Vårdforskningsstipendium

Foto Erik Lundback

Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium på 25 000 kronor.

Reumatikerförbundet delar varje år ut ett vårdforskningsstipendium på 25 000 kronor. Stipendiaten ska vara nydisputerad (under de senaste åren) sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator inom området reumatologi/ rörelseorganens sjukdomar.

Forskningen ska ha bidragit till att utveckla behandling eller metoder som fått, eller kan förväntas få, klinisk betydelse i vård eller rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen såsom artrit, artros, långvarig smärta med mera. Priset delas ut på Reumatikerförbundets distriktsordförandekonferens som äger rum den 18-20 september i Gävle.

Nomineringstiden går ut den 30 april! Bifogat nomineringsformulär och separat CV mailas till [email protected]

Skriv ”Vårdforskningsstipendium” i ämnesraden.

Nomineringsformulär finner du nedan.

Stipendiater genom åren:
2019 Caroline Feldthusen, Leg fysioterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
2018 Malin Regardt, leg. arbetsterapeut, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
2017 Sofia Hagel, leg. Fysioterapeut, Skånes universitetssjukhus, Lund
2016 Susanne Pettersson leg. sjuksköterska, Karolinska institutet 
2015 Björn Sundström, legitimerad fysioterapeut, Umeå universitet
2014 Ingrid Larsson, legitimerad sjuksköterska, Spenshult FoU
2013 Emma Swärdh, legitimerad fysioterapeut, Karolinska institutet
2012 Ingrid Thyberg, legitimerad arbetsterapeut, Linköpings universitet
2011 Ann-Charlotte Elkan, legitimerad sjuksköterska, Karolinska institutet
2010 Carina Thorstensson, legitimerad fysioterapeut, Spenshult FoU

Vid frågor kontakta forskningsavdelningen på[email protected]

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!