Vetenskapliga nämnden

För att bedöma de ansökningar som kommer till fonden har Reumatikerförbundets styrelse hjälp av Vetenskapliga Nämnden

Den består av välmeriterade forskare inom reumatologi och närliggande forskningsområden med professor Ann Bremander som ordförande. Nämnden granskar alla ansökningar och lämnar förslag till hur fondmedlen ska fördelas. Därefter tar Reumatikerförbundets förbundsstyrelse det formella beslutet och pengarna delas ut under året. Nämnden granskar också forskningsredovisningarna.

Så här bedöms forskningsprojekten:

  • Forskningsplanens vetenskapliga kvalitet
  • Forskningens relevans och innovation
  • Huvudsökandes kompetens och teamets sammansättning
  • Forskningens eventuella patientnytta

VETENSKAPLIGA NÄMNDEN

Ann Bremander, ordförande, professor i reumatologisk rehabilitering, Halmstad
Anders Broström, professor i omvårdnad, sjuksköterska, Jönköping
Johan Rönnelid, professor i klinisk immunologi, immunolog, Uppsala
Anders A Bengtsson, professor i reumatologi, reumatolog, Lund
Bente Glintborg, docent, reumatolog, Danmark
Robin Kahn, docent i pediatrisk reumatologi, pediatriker, Lund
Annette Sverker, docent i socialvetenskaplig rehabiliteringsmedicin, socionom, Linköping
Ingvild Kjeken, professor i arbetsterapi, arbetsterapeut, Oslo
Maria Bokarewa, professor i reumatologi, reumatolog, Göteborg
Eva Kosek, professor i klinisk smärtforskning, Stockholm/Uppsala

Reumatikerförbundets representanter:

Lotta Håkansson, Reumatikerförbundets ordförande
Eva-Maria Dufva, enhetschef forskning- och intressepolitik
Monica Persson, forskningsansvarig
Suzanna Grzechnik, forskningskoordinator

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng