Hem » Forskning » Vårt forskningsarbete » Vetenskapliga nämnden

Vetenskapliga nämnden

För att bedöma de ansökningar som kommer till fonden har Reumatikerförbundets styrelse hjälp av Vetenskapliga Nämnden

Den består av välmeriterade forskare inom reumatologi och närliggande forskningsområden med professor Ann Bremander som ordförande. Nämnden granskar alla ansökningar och lämnar förslag till hur fondmedlen ska fördelas. Därefter tar Reumatikerförbundets förbundsstyrelse det formella beslutet och pengarna delas ut under året. Nämnden granskar också forskningsredovisningarna.

Så här bedöms forskningsprojekten:

  • Forskningsplanens vetenskapliga kvalitet
  • Forskningens relevans och innovation
  • Huvudsökandes kompetens och teamets sammansättning
  • Forskningens eventuella patientnytta

VETENSKAPLIGA NÄMNDEN

Ann Bremander, ordförande, professor i reumatologisk rehabilitering, Halmstad
Anders Broström, professor i omvårdnad, sjuksköterska, Jönköping
Johan Rönnelid, professor i klinisk immunologi, immunolog, Uppsala
Anders A Bengtsson, professor i reumatologi, reumatolog, Lund
Bente Glintborg, docent, reumatolog, Danmark
Robin Kahn, docent i pediatrisk reumatologi, pediatriker, Lund
Annette Sverker, docent i socialvetenskaplig rehabiliteringsmedicin, socionom, Linköping
Ingvild Kjeken, professor i arbetsterapi, arbetsterapeut, Oslo
Maria Bokarewa, professor i reumatologi, reumatolog, Göteborg
Eva Kosek, professor i klinisk smärtforskning, Stockholm/Uppsala

Reumatikerförbundets representanter:

Lotta Håkansson, Reumatikerförbundets ordförande
Eva-Maria Dufva, enhetschef forskning- och intressepolitik
Monica Persson, forskningsansvarig
Suzanna Grzechnik, forskningskoordinator