Hem » Forskning » För forskare » Stipendium
Personal inom vården hjälper äldre man

Stipendium

Reumatikerförbundet har tre olika stipendier som vänder sig till olika professioner och kliniker.

Nanna Svartz

Varje år delar Reumatikerförbundet tillsammans med Pfizer AB ut ett stipendium till minne av professor Nanna Svartz på 150 000 kronor. 

Vårdforskningsstipendiet

Reumatikerförbundet delar varje år ut ett pris till vårdforskning på 50 000 kronor.

Patientsäkerhetsstipendium

Reumatikerförbundet delar tillsammans med Svensk Ortopedisk Förening ut ett patientsäkerhetsstipendium till en eller flera kliniker/enheter.  

Kontakt: [email protected]