Forskningsrådet

Forskningsrådet är rådgivande till Reumatikerförbundets förbundsstyrelse. Där diskuteras långsiktiga och strategiska forskningsfrågor, till exempel hur beslutsfattare ska påverkas, samarbete med forskningsfinansiärer och insamling av pengar till Reumatikerförbundet.


Ordförande i rådet:

Lotta Håkansson, Reumatikerförbundets ordförande

Övriga ledamöter:

Anders A Bengtsson, professor, reumatolog, Lund

Stefan Bergman, professor, allmänläkare, FoU-Centrum Spenshult

Ingiäld Hafström, professor, reumatolog, Stockholm

Per-Johan Jakobsson, professor, reumatolog, Stockholm

Solbritt Rantapää Dahlqvist, professor, reumatolog, Umeå

Lars Rönnblom, professor, reumatolog, Uppsala

Anna Stefansdottir, Överläkare vid ortopediska kliniken , Lund

Eva Ageberg, professor i fysioterapi, Lund

Ann Bremander, professor i reumatologisk rehabilitering, Halmstad

Helena Forsblad d’Elia, professor, reumatolog, Göteborg

Malin Regardt, Med Dr, arbetsterapeut, Stockholm

Christopher Sjöwall, Biträdande professor, reumatolog, Linköping

Jon Lampa, Adjungerad professor, reumatolog, Stockholm

Susanne Pettersson, Med Dr, sjuksköterska, Stockholm


Reumatikerförbundets personalrepresentanter:

Eva-Maria Dufva, enhetschef forskning- och intressepolitik

Monica Persson, forskningsansvarig

Suzanna Grzechnik, forskningskoordinator