Till Nanna Svartz minne

Nominering till Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin Nanna Svartz

Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt att bidra till ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänhet. Tidigare nomineringar är inget hinder.

Vid bedömningen läggs stor vikt vid motiveringen. Stipendiaten får vara senior, men ska vara fortsatt forskningsaktiv. Forskningsmeriterna ska vara goda oavsett om stipendiaten är tidigt eller i ett senare skede av sin forskning.

Stipendiet är på 150 000 kr. Utdelningen sker under Reumadagarna. Stipendiet ska användas till forskning eller därmed förknippad verksamhet såsom utbildning eller studieresa.

Mailas senast den 23:e april till [email protected]

Skriv in ”Nanna Svartz nominering” i ämnesraden.

Stipendiater genom åren

2023 Lars Rönnblom, Uppsala

2022 Helena Forsblad dÈlia, Göteborg

2021 Helene Alexandersson, Stockholm och Roger Hesselstrand, Lund

2020 Marie Wahren-Herlenius, Stockholm och Sven-Erik Sonesson, Stockholm

2019 Christopher Sjöwall, Linköping och Inger Gjertsson, Göteborg

2018 Meliha C Kapetanovic

2017 Iva Gunnarsson 

2016 Kaisa Mannerkorpi, Göteborg

2015 Elisabet Svenungsson, Stockholm

2014 Stefan Bergman, Halmstad

2013 Pierre Geborek, Lund

2012 Solveig Wållberg Jonsson, Umeå

2011 Charlotte Ekdahl, Lund

2010 Lennart Jacobsson, Malmö

2009 Hans Carlsten, Göteborg

2008 Tore Saxne, Lund

2007 Eva Kosek, Stockholm

2006 Thomas Skogh, Linköping

2005 Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå

2004 Christina Opava (fd H. Stenström), Stockholm

2003 Ingiäld Hafström, Stockholm

2002 Ingrid Lundberg, Stockholm

2001 Ola Nived och Gunnar Sturfelt, Lund

2000 Björn Svensson, Helsingborg

1999 Kerstin Eberhardt, Lund