- till vuxenreumatologisk vård – implementering och utvärdering av barnreumatologisk transitionsmottagning. Läs mer

SLE – disease mechanisms and prognosis.

Anders Bengtsson, Lunds Universitet, 250 000 kronor Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun reumatisk sjukdom där kroppens eget immunförsvar angriper den egna kroppen och leder till skada i flera …

SLE – disease mechanisms and prognosis. Läs mer

Effekter av ”anpassad kolhydrat kost” som antiinflammatorisk behandling av barn med reumatisk ledinflammation.

Lillemor Berntson, Uppsala Universitet, 100 000 kronor Många föräldrar och barn med barnreumatism (juvenil idiopatisk artrit, JIA) frågar om det finns någon kost som kan minska barnets inflammation. I nuläget …

Effekter av ”anpassad kolhydrat kost” som antiinflammatorisk behandling av barn med reumatisk ledinflammation. Läs mer

Varför hjälper träning mot kronisk smärta? Klinisk studie av molekylära mekanismer.

Jan Bjersing, Göteborgs universitet, 50 000 kronor Personer med långvarig generaliserad smärta (fibromyalgi, FM) har ofta minskad fysisk kapacitet och påverkad sömn och dygnsrytm. Fysisk träning är grunden i behandling …

Varför hjälper träning mot kronisk smärta? Klinisk studie av molekylära mekanismer. Läs mer

Gikt i Västra Götaland. Registerstudie avseende förekomst, behandling och samsjuklighet av gikt i Västra Götalandsregionen.

Mats Dehlin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 150 000 kronor Gikt är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen, drabbar 1–2% av befolkningen i Europa och flera studier påvisar ökande förekomst. Denna studie kommer att tillföra …

Gikt i Västra Götaland. Registerstudie avseende förekomst, behandling och samsjuklighet av gikt i Västra Götalandsregionen. Läs mer

Gikt- nya aspekter på gammal sjukdom. Hur interagerar den neutrofila granulocyten med giktkristaller?

Lena Björkman, Göteborgs universitet, 50 000 kronor Inflammation är en central del i flera sjukdomstillstånd, men också livsviktig eftersom den är vår första linjes försvar mot infektioner. Om inflammationen inte …

Gikt- nya aspekter på gammal sjukdom. Hur interagerar den neutrofila granulocyten med giktkristaller? Läs mer

Komplementsystem i reumatiska sjukdomar.

Anna Blom, Lunds Universitet, 200 000 kronor Varje människa har ett medfött försvarssystem mot infektioner som består bland annat av komplement, ett system omfattande ett 30-tal proteiner. Komplementsystemet skyddar mot …

Komplementsystem i reumatiska sjukdomar. Läs mer

Kromatin-bindande egenskaper av survivin och dess betydelse for T cellsutveckling och behandlingseffekt vid reumatoid artrit.

Maria Bokarewa, Göteborgs universitet, 200 000 kronor Kroppens celler innehåller samma arvsmassa, men hur arvsmassan används på olika sätt styrs genom så kallade epigenetiska faktorer. De reglerar vilka gener som …

Kromatin-bindande egenskaper av survivin och dess betydelse for T cellsutveckling och behandlingseffekt vid reumatoid artrit. Läs mer

Östrogen – immunmodulation vid reumatisk sjukdom och osteoporos.

Hans Carlsten, Göteborgs universitet, 75 000 kronor Inflammatoriska reumatiska sjukdomar drabbar kvinnor långt oftare än män. Orsaken till den skeva könsfördelning vad gäller reumatiska sjukdomar beror i hög grad på …

Östrogen – immunmodulation vid reumatisk sjukdom och osteoporos. Läs mer

Studier av patogena T-lymfocyter i Myosit och Reumatoid Artrit.

Karine Chemin, Karolinska Institutet, 50 000 kronor De vita blodkroppar som kallas T-celler är en del av immunförsvaret och försvarar kroppen mot virus och bakterier. Autoimmuna sjukdomar börjar när kroppsegna …

Studier av patogena T-lymfocyter i Myosit och Reumatoid Artrit. Läs mer

Modulera östrogen för att minska inflammation vid artros.

Carmen Corciulo, Göteborgs universitet, 50 000 kronor Kvinnor löper ökad risk att drabbas av artros jämfört med män och risken ökar i samband med klimakteriet, då nivåerna av det kvinnliga …

Modulera östrogen för att minska inflammation vid artros. Läs mer

Identifiering av biomarkörer för vaskulitsjukdomar: stor betydelse för små blodkärl.

Johanna Dahlqvist, Uppsala Universitet, 75 000 kronor ANCA-associerade vaskuliter är en grupp ovanliga reumatologiska sjukdomar där immunförsvaret angriper den egna kroppen och ger upphov till inflammation i de allra minsta …

Identifiering av biomarkörer för vaskulitsjukdomar: stor betydelse för små blodkärl. Läs mer

Utforska genetiska, immunologiska och kliniska profiler av reumatiska sjukdomar i Afrika: jämförande studier mellan Sudan och Sverige.

Sahwa Elbagir , Uppsala Universitet, 75 000 kronor Autoimmuna sjukdomar, där kroppens immunförsvar angriper den egna kroppen, har under lång tid beskrivits som ovanliga i Afrika. Ny forskning har visat …

Utforska genetiska, immunologiska och kliniska profiler av reumatiska sjukdomar i Afrika: jämförande studier mellan Sudan och Sverige. Läs mer

Tidiga sjukdomsmekanismer relaterade till aktiverat typ I interferonsystem vid systemisk skleros.

Maija-Leena Eloranta , Uppsala Universitet, 100 000 kronor Systemisk skleros (SSc) drabbar främst kvinnor och leder till att huden blir tjockare och stel med en ökad ansamling av bindväv och …

Tidiga sjukdomsmekanismer relaterade till aktiverat typ I interferonsystem vid systemisk skleros. Läs mer

Östrogens reglering av antikroppars patogenicitet.

Cecilia Engdahl, Göteborgs universitet, 75 000 kronor En av de vanligaste indirekta dödsorsakerna i västvärlden idag är att man bryter sig vilket leder till minskad rörlighet, som i sin tur …

Östrogens reglering av antikroppars patogenicitet. Läs mer

Artros: molekyl, struktur, patient och samhälle.

Martin Englund, Lunds universitet, 250 000 kronor En trasig menisk är en mycket stark riskfaktor för knäledsartros och finns i vart tredje knä. Det orsakas i de allra flesta fall …

Artros: molekyl, struktur, patient och samhälle. Läs mer

Komplementaktivering av posttranslationellt modifierade proteiner – en mekanism bakom utveckling av autoimmunitet?

Oskar Eriksson, Uppsala universitet, 50 000 kronor Komplementsystemet består av ett stort antal proteiner som cirkulerar i blodet och utgör en viktig del av människans försvar mot bakterier och virus. …

Komplementaktivering av posttranslationellt modifierade proteiner – en mekanism bakom utveckling av autoimmunitet? Läs mer

Studier av kronisk inflammatorisk ledsjukdom hos barn.

Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, 150 000 kronor Det långsiktiga målet med projektets forskning är att klargöra hur barnreumatism (juvenil idiopatisk artrit, JIA), en långvarig inflammatorisk ledsjukdom, startar och sedan …

Studier av kronisk inflammatorisk ledsjukdom hos barn. Läs mer

Tryptofanmetabolism, oral mikroflora och samsjuklighet vid långvarig muskelsmärta.

Malin Ernberg, Karolinska Institutet, 75 000 kronor Trots att långvarig smärta har en stor påverkan på livskvaliteten och att kunskapsläget hela tiden skrider framåt så är de bakomliggande orsakerna till …

Tryptofanmetabolism, oral mikroflora och samsjuklighet vid långvarig muskelsmärta. Läs mer

Finns det ett kausalt samband mellan s-urat nivåer och kronisk njursjukdom samt olika cancer former? Mendelisk randomisering studie.

Fatima Tahzeeb, Göteborgs universitet, 50 000 kronor Förhöjda nivåer av urat i blodet (hyperurikemi) är den största riskfaktorn för gikt men endast 10-20% av personer med hyperurikemi utvecklar gikt. Studier …

Finns det ett kausalt samband mellan s-urat nivåer och kronisk njursjukdom samt olika cancer former? Mendelisk randomisering studie. Läs mer

Longitudinell och translationell studie av svårighetsgrad och samsjuklighet vid ankyloserande spondylit.

Helena Forsblad dElia, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 200 000 kronor Ankyloserande spondylit (AS) tillhör de vanligare reumatiska inflammatoriska sjukdomarna med en förekomst på ca 0.2% i Sverige. AS leder till bentillväxt i …

Longitudinell och translationell studie av svårighetsgrad och samsjuklighet vid ankyloserande spondylit. Läs mer

Prediktion och prevention vid reumatoid artrit (PREVENT RA).

Anca Catrina Irinel, avled under 2021, men forskargruppen fortsätter arbetet, nu under ledning av Per-Johan Jakobsson, Karolinska Institutet, 250 000 kronor Trots att forskningsframsteg under de senaste åren har kraftigt …

Prediktion och prevention vid reumatoid artrit (PREVENT RA). Läs mer

Familjehistoria vid spondylartrit – vad kan det lära oss om sjukdomarnas uppkomst och prognos?

Thomas Frisell, Karolinska Institutet, 75 000 kronor En utmärkande egenskap för ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och liknande inflammatoriska ledsjukdomar är att de så kraftigt ”går i familjen”. Det är dock mycket …

Familjehistoria vid spondylartrit – vad kan det lära oss om sjukdomarnas uppkomst och prognos? Läs mer

Ofullständigt immunsvar mot ett litet fettämne, fosforylkolin, som bidragande orsak till reumatisk sjukdom: en ny hypotes.

Johan Frostegård, Karolinska Institutet, 150 000 kronor Fosforylkolin (PC) är ett litet fettämne som uttrycks på härskna, oxiderade fetter som är viktiga vid åderförkalkning och systemisk lupus erythematosus (SLE). Denna …

Ofullständigt immunsvar mot ett litet fettämne, fosforylkolin, som bidragande orsak till reumatisk sjukdom: en ny hypotes. Läs mer

Strukturella och funktionella studier av anticitrullinerade proteinantikroppar vid reumatoid artrit.

Ge Changrong, Karolinska Institutet, 75 000 kronor Autoimmuna sjukdomar orsakas av antikroppar som angriper den egna kroppen. Dessa antikroppar utvecklas flera år innan symptom uppstår. Denna studie ska undersöka antikroppar …

Strukturella och funktionella studier av anticitrullinerade proteinantikroppar vid reumatoid artrit. Läs mer

Karakteristik av muskelengagemang hos patienter med systemisk skleros.

Karina Gheorghe, Karolinska Universitetssjukhuset, 50 000 kronor Systemisk skleros (SSc) är en sjukdom som drabbar flera organ och beror på felaktig aktivering av immunförsvaret som angriper kroppens egna vävnader. Det …

Karakteristik av muskelengagemang hos patienter med systemisk skleros. Läs mer

Antikroppar mot broskproteiner och B-celler bidrar till broskdestruktionen vid reumatoid artrit och är också potentiella markörer för sjukdomsutfall.

Inger Gjertsson, Göteborgs universitet, 125 000 kronor Idag finns ingen bot för ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) och tillförlitliga biomarkörer (ämnen som lätt kan mätas i exempelvis blod) som kan förutsäga …

Antikroppar mot broskproteiner och B-celler bidrar till broskdestruktionen vid reumatoid artrit och är också potentiella markörer för sjukdomsutfall. Läs mer

Validering av nyupptäckta autoantikroppar och autoantigen hos myositpatienter.

Susanne Gräslund, Karolinska Institutet, 50 000 kronor Långvarig reumatisk muskelinflammation (myosit) är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna kroppen. Den har hög sjuklighet och dödlighet, men är …

Validering av nyupptäckta autoantikroppar och autoantigen hos myositpatienter. Läs mer

Funktionell effekt av autoantikroppar och autoreaktiva B-celler i reumatiska sjukdomar.

Caroline Grönwall, Karolinska Institutet, 150 000 kronor I autoimmuna sjukdomar så som ledgångsreumatism, (reumatoid artrit, RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE) attackerar personens immunförsvar den egna kroppen genom att B-celler …

Funktionell effekt av autoantikroppar och autoreaktiva B-celler i reumatiska sjukdomar. Läs mer

Biomarkörer vid SLE med njurengagemang och jämförande studier med ANCA-associerad vaskulit.

Iva Gunnarsson, Karolinska Universitetssjukhuset, 300 000 kronor Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en långvarig inflammatorisk sjukdom där flera organ kan drabbas. För cirka en tredjedel av personer med SLE drabbas …

Biomarkörer vid SLE med njurengagemang och jämförande studier med ANCA-associerad vaskulit. Läs mer

Effekter av högintensiv konditionsträning för individer med inflammatorisk ryggsjukdom – spondylartrit?

Emma Haglund, Högskolan i Halmstad, 75 000 kronor Bättre kunskaper kring hur högintensiv träning bör utföras bidrar till ökad förståelse för hur rehabiliteringsinsatser kan bedrivas hos individer med inflammatorisk ryggsjukdom …

Effekter av högintensiv konditionsträning för individer med inflammatorisk ryggsjukdom – spondylartrit? Läs mer

Graviditet hos kvinnor med inflammatorisk led-, och systemsjukdom – Hur skall vi bäst informera, råda och behandla?

Karin Hellgren, Karolinska Universitetssjukhuset, 75 000 kronor Kunskapen om hur inflammatoriska sjukdomar påverkar mödrar och foster under graviditet är bäst studerad hos kvinnor med ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA). Till exempel …

Graviditet hos kvinnor med inflammatorisk led-, och systemsjukdom – Hur skall vi bäst informera, råda och behandla? Läs mer

Reglering av autoimmun inflammation vid ANCA associerad vaskulit.

Thomas Hellmark, Lunds Universitet, 125 000 kronor Immunförsvaret har till uppgift att försvara oss mot främmande bakterier och virus. Fel i något av systemen som styr immunförsvaret eller i kommunikationen …

Reglering av autoimmun inflammation vid ANCA associerad vaskulit. Läs mer

Systemisk skleros (SSc, sklerodermi). Sjukdomsmekanismer och prognostiska faktorer.

Roger Hesselstrand, Skånes universitetssjukhus, 250 000 kronor Systemisk skleros (SSc) är en av de mindre vanliga reumatologiska sjukdomarna men med svåra konsekvenser. De stora framgångar, inte minst i behandling, som …

Systemisk skleros (SSc, sklerodermi). Sjukdomsmekanismer och prognostiska faktorer. Läs mer

Studier av experimentella modeller för reumatoid artrit.

Rikard Holmdahl, Karolinska Institutet, 250 000 kronor Genom att studera djur med ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) ökar möjligheten att förstå mekanismerna bakom RA och, med hjälp av detta, utveckla nya …

Studier av experimentella modeller för reumatoid artrit. Läs mer

Cancer hos patienter med reumatisk systemsjukdom.

Marie Holmqvist, Karolinska Institutet, 75 000 kronor Patienter med reumatisk systemsjukdom har tre gånger så hög dödlighet än normalbefolkningen. En av de främsta dödsorsakerna och de vanligaste sjukdomarna som drabbar …

Cancer hos patienter med reumatisk systemsjukdom. Läs mer

Kliniska och mekanistiska studier av AIRE vid ledgångsreumatism.

Anna-Karin Hultgård Ekwall, Göteborgs universitet, 50 000 kronor Vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) tränger celler från immunförsvaret in i leden och i samspel med bindvävsceller (fibroblast-lika synoviocyter, FLS) driver långvarig …

Kliniska och mekanistiska studier av AIRE vid ledgångsreumatism. Läs mer

Karaktärisering av möjliga extracellulär funktioner hos IRF5 som en del av sjukdomsmekanismen vid SLE.

Helena Idborg, Karolinska Institutet, 75 000 kronor Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en långvarig reumatisk sjukdom som kan ge väldigt olika symptom och drabba de flesta organ. I dag finns …

Karaktärisering av möjliga extracellulär funktioner hos IRF5 som en del av sjukdomsmekanismen vid SLE. Läs mer

Mot ny behandling av reumatoid artrit hos postmenopausala kvinnor – siktet inställt på en nyckelroll för IL-17.

Ulrika Islander, Göteborgs universitet, 100 000 kronor Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är en långvarig sjukdom som resulterar i ledinflammation och utveckling av benskörhet. Det är tre gånger fler kvinnor än …

Mot ny behandling av reumatoid artrit hos postmenopausala kvinnor – siktet inställt på en nyckelroll för IL-17. Läs mer

Tidig diagnostik och tidig behandling vid reumatisk sjukdom.

Per-Johan Jakobsson, Karolinska Institutet, 200 000 kronor Projektets övergripande syften är utveckling av nya läkemedel och identifiering av biomarkörer (ämnen som lätt kan mätas i exempelvis blod) inom reumatiska sjukdomar. …

Tidig diagnostik och tidig behandling vid reumatisk sjukdom. Läs mer

Diagnostiska och prognostiska saliv markörer för kronisk muskelsmärta.

Hajer Jasim , Karolinska Institutet, 75 000 kronor En stor del av den vuxna befolkningen i världen lever idag med långvarig muskelsmärta och av dem så har drygt varannan person …

Diagnostiska och prognostiska saliv markörer för kronisk muskelsmärta. Läs mer

Generaliserad smärta bland unga vuxna-med särskilt fokus på individer med samtidig juvenil idiopatisk artrit.

Anna Jöud, Skånes universitetssjukhus, 75 000 kronor Under ett år söker cirka 15% av alla under 25 år vård på grund av smärta utan annan samtidig sjukdom; 65% av dem …

Generaliserad smärta bland unga vuxna-med särskilt fokus på individer med samtidig juvenil idiopatisk artrit. Läs mer

Barnreumatism – från leden till livet.

Robin Kahn, Lunds Universitet, 100 000 kronor När ett barn insjuknar i långvarig reumatisk ledsjukdom (juvenil idiopatisk artrit, JIA) väcks många frågor hos föräldrarna och barnet. Kommer mitt barn någonsin …

Barnreumatism – från leden till livet. Läs mer

Icke-levande, subenhet vaccin mot bältros bland patienter med reumatiska sjukdomar behandlade med JAK-hämmare- vaccinsvar och skydd mot infektion.

Meliha Kapetanovic, Lunds Universitet, 75 000 kronor Många patienter med reumatiska sjukdomar har en ökad risk för bältros (herpes zoster, HZ) på grund av deras behandling. Ett nytt vaccin mot …

Icke-levande, subenhet vaccin mot bältros bland patienter med reumatiska sjukdomar behandlade med JAK-hämmare- vaccinsvar och skydd mot infektion. Läs mer

Börjar reumatoid artrit på slemhinnor?

Alf Kastbom, Linköpings universitet, 175 000 kronor Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är en vanligt förekommande långvarig inflammatorisk ledsjukdom där immunförsvaret bildar antikroppar riktade mot den egna kroppen. 60-70% av patienter …

Börjar reumatoid artrit på slemhinnor? Läs mer

GÖTHA – Västra GÖTalandsregionens Hud och Artrit studie.

Eva Klingberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 75 000 kronor Under det senaste decenniet har forskning allt tydligare visat på olikheter mellan ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) och psoriasisartrit (PsA), men trots detta behandlas …

GÖTHA – Västra GÖTalandsregionens Hud och Artrit studie. Läs mer

Monitorering av hydroxiklorokin nivåer i SLE patienter för individanpassad vård.

Kim Kultima, Uppsala Universitet, 50 000 kronor För att förebygga skov vid systemisk lupus erythematosus (SLE) används som regel Plaquenil (hydroxiklorokin, HCQ), ett läkemedel mot malaria. Låga nivåer av HCQ …

Monitorering av hydroxiklorokin nivåer i SLE patienter för individanpassad vård. Läs mer

Kvarstående smärta och trötthet trots antireumatisk behandling, en epidemiologisk och mekanistisk kartläggning vid tidig RA.

Jon Lampa, Karolinska Institutet, 150 000 kronor Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) kännetecknas framför allt av långvarig inflammation i lederna. Trots effektiva behandlingar drabbas de flesta RA patienter av långvarig smärta …

Kvarstående smärta och trötthet trots antireumatisk behandling, en epidemiologisk och mekanistisk kartläggning vid tidig RA. Läs mer

Identifering av molekylära mekanismer som bidrar till muskelsvaghet vid ledgångsreumatism.

Johanna Lanner, Karolinska Institutet, 75 000 kronor Förutom ledvärk och svullnad så är muskelsvaghet en vanlig komplikation vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA), vilket har en daglig inverkan på livskvaliteten och …

Identifering av molekylära mekanismer som bidrar till muskelsvaghet vid ledgångsreumatism. Läs mer

Bättre omhändertagande för patienter med tidig RA.

Ingrid Larsson, Spenshults FoU-centrum, 50 000 kronor Att leva med ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) påverkar hela livet. För att kunna bedriva god vård behöver vårdpersonalen förstå sjukdom och behandling från …

Bättre omhändertagande för patienter med tidig RA. Läs mer

Systemisk Lupus Erythematosus – koppling mellan genetik och klinik.

Dag Leonard, Uppsala universitet, 150 000 kronor Systemisk lupus erythematosus (SLE) kan drabba de flesta organ i kroppen såsom hud, leder, njurar och nervsystemet. Patienterna har ökad sjuklighet och dödlighet, …

Systemisk Lupus Erythematosus – koppling mellan genetik och klinik. Läs mer

Inflammatorisk ryggsjukdom -samsjuklighet, biomarkörer och prognostiska faktorer.

Elisabet Lindqvist, Skånes Universitetssjukhus, 100 000 kronor Typiska symptom vid inflammatorisk ryggsjukdom (ankyloserande spondylit, AS) är ryggsmärta, morgonstelhet och begränsad rörlighet i rygg och bröstkorg som förbättras av rörelse. Projektets …

Inflammatorisk ryggsjukdom -samsjuklighet, biomarkörer och prognostiska faktorer. Läs mer

Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit.

Ingrid Lundberg, Karolinska Institutet, 250 000 kronor Reumatisk muskelsjukdom (myosit) tillhör de autoimmuna sjukdomarna där kroppens immunförsvar riktar sig mot den egna vävnaden, främst muskler, men också mot hud, lungor, …

Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit. Läs mer

Kan orala bakterier trigga autoimmunitet mot citrullinerade proteiner, och förklara den epidemiologiska kopplingen mellan parodontit och reumatoid artrit?

Karin Lundberg, Karolinska Institutet, 75 000 kronor Forskningsprojektet ska undersöka om det finns ett samband mellan bakterier som orsakar tandlossning (parodontit, PD) och utveckling av ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA). Projektet …

Kan orala bakterier trigga autoimmunitet mot citrullinerade proteiner, och förklara den epidemiologiska kopplingen mellan parodontit och reumatoid artrit? Läs mer

Ökad neutrofilaktivering och inflammation i blod och moderkaka hos kvinnor med systemisk lupus erythematosus.

Anna-Carin Lundell, Göteborgs universitet, 75 000 kronor Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en långvarig inflammatorisk sjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna kroppen. Jämfört med friska kvinnor har gravida kvinnor …

Ökad neutrofilaktivering och inflammation i blod och moderkaka hos kvinnor med systemisk lupus erythematosus. Läs mer

Lymfocyters betydelse tid inflammatorisk reumatisk sjukdom.

Vivianne Malmström, Karolinska Institutet, 200 000 kronor Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är en långvarig inflammatorisk sjukdom som framför allt drabbar lederna. De viktigaste riskfaktorerna för att utveckla RA är tätt …

Lymfocyters betydelse tid inflammatorisk reumatisk sjukdom. Läs mer

Högfälts MRI för att studera förändringar i hjärnan hos SLE, RA och MS patienter – en 7T Magnetkamera studie.

Pia Maly Sundgren, Lunds universitet, 50 000 kronor Personer med systemisk lupus erythematosus (SLE) har påtaglig kognitiv dysfunktion (försvagad eller skadad mental eller intellektuell funktion). Magnetröntgen har visat att de …

Högfälts MRI för att studera förändringar i hjärnan hos SLE, RA och MS patienter – en 7T Magnetkamera studie. Läs mer

Sjögrens syndrom – kliniska och immunologiska studier.

Marie Wahren-Herlenius, Karolinska Institutet, 250 000 kronor Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom där immunförsvarets antikroppar attackerar kroppens egna sekretoriska körtlar, framförallt spott- och tårkörtlar. Deras funktion försämras eller slås …

Sjögrens syndrom – kliniska och immunologiska studier. Läs mer

Bildandet av B-celler och tolerance induction i patienter med rheumatoid arthritis.

Inga-Lill Mårtensson-Bopp, Göteborgs universitet, 50 000 kronor Autoimmuna sjukdomar drabbar ett stort antal människor (5-8%) och orsakas av att immunförsvaret angriper den egna kroppen. Under normala betingelser är immunförsvarets uppgift …

Bildandet av B-celler och tolerance induction i patienter med rheumatoid arthritis. Läs mer

Precisionsmedicin vid Sjögrens syndrom.

Gunnel Nordmark, Uppsala universitet, 150 000 kronor Sjögrens syndrom är en långvarig reumatisk sjukdom karaktäriserad av ögon- och muntorrhet, men omkring 30% av patienterna har påverkan på andra organ såsom …

Precisionsmedicin vid Sjögrens syndrom. Läs mer

Studier för att optimera användningen av biologisk terapi samt monitorering, behandlingsutfall och långtidsprognos vid systemisk lupus erythematosus och lupusnefrit.

Ioannis Parodis, Karolinska Universitetssjukhuset, 100 000 kronor Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en långvarig autoimmun sjukdom som kännetecknas av förekomst av antikroppar mot den egna kroppen. De flesta läkemedel som …

Studier för att optimera användningen av biologisk terapi samt monitorering, behandlingsutfall och långtidsprognos vid systemisk lupus erythematosus och lupusnefrit. Läs mer

Vaskulär dysfunktion inom systemisk skleros (VaDiSc).

Henrik Pettersson, Karolinska Universitetssjukhuset, 75 000 kronor Systemisk skleros (SSc) är en ovanlig reumatisk sjukdom. Blodkärlsförändringar (vaskulär dysfunktion) till följd av SSc kan orsaka svåra komplikationer som smärtsamma och svårläkta …

Vaskulär dysfunktion inom systemisk skleros (VaDiSc). Läs mer

OGG1 inhibitor terapi för reumatoid artrit.

Bence Rethi, Karolinska Institutet, 75 000 kronor I Sverige utvecklar ungefär 0,7% av befolkningen ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA), vilket medför lidande i form av smärta, nedsatt rörlighet och förkortad livslängd. …

OGG1 inhibitor terapi för reumatoid artrit. Läs mer

Identifiering av sjukdomsmekanismer och stratifiering av patienter med inflammatoriska systemsjukdomar för utvecking av nya terapier.

Lars Rönnblom, Uppsala universitet, 250 000 kronor För många patienter med reumatisk sjukdom har flera läkemedel med god klinisk effekt utvecklats. Motsvarande framgångar har inte skett vid de inflammatoriska systemsjukdomarna …

Identifiering av sjukdomsmekanismer och stratifiering av patienter med inflammatoriska systemsjukdomar för utvecking av nya terapier. Läs mer

Hur immunkomplex och associerade autoantikroppar styr inflammation, vävnadsdestruktion och behandlingssvar vid reumatoid artrit och SLE.

Johan Rönnelid, Uppsala universitet, 250 000 kronor Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE) kännetecknas av antikroppar riktade mot den egna kroppen. Antikroppar har helt olika funktion om …

Hur immunkomplex och associerade autoantikroppar styr inflammation, vävnadsdestruktion och behandlingssvar vid reumatoid artrit och SLE. Läs mer

Kliniska och experimentella studier av inflammatoriska mediatorer vid systemisk lupus erytematosus: Nya tillförlitliga diagnostiska och prognostiska verktyg.

Christopher Sjöwall, Linköpings universitet, 200 000 kronor Det övergripande målet med forskningsprojektet är att studera samspelet mellan olika delar av immunförsvaret och deras roll vid utvecklingen av systemisk lupus erythematosus …

Kliniska och experimentella studier av inflammatoriska mediatorer vid systemisk lupus erytematosus: Nya tillförlitliga diagnostiska och prognostiska verktyg. Läs mer

Nedbrytning av ledbrosk – en biologisk process som leder till artros.

André Struglics, Lunds universitet, 150 000 kronor Knäskador är en av få kända riskfaktorer för utveckling av artros, men mekanismerna är inte helt klarlagda och vi vet alltför lite om …

Nedbrytning av ledbrosk – en biologisk process som leder till artros. Läs mer

Ledskadeprevention vid Juvenil Idiopatisk Artrit.

Erik Sundberg, Karolinska Universitetssjukhuset, 75 000 kronor Barnreumatism (juvenil idiopatisk artrit, JIA) är en grupp långvariga sjukdomar som påverkar lederna och där framtida sjukdomsförlopp är osäkra vid debut. Studien kommer …

Ledskadeprevention vid Juvenil Idiopatisk Artrit. Läs mer

Autoimmunitet och kardiovaskulär sjukdom vid SLE, APS och i normalbefolkningen.

Elisabet Svenungsson, Karolinska Institutet, 250 000 kronor Hjärtkärlsjukdom (kardiovaskulär sjukdom, KVS) är den viktigaste orsaken till förkortad livslängd vid autoimmuna (när immunförsvaret angriper den egna kroppen) systemsjukdomar som systemisk lupus …

Autoimmunitet och kardiovaskulär sjukdom vid SLE, APS och i normalbefolkningen. Läs mer

Effektivitet och tolerabilitet av metotrexat hos patienter med nydiagnostierad reumatoid artrit; en r-RCT som jämför tablettberedning med subkutan beredning.

Anna Södergren, Norrlands Universitetssjukhus, 75 000 kronor Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är en inflammatorisk reumatisk sjukdom som främst drabbar leder, men som också kan drabba övriga organ. Om inga hinder …

Effektivitet och tolerabilitet av metotrexat hos patienter med nydiagnostierad reumatoid artrit; en r-RCT som jämför tablettberedning med subkutan beredning. Läs mer

Prediktorer och tidiga biomarkörer för reumatiska sjukdomar.

Carl Turesson, Skånes Universitetssjukhus, 200 000 kronor Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är en inflammatorisk sjukdom som kan leda till allvarlig skada i lederna. Jättecellsarterit (giant cell arteritis, GCA) är en …

Prediktorer och tidiga biomarkörer för reumatiska sjukdomar. Läs mer

Juvenil idiopatisk artrit-vad händer när man blir vuxen?

Helena Tydén, Skånes universitetssjukhus, 125 000 kronor Barnreumatism (juvenil idiopatisk artrit, JIA) är en långvarig inflammatorisk ledsjukdom som börjar i barndomen och varierar från mild till allvarlig. JIA är förenat …

Juvenil idiopatisk artrit-vad händer när man blir vuxen? Läs mer

Att stödja barn med ny diagnosticerad juvenil idiopatisk artrit (JIA) – en implementeringsstudie av sjuksköterskeledd Ny-Diagnos Mottagning.

Eva Weidenhielm Broström, Karolinska Universitetssjukhuset, 125 000 kronor Att få en barnreumatisk diagnos (juvenil idiopatisk artrit, JIA) kan vara mycket omtumlande för barnet och hela familjen. Ofta kan det vara …

Att stödja barn med ny diagnosticerad juvenil idiopatisk artrit (JIA) – en implementeringsstudie av sjuksköterskeledd Ny-Diagnos Mottagning. Läs mer

Maskininlärning för prediktion av behandlingsutfall i reumatoid artrit.

Helga Westerlind, Karolinska Institutet, 75 000 kronor Tidig och effektiv behandling av ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är av största betydelse för att sakta ner sjukdomen och minska risken för funktionsnedsättning, …

Maskininlärning för prediktion av behandlingsutfall i reumatoid artrit. Läs mer

Systemisk skleros – riskfaktorer för osteoporos.

Kristina Åkesson, Lunds universitet, 50 000 kronor Benskörhet (osteoporos) är en folksjukdom som årligen medför över 85 000 benbrott i Sverige, och orsakar såväl stora samhällskostnader som lidande för individen. …

Systemisk skleros – riskfaktorer för osteoporos. Läs mer

Meniskens roll vid artros – in vitro studier med inducerad inflammation samt intervention av processer som leder till nedbrytning av vävnad.

Patrik Önnerfjord, Lunds universitet, 150 000 kronor Skador på menisken är vanligt förekommande vid knäskada och har visat sig vara en starkt bidragande orsak till utveckling av framtida artros. Projektet …

Meniskens roll vid artros – in vitro studier med inducerad inflammation samt intervention av processer som leder till nedbrytning av vävnad. Läs mer