Hem » Forskning » För forskare » Söka forskningsanslag från Reumatikerförbundet

Söka forskningsanslag från Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är, via Reumatikerfonden, i dag den största enskilda givaren till svensk reumatologisk forskning.

Reumatikerförbundet ger anslag till forskning som har som mål att:
• minska sjukligheten i reumatiska sjukdomar
• öka livskvaliteten hos personer med reumatisk sjukdom
• förebygga reumatisk sjukdom

Reumatikerförbundets Vetenskapliga nämnd lämnar ett förslag angående fördelningen av anslag, därefter fattar Reumatikerförbundets förbundsstyrelse beslut om slutgiltig fördelning samt om tid och övriga villkor för utbetalning av anslag. Besked meddelas under tidig vår, året efter ansökan.

Vetenskapliga nämnden granskar också projektredovisningarna. Du har möjlighet att söka anslag för ett nytt projekt, eller söka fortsättningsanslag för ett projekt som du tidigare har fått anslag för. Du som har fått beviljat tvåårsanslag behöver skicka in en progressrapport för granskning för att kunna få anslag för år två beviljat.

Ansökningarna bedöms utefter följande aspekter:
• Vetenskaplig kvalitet avseende frågeställning, arbetsplan och metoder.
• Forskarens/handledarens kompetens.
• Forskningsprojektets betydelse ur reumatologisk synvinkel, med särskild hänsyn till klinisk reumatologi och klinisk forskning kring rörelseorganens sjukdomar samt patientnytta.
• Vetenskaplig rapportering för projekt som fått stöd tidigare.

Forskningspartner

Brukarmedverkan är nödvändig för att säkerställa att patienternas synpunkter. Reumatikerförbundet förordar medverkan av forskningspartners i de forskningsprojekt som vi finansierar med syftet att tillvarata patientperspektivet.

Reumatikerförbundet tillhandahåller färdigutbildade forskningspartners samt utbildar nya forskningspartners vid behov. Reumatikerförbundet föredrar att forskningspartners inkluderas i hela forskningsprocessen det vill säga i planerings-, genomförande- och spridningsfasen. Det är möjligt att inkludera forskningspartner även om projektet redan har startat.

Eulars rekommendationer om brukarmedverkan i forskningen finns publicerade i Annals of the Rheumatic Diseases 2011;70:722-726.

Läs mer: Forskningspartners

Rapportering och redovisning

Projektets resultat ska redovisas i en slutrapport senast den 31 december året efter beviljat anslag, eller som progressrapport vid tvåårs- eller fortsättningsanslag. Rapporten skickas in digitalt via din ansökan.

Redovisningen ska vara skriven på lättillgänglig svenska och kan komma att publiceras på Reumatikerförbundets hemsida, i vår tidning eller i Reumatikerförbundets andra kanaler. Reumatikerförbundet begär ingen ekonomisk redovisning.

Ansöka om anslag

Kontakt: [email protected]