Aktuella forskningsprojekt​

Levnadsvanor – påverkbara faktorer vid reumatoid artrit

Lars Alfredsson, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 250 000 kr

Går det att undvika att bli sjuk?

Erik Kindgren, Doktorand, Linköpings universitet, Linköping, 100 000 kr

Många faktorer samspelar vid individuell sjukdomsrisk

Sofia Ajeganova, Professor, Skånes universitetssjukhus, Lund, 75 000 kr

Konstgjort östrogen mot inflammation och benskörhet

Hans Carlsten, Professor, Göteborgs universitet, Göteborg, 100 000 kr

Tandlossning och RA med fokus på bakterier

Tülay Yucel-Lindberg, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 100 000 kr

Infammation och funktion – Lungpåverkan i RA

Meliha C Kapetanovic, Professor, Lunds universitet, Lund, 100 000 kr

Behandling av tarmens immunförsvar vid barnreumatism

Lillemor Berntson, Docent, Uppsala universitet, Uppsala, 300 000 kr

Detaljstudie av immunförsvarets B-celler

Caroline Grönwall, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 250 000 kr

Riskberäkning och tidiga insatser vid reumatoid artrit

Anca Irinel Catrina, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 400 000 kr

Har medicinen effekt? Patienttest i provrör

Susanne Lindgren, Med Dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, 300 000 kr 

Immunkomplex vid reumatiska sjukdomar

Johan Rönnelid, Professor, Uppsala universitet, Uppsala, 300 000 kr

Inflammation och förstörelse lokalt i kroppen

Karine Chemin, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 75 000 kr

Antikroppar och slemhinnor – tidigt förlopp i RA

Alf Kastbom, Docent, Linköpings universitet, Linköping, 200 000 kr

Hur levnadsvanor påverkar sjukdomar i rörelseorganen

Ann Bremander, Docent, Spenshults FoU, Halmstad, 225 000 kr

Finns det immunologiska likheter mellan RA och gikt?

Lena Björkman, Med Dr, Göteborgs universitet, Göteborg, 75 000 kr

Gruppering av patienter med SLE kan påskynda nya läkemedel

Helena Idborg, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr

Sjögrens syndrom – utveckling, mekanismer och komplikationer

Peter Olsson, Med Dr, Lunds universitet, Lund, 75 000 kr

Kan ärftliga faktorer förutsäga läkemedelsbiverkningar vid RA?

Per Hallberg, Docent, Uppsala universitet, Uppsala, 75 000 kr

Risk för blodpropp – kartläggning vid reumatisk sjukdom

Aleksandra Antovic, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 100 000 kr

Ny indelning av patienter ska ge bättre behandling i myosit

Ingrid Lundberg, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 450 000 kr

Träning mot smärta – hur fungerar det?

Jan Bjersing, Docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, 75 000 kr

Grundforskning ger mer kunskap om psoriasisartrit

Gerd-Marie Alenius, Professor, Umeå Universitet, Umeå, 75 000 kr

Rätt RA-behandling tidigare

Lina Marcela Diaz Gallo Norlén, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 100 000 kr

Säkrare diagnostik och nya behandlingsstrategier vid SLE

Christopher Sjöwall, Professor, Linköpings universitet, Linköping, 300 000 kr

Storskalig studie av reumatoid artrit

Maria Andersson, Med Dr, Spenshults Fou, Halmstad, 200 000 kr

Samsjuklighet vid gikt

Fatima Tahzeeb, Med Dr, Göteborgs universitet, Göteborg, 75 000 kr

Hälsorelaterad livskvalitet vid SLE

Ioannis Parodis, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr

Förekomst av benskörhet vid systemisk skleros

Kristina Åkesson, Professor, Lunds universitet, Lund, 100 000 kr

Sjögrens och lymfom – att tidigt fånga upp och behandla patienter i riskzonen

Eva Baecklund, Docent, Uppsala universitet, Uppsala, 125 000 kr

Hur påverkar min sjukdom mina möjligheter att få barn?

Karin Hellgren, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 75 000

Att ta klivet från barn till vuxen som reumatiker

Cecilia Bartholdson, Med Dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 200 000 kr

Omfattande kartläggning av patienter med reumatisk diagnos över tid

Eva Klingberg, Docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, 100 000 kr

Ärftliga faktorer i primärt Sjögrens Syndrom

Gunnel Nordmark, Docent, Uppsala universitet, Uppsala, 200 000 kr

Källan till autoimmunitet

Inga-Lill Mårtensson-Bopp, Professor, Göteborgs universitet, Göteborg, 100 000 kr

Träning förebyggande vid artros

Eva Ageberg, Professor, Lunds universitet, Lund, 200 000 kr

Bättre diagnos ska ge bättre behandling

Kristina Forslind, Docent, Spenshults FoU, Halmstad, 150 000 kr

Ung & sjuk – förbättra med kunskap

Anna Haavisto Olow, fysioterapeut, Göteborgs universitet, Göteborg, 100 000 kr

Träning vid systemisk skleros

Carina Boström, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr

Immunceller ur funktion vid infammation i blodkärl

Thomas Hellmark, Docent, Lunds universitet, Lund, 200 000 kr

Kan bristfällig städning av cell-’skräp’ utlösa SLE?

Oskar Eriksson, Med Dr, Uppsala universitet, Uppsala, 75 000 kr

På jakt efter molekylen som kan förutsäga risken för ledskador

Cecilia Aulin, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr

Att undvika ledskador

Erik Sundberg, Med Dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 150 000 kr

Högintensiv intervall träning vid reumatoid artrit

Annelie Bilberg, Med Dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, 100 000 kr

Psykisk ohälsa hos barn med reumatisk sjukdom

AnnaCarin Horne, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 200 000 kr

Hur utvecklas artros?

Anders Aspberg, Docent, Lunds universitet, Lund, 50 000 kr

Patienters delaktighet förbättrar vårdkvaliteten

Ingrid Larsson, Med Dr, Spenshults FoU, Halmstad, 50 000 kr

E-hälsolösning som stöd för träning vid långvariga smärttillstånd

Kaisa Mannerkorpi, Professor, Göteborgs universitet, Göteborg, 150 000 kr

Nya vägar mot behandling av infammation

Per-Johan Jakobsson, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm 300 000 kr

Förutsäga och förebygga samsjuklighet och skador vid vaskulit

Aladdin Mohammad, Med Dr, Lunds universitet, Lund, 75 000 kr

Genetiska variationer ökar risken för SLE – men hur?

Niklas Hagberg, Med Dr, Uppsala universitet, Uppsala, 150 000 kr

Mer grundläggande kunskap om barn med artrit

Helena Erlandsson Harris, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 450 000 kr

Mottagning för nydiagnostiserade – ett stöd när allt är okänt

Eva Weidenhielm Broström, Professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 200 000 kr

Jämförelse av läkemedels effekt på lungpåverkan vid RA

Anna-Karin Hultgård Ekwall, Med Dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, 75 000 kr

Hormonreglering vid artrosbehandling

Carmen Corciulo, Med Dr, Göteborgs universitet, Göteborg, 75 000 kr

Stor satsning på grundläggande artrosforskning

Martin Englund, Med Dr, Lunds universitet, Lund, 250 000 kr

Frakturer – östrogen och antikroppar i reumatisk sjukdom

Cecilia Engdahl, Med Dr, Göteborgs universitet, Göteborg, 100 000 kr

Varför drabbas huden vid reumatisk sjukdom?

Vilija Oke, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 75 000 

Komplementsystemet – immunförsvarets doldis

Anna Blom, Docent, Lunds universitet, Lund, 250 000 kr

Mätvärden som förutsäger skov i SLE

Kim Kultima, Docent, Uppsala universitet, Uppsala, 75 000 kr

Hur JIA påverkar yrkesliv och familjebildning

Martin Neovius, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 200 000 kr

Fysisk aktivitet, nuläge och utveckling

Maura Iversen, Professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 240 000 kr

Spårar infammatoriska förändringar före symtom

Carl Turesson, Professor, Skånes universitetssjukhus, Lund, 200 000 kr

Högintensiv träning vid inflammatorisk ryggsjukdom

Emma Haglund, Med Dr, FoU Spenshult, Halmstad, 125 000 kr

Tidigt mätbara förändringar vid artros

André Struglics, Docent, Lunds universitet, Lund, 250 000 kr

Delaktighet inom hälso- och sjukvård

Veronica Lundberg, Student, Umeå universitet, Umeå, 100 000 kr

Bättre tester vid reumatoid artrit

Gjertsson Inger, Professor, Göteborgs Universitet, Göteborg. 150 000.

Immunförsvaret på individnivå vid ledgångsreumatism

Vivianne Malmström, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 300 000 kr

Mekanismen bakom organskador vid SLE

Anders A Bengtsson, Professor, Lunds universitet, Lund, 400 000 kr

Hjärt-kärlsjukdom och organskador vid SLE

Dag Leonard, Med Dr, Uppsala universitet, Uppsala, 200 000 kr

Stressutlösta molekyler grund till muskelsmärta

Malin Ernberg, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr

Patientens prioritering i fokus för bättre omvårdnad vid myosit

Helene Alexanderson, Docent, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 200 000 kr

Närmare kartläggning av ryggsjukdom och dess undergrupper

Elisabet Lindqvist, Med Dr, Skånes universitetssjukhus, Lund, 125 000 kr

Vad djuren kan berätta om reumatoid artrit

Rikard Holmdahl, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 350 000 kr

Artros kopplat till skador på menisken

Patrik Önnerfjord, Docent, Lunds universitet, Lund, 200 000 kr

När får man vaskulit? Kronologisk kartläggning av förloppet innan diagnos

Ewa Berglin, Med Dr, Umeå universitet, Umeå, 75 000 kr

Östrogen i behandling av benskörhet

Ulrika Islander, Docent, Göteborgs universitet, Göteborg, 175 000 kr

Gemensam immunbrist vid autoimmunitet och hjärt-kärlsjukdom?

Johan Frostegård, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 200 000 kr

Att mäta samband mellan matvanor och inflammation

Björn Sundström, Med Dr, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, 100 000 kr

Konstant påslaget virusskydd – orsak och effekter vid systemisk skleros

Maija-Leena Eloranta, Docent, Uppsala universitet, Uppsala, 125 000 kr

Screening av risk för komplikationer vid myosit

Susanne Gräslund, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 75 000 kr

Njurinfammation vid SLE

Iva Gunnarsson, Professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 300 000 kr

Förebygga psykiska komplikationer hos barn med smärta

Anna Jöud, Docent, Skånes universitetssjukhus, Lund, 250 000 kr

Orsaker till muskelsvaghet vid infammation

Johanna Lanner, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 125 000 kr

Fördjupad förståelse för hjärntrötthet vid SLE, MS och RA

Pia Maly Sundgren, Professor, Lunds universitet, Lund, 75 000 kr

Reumatoid artrit: från frisk till sjuk

Solbritt Rantapää Dahlqvist, Professor, Umeå universitet, Umeå, 350 000 kr

Tidiga svar kring hur och när behandlingen verkar

Anna Rudin, Professor, Göteborgs universitet, Göteborg, 75 000 kr

Tidigt omhändertagande vid risk för långvarig smärta

Jon Lampa, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 200 000 kr

Hur allvarlig blir min sjukdom?

Helena Forsblad d’Elia, Professor, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, 250 000 kr

Att förutsäga och undvika återkommande skov vid inflammation i små blodkärl

Johanna Dahlqvist, Med Dr, Uppsala universitet, Uppsala, 75 000 kr

Livet med myosit – kunskap ger trygghet

Marie Holmqvist, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr

Utredning och åtgärder av muskelsvaghet vid systemisk skleros

Karina Gheorghe, Med Dr, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 75 000 kr

Hur påverkar behandlingen tarmfloran vid systemisk skleros?

Kristofer Andréasson, Docent, Skånes universitetssjukhus, Lund, 100 000 kr

Tandhygien och reumatoid artrit – hur hänger det ihop?

Karin Lundberg, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 100 000 kr 

Svar på varför barn får reumatisk sjukdom

Robin Kahn, Docent, Lunds universitet, Lund, 400 000 kr

Nya riktlinjer för att behandla gikt

Anna Svärd, Med Dr, Uppsala universitet, Uppsala, 125 000 kr

Gravid och SLE – vad kan orsaka komplikationer?

Anna-Carin Lundell, Professor, Göteborgs universitet, Göteborg, 100 000 kr

Antikroppar vid reumatisk sjukdom riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar

Elisabet Svenungsson, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 350 000

Behandling av reumatoid artrit innan uppkomst av symptom

Maria Bokarewa, Professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, 250 000 kr

Ärfliga faktorer i primärt Sjögrens Syndrom

Gunnel Normark, Docent, Uppsala universitet, Uppsala, 200 000 kr

Psoriasisartrit – smärta, levnadsvanor och hälsa

Nina Brodin, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 100 000 kr

Serotonins betydelse i utvecklingen av SLE

Lina Wirestam, Med Dr, Linköpings universitet, Linköping, 75 000 kr

Patientnära forskning kring systemisk skleros

Roger Hesselstrand, Docent, Skånes universitetssjukhus, Lund, 300 000 kr

Hur sömn påverkar utvecklingen av reumatoid artrit

Helga Westerlind, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 75 000 kr

Att bli vuxen tillsammans med sin JIA

Helena Tydén, Med Dr, Lunds universitet, Lund, 200 000 kr

Bakteriebalans i tarmen

Kjell Alving, Professor, Uppsala universitet, Uppsala, 60 000 kr

Att förstå smärta vid artros

Aisha Ahmed, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 100 000 kr

Graviditet och Sjögrens syndrom – hur minskar man risken för hjärtblock?

Marie Wahren-Herlenius, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, 350 000 kr

Grundläggande kartläggning av gikt

Mats Dehlin, Docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, 200 000 kr

Gemensamma nämnare i reumatiska sjukdomar

Lars Rönnblom, Professor, Uppsala universitet, Uppsala, 300 000 kr

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!