Vill du engagera dig? - Reumatikerförbundet

Vill du engagera dig?

Utbilda dig till forskningspartner!

För att utbilda dig till forskningspartner bör du uppfylla följande:  

  • Erfarenhet av att leva med reumatisk sjukdom, antingen egen eller hos närstående 
  • Förmåga att företräda patientgruppen och Reumatikerförbundet inom forskningsprojekt 
  • God samarbetsförmåga 
  • Ha ett intresse för forskning 
  • Ha engagemang och möjlighet att delta (se nedan för beskrivning av uppdrag och tidsåtagande) 
  • Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, även att kunna behärska dessa på engelska 
  • Ha god datorvana 
  • Vara medlem i Reumatikerförbundet 

Forskningspartners uppdrag skiljer sig åt. Ibland är forskningspartnern inblandad i projektet från start till mål, vilket är att föredra, och andra gånger bara i vissa delar av processen. Arbetsuppgifterna kan också vara väldigt varierande. Det kan exempelvis handla om att läsa in andra studier, delta i diskussioner om kliniska behov eller diskutera etiska överväganden. Vissa forskningspartners väljer att engagera sig i flera projekt samtidigt, medan andra väljer att bara engagera sig i ett projekt. Tidsåtagandet varierar därför mycket mellan forskningspartners, men som forskningspartner så bestämmer man själv hur mycket eller hur lite man kan och vill engagera sig.  

Det finns många skäl till att vilja engagera sig

Att vara en forskningspartner kan vara mycket givande och det finns många skäl till att vilja engagera sig. Som forskningspartner lär man sig väldigt mycket om reumatiska sjukdomar och får en inblick i forskningen, vilket många uppskattar. Många ser även rollen som forskningspartner som en möjlighet att använda den kunskap och sina (ibland tråkiga) erfarenheter av att ha en reumatisk sjukdom. Detta gynnar forskningen, och i längden, så bidrar man därför till ett bättre liv för personer drabbade med reumatiska sjukdomar. 

Vad innebär det att vara forskningspartner 

Personer med egen erfarenhet av reumatisk sjukdom (som patient eller närstående) kan anmäla till intresse för att bli forskningspartner. Efter en urvalsprocess, vilket inkluderar ett 30 minuters samtal via Teams, så genomgår man en utbildning. Utbildningen består av en digital kurs på en dag. I kursen ingår bland annat en genomgång om forskning, om forskningspartners roll inom forskningen, praktiska tips om att vara forskningspartner och diskussioner om forskningsetik. Efter grundutbildningen följer löpande digitala fortbildningar (tre/år) och deltagande i ett nätverk av forskningspartners.  

Som registrerad forskningspartner så får man ta del av de projekt som söker forskningspartner. Man läser själv igenom projekten och anmäler sitt intresse för projekt där man kan och vill bidra. Efter vidare diskussion så presenteras man för forskargruppen och påbörjar sitt uppdrag.  

Forskningspartners får ersättning för den tid de lägger ner på projekten, observera dock att vissa med sjukersättning ej kan få ersättning för deras tid som forskningspartner. Det är varje forskningspartners ansvar att diskutera med Försäkringskassan. 

För att utbilda sig till forskningspartner 

Har du tagit del av informationen och är intresserad av att bli en forskningspartner så laddar du ner dokumentet, Intresseanmälan – forskningspartner, fyller i och skickar till [email protected] 

Utbildningsdatum:

Kommer att genomföras april/maj 2024.

Dokument

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng