Vetenskapliga nämnden

För att bedöma de ansökningar som kommer till fonden har Reumatikerförbundets styrelse hjälp av Vetenskapliga Nämnden

Den består av välmeriterade forskare inom reumatologi och närliggande forskningsområden med professor Helena Forsblad d’Elia som ordförande. Nämnden granskar alla ansökningar och lämnar förslag till hur fondmedlen ska fördelas. Därefter tar Reumatikerförbundets förbundsstyrelse det formella beslutet och pengarna delas ut under året. Nämnden granskar också forskningsredovisningarna.

Så här bedöms forskningsprojekten:

  • Betydelse för reumatiker
  • Betydelse ur reumatologisk synvinkel, med särskild hänsyn till klinisk reumatologi
  • Vetenskaplig kvalitet avseende frågeställning, arbetsplan och metoder
  • Forskarens/handledarens kompetens
  • Vetenskaplig rapportering för projekt som fått stöd tidigare (många projekt pågår i flera år)
  • Det sökta projektets behov av forskningsanslag från Reumatikerförbundet (många söker och får anslag från andra håll).

VETENSKAPLIGA NÄMNDEN 2018-2021

Helena Forsblad d’Elia, ordförande, professor i reumatolog, Göteborg
Anders Broström, professor i omvårdnad, Jönköping
Alf Kastbom, docent, reumatolog, Linköping
Tom Pettersson, professor, reumatolog, Helsingfors, Finland
Gunnel Sandqvist, docent, arbetsterapeut, Lund
Elvar Theodorsson, professor i klinisk kemi, Linköping
Johan Rönnelid, biträdande professor, immunolog, Uppsala
Roger Hesselstrand, docent, reumatolog, Lund
Marite Rygg, professor i medicin (pediatri), Trondheim, Norge
Ann Bremander, Professor i reumatologisk rehabilitering, Halmstad

Reumatikerförbundets personalrepresentanter:
Suzanna Grzechnik, forskningskoordinator

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!