Vetenskapliga nämnden

För att bedöma de ansökningar som kommer till Reumatikerförbundet har Reumatikerförbundets styrelse hjälp av Vetenskapliga Nämnden

Den består av välmeriterade forskare inom reumatologi och närliggande forskningsområden . Nämnden granskar alla ansökningar och lämnar förslag till hur medlen ska fördelas. Nämnden granskar också forskningsredovisningarna.

Därefter tar Reumatikerförbundets förbundsstyrelse det formella beslutet och pengarna delas ut under året.

Så här bedöms forskningsprojekten:

  • Forskningsplanens vetenskapliga kvalitet
  • Forskningens relevans och innovation
  • Huvudsökandes kompetens och teamets sammansättning
  • Forskningens eventuella patientnytta


Aktuellt information: Fyra nya ledamöter håller på att rekryteras till nämnden. Dessa personer kommer att presenteras med namn och profession när det är klart.

VETENSKAPLIGA NÄMNDEN

Robin Kahn, ordförande i nämnden, docent i pediatrisk reumatologi, pediatriker, Lund 

Annette Sverker, docent i socialvetenskaplig rehabiliteringsmedicin, socionom, Linköping  

Anne Margrethe Troldborg, clinical associate professor, reumatolog, Aarhus  

Björn Guðbjörnsson, professor, reumatolog, Reykjavik 

Eva Kosek, professor i klinisk smärtforskning, Stockholm/Uppsala  

Espen Haavardsholm, adjungerad professor, reumatolog, Oslo  

Ingvild Kjeken, professor i arbetsterapi, arbetsterapeut, Oslo   

Maria Bokarewa, professor i reumatologi, reumatolog, Göteborg   

Vivianne Malmström, professor i reumatologisk immunologi, Stockholm  

Ledamot  

Ledamot  

Ledamot  

Ledamot  


Reumatikerförbundets representanter:

Lotta Håkansson, Reumatikerförbundets ordförande

Eva-Maria Dufva, enhetschef forskning- och intressepolitik

Monica Persson, forskningsansvarig

Suzanna Grzechnik, forskningskoordinator