Samverkan

För att stödja forskare samarbetar Reumatikerförbundet ibland med andra forskningsfinansiärer eller läkemedelsföretag.

Vinnova

”Precise Image-based Implant Surgery” förkortas PRECIIS och är ett kvalitetssäkerhetsprojekt inom ortopedisk sjukvård som syftar till att förbättra resultatet av behandlingen i alla led. Begreppet PRECIIS är ett vidare begrepp där hela vårdteamets arbete med och utrustning till att hjälpa patienten ingår. I slutändan leder det fram till målet, nämligen att patientens behandling blir säkrare och bättre och når ett så bra slutresultat som möjligt. Projektet ska ge tillgång till bättre verktyg inom ortopedisk sjukvård som ökar kvaliteten och produktiviteten på behandlingen. Reumatikerföbundet samarbetar med Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet för att stödja projektet. 

Läs mer om projektet här.

UCB

Många med reumatisk sjukdom är ofta oroliga för att inte klara av en graviditet och ett föräldraskap. En del av dem avstår därför från barn eller från att försöka skaffa syskon till nuvarande barn.

Reumatikerförbundet har med stöd av UCB Pharma AB undersökt hur personer med reumatisk sjukdom upplever hur det är att bilda familj. Vill du veta mer, klicka här.