Gert Persson – forskningspartner

Patientens expertis – en unik resurs för forskningen. Gert Perssons långa relation med svensk reumatologisk vård började redan i slutet på 50-talet då han som nioåring fick diagnosen (juvenil) reumatoid artrit (RA). Relationen har alltigenom varit god, mycket tack vare en fin kontakt med läkare och vårdpersonal som hållit i sig genom åren. Gert använder numera sin dynamiska relation till vården som forskningspartner där han som en del av ett team bidrar med patientperspektivet i klinisk reumatologisk forskning för en förbättrad och mer jämställd vård.

Gert Persson är forskningspartner och pensionär.
Forskningsprojekt: Granskar dokumentation för patienters räkning i projekt som ska utveckla ett bättre test för ledgångsreumatism
Driv: Ett sammanhang – det viktigaste är att ha medpatienter

Gerts långvariga sjukdom och goda vårdkontakter gjorde att han tidigt utvecklade en vurm för forskning inom reumatologi; han läste medlemstidningen från Reumatikerförbundet och förde engagerade diskussioner med sina läkare kring hur man bäst kunde angripa hans sjukdom. Så när Reumatikerförbundet som en av tre patientorganisationer tog initiativ att börja med forskningspartners 2008-2009 blev Gert väldigt intresserad av att bli mer involverad i forskningen.

– Jag har inte haft en aktiv inflammatorisk sjukdom under alla sextio år, inleder Gert, men jag har ju fått kämpa med alla de funktioner som blivit förstörda på grund av min RA.

Tanken bakom att involvera patienter som berörs av forskningen som aktiva medlemmar i forskningsteamet är ett sätt att tillföra kompletterande och fördjupad kunskap som kan ge nya infallsvinklar och en mer nyanserad bild av de frågeställningar som studierna avser besvara. Personer som blir forskningspartners erbjuds en utbildning där de får möta olika professioner inom vården och lära sig mer om hur kliniska studier inom akademien går till. De kan sedan bli involverade i olika projekt med en roll som sakkunniga patientrepresentanter.

– Det viktigaste att komma ihåg är att jag i min roll inte representerar mig personligen, berättar Gert. Min uppgift är att representera alla patienter och framför allt de med RA.

Det är svårt att inte ryckas med när Gert pratar. Han innehar ett viktigt ämbete som han tar på största allvar och återkommer ofta till det ansvar han har gentemot medlemmarna i Reumatikerförbundet, patienter och anhöriga. Som forskningspartner går han igenom dokumentation och skrivelser som ska läsas och förstås av patienter som medverkar i kliniska forskningsstudier. Allra bäst menar Gert att det blir om han är med från start till mål i ett projekt.

– När ett av projekten var slut och resultaten presenterades för patienterna som deltagit blev jag inbjuden att få presentera min roll i det hela, berättar Gert. Det var så betydelsefullt för mig att vara med i hela processen och dessutom få träffa dem som hade haft glädje av det.

Det är dock inte alltid att Gert får ta del av resultaten av studierna han medverkar i, något han tycker skulle kunna förbättras.

– Jag har i och med utbildningen ett ansvar gentemot Reumatikerförbundets medlemmar, understryker han. Det är viktigt att sprida information och resultat om forskningen som pågår och vad det betyder för oss patienter i praktiken.

Gert berättar att de molekylära delarna av projekten ofta är för komplicerat för att förstå men när det har gått några år in på projektet kan det bli tal om kliniska tester och det är där han kommer in. För tillfället är han involverad i ett forskningsprojekt lett av Inger Gjertsson*, att ta fram ett diagnostiskt test för RA att använda på klinik. Gert ser ett framtida resultat i projektet som revolutionerande för terapiutvecklingen.

– Om man leker med tanken att det blir en effektiv provtagningsmetod så ska den testas, säger han, och då är det mina kollegor (medpatienter, reds anm) som ska lämna blod. Min roll kan då bli att styrka dokumenten åt dem som får ta del i en sådan studie.

Det har på sistone rekryterats nya forskningspartners i Göteborgsområdet men det behövs fler.  Gert har under sina tio verksamma år har använt sina expertkunskaper för att mötet mellan vårdgivaren och patienten ska bli rätt på alla tänkbara sätt i den kliniska forskningen. Han företräder sina medpatienter med stort allvar; integritet och etik är personlighetsdrag som lyser igenom när Gert pratar. Eller som han säger på sin härliga Göteborska;

Det är ju stora grejor, och samtidigt så viktigt för våra medmänniskor.

*sidhänvisning till Ingers intervju.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng