Manual

Innan du söker anslag – viktigt!

Du måste lägga in ditt personkort i systemet. Om du har handledare eller medsökande gäller samma sak för dem. CV ska läggas in via personkortet (och inte skickas med som bilaga). 

OBS! Två personer kan inte ha samma e-postadress. Lägg in andra personer via ansökningsblanketten eller via startsidan (genom att logga ut och sedan skriva in dig med deras namn). Hoppa över punkten ”organisationskod” – den gäller inte oss. När dessa personer läggs in, får de också ett mail om att inläggningen skett, oberoende av vem som lägger in dem. När sedan din ansökan mailas in till Reumatikerförbundet får även handledare och medsökande ett mail om att de står med som medsökande respektive handledare.

Din ansökan är inte synlig för andra som går in i systemet, endast för Reumatikerförbundets administratörer, granskarna i Reumatikerförbundets Vetenskapliga Nämnd och de som ytterst ansvarar för hela datasystemet. Det är alltså inte en offentlig handling hos oss. Dock kan dina medsökande och handledare se ansökan. 

Observera flera nyheter i ansökningssystemet som kommer att förenkla för Dig.

Du kan:

  • Ansöka om forskningsanslag för ett eller två år.
  • Med Bank Id signera projektets etiska prövning och behöver därmed inte skicka in kopior.
  • Med Bank Id signera bekräftelse av din ansökan och rekvisition av anslag.
  • Fortfarande skriva ut papperskopior och skicka med posten om du föredrar detta.
  • Endast vara huvudsökande för en ansökan men vara medsökande i flera ansökningar.

Om du klipper och klistrar använd gärna RTF-filer. 

För vidare info:
Mejla till
[email protected]

Länk till Allmänna ansökningsbestämmelser

Länk till Ansökningswebb

Vi ser gärna forskningspartner i forskningsprojekten

Reumatikerförbundet arbetar för att de som forskningen berör ska få bättre möjligheter att bidra till denna. Ett samarbete mellan forskare och forskningspartner ger ofta väldigt positiva effekter, både för forskare och för forskningspartnern. För forskare kan ett samarbete med våra forskningspartners tillföra nya perspektiv från den som faktiskt lever med sjukdomen. 

Vi har hittills utbildat medlemmar som nu är forskningspartners, och utbildar nya varje år. De deltar i olika medicinska forskningsprojekt och representerar brukarkompetensen i de olika forskargrupperna.

Genom samarbetet med våra forskningspartners får du också nya möjligheter att sprida kunskap om din forskning. Hos oss är intresset för forskning stort. Våra forskningspartners kommer också att läsa en del av ansökningarnas sammanfattningar, varför utformningen av dessa på populärvetenskaplig svenska är extra viktigt.

Länk till forskningspartner

Eulars rekommendationer om brukarmedverkan i forskningen finns publicerade i Annals of the Rheumatic Diseases 2011;70:722-726.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!