Hem » Forskning » För forskare » Söka forskningsanslag från Reumatikerförbundet

Söka forskningsanslag från Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är, via Reumatikerfonden, i dag den största enskilda givaren till svensk reumatologisk forskning.
Utlysningen är öppen juni-september.

Reumatikerförbundet ger anslag till forskning som bidrar till att:
• minska sjukligheten i reumatiska sjukdomar
• öka livskvaliteten hos personer med reumatisk sjukdom
• förebygga reumatisk sjukdom

Reumatikerförbundet välkomnar ansökningar för projekt inom reumatiska sjukdomar samt långvarig generaliserad smärta till exempel, fibromyalgi. Grundforskning med reumatologisk frågeställning och som är relevant för och kan gynna patienter ingår även inom ramen för Reumatikerförbundets anslag. Ansökningar till Reumatikerförbundet läses av forskningspartners och bedöms sedan av Reumatikerförbundets vetenskapliga nämnd. Slutgiltig fördelning beslutas därefter av Reumatikerförbundets förbundsstyrelse

Ansökningarna bedöms utefter följande aspekter:
• Forskningsplanens kvalitet
• Relevans och innovation
• Huvudsökandes kompetens och teamets sammansättning
• Patientnytta

Mer information om forskningspartners, inklusive hur du kan komma i kontakt med en utbildad forskningspartner. Läs mer: Forskningspartners

Ansöka om anslag

Kontakt: [email protected]