Hem » Forskning » Vad är en forskningspartner? » Vill du engagera dig?

Vill du engagera dig?

Utbilda dig till forskningspartner!

För att utbilda dig till forskningspartner bör du uppfylla följande:  

  • Erfarenhet av att leva med reumatisk sjukdom, antingen egen eller hos närstående 
  • Förmåga att företräda patientgruppen och Reumatikerförbundet inom forskningsprojekt 
  • God samarbetsförmåga 
  • Ha ett intresse för forskning 
  • Ha engagemang och möjlighet att delta (se nedan för beskrivning av uppdrag och tidsåtagande) 
  • Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift, även att kunna behärska dessa på engelska 
  • Ha god datorvana 
  • Vara medlem i Reumatikerförbundet 

Forskningspartners uppdrag skiljer sig åt. Ibland är forskningspartnern inblandad i projektet från start till mål, vilket är att föredra, och andra gånger bara i vissa delar av processen. Arbetsuppgifterna kan också vara väldigt varierande. Det kan exempelvis handla om att läsa in andra studier, delta i diskussioner om kliniska behov eller diskutera etiska överväganden. Vissa forskningspartners väljer att engagera sig i flera projekt samtidigt, medan andra väljer att bara engagera sig i ett projekt. Tidsåtagandet varierar därför mycket mellan forskningspartners, men som forskningspartner så bestämmer man själv hur mycket eller hur lite man kan och vill engagera sig.  

Det finns många skäl till att vilja engagera sig

Att vara en forskningspartner kan vara mycket givande och det finns många skäl till att vilja engagera sig. Som forskningspartner lär man sig väldigt mycket om reumatiska sjukdomar och får en inblick i forskningen, vilket många uppskattar. Många ser även rollen som forskningspartner som en möjlighet att använda den kunskap och sina (ibland tråkiga) erfarenheter av att ha en reumatisk sjukdom. Detta gynnar forskningen, och i längden, så bidrar man därför till ett bättre liv för personer drabbade med reumatiska sjukdomar. 

Vad innebär det att vara forskningspartner 

Personer med egen erfarenhet av reumatisk sjukdom (som patient eller närstående) kan anmäla till intresse för att bli forskningspartner. Efter en urvalsprocess, vilket inkluderar ett 30 minuters samtal via Teams, så genomgår man en utbildning. Utbildningen består av en digital kurs på en dag. I kursen ingår bland annat en genomgång om forskning, om forskningspartners roll inom forskningen, praktiska tips om att vara forskningspartner och diskussioner om forskningsetik. Efter grundutbildningen följer löpande digitala fortbildningar (tre/år) och deltagande i ett nätverk av forskningspartners.  

Som registrerad forskningspartner så får man ta del av de projekt som söker forskningspartner. Man läser själv igenom projekten och anmäler sitt intresse för projekt där man kan och vill bidra. Efter vidare diskussion så presenteras man för forskargruppen och påbörjar sitt uppdrag.  

Forskningspartners får ersättning för den tid de lägger ner på projekten, observera dock att vissa med sjukersättning ej kan få ersättning för deras tid som forskningspartner. Det är varje forskningspartners ansvar att diskutera med Försäkringskassan. 

För att utbilda sig till forskningspartner 

Har du tagit del av informationen och är intresserad av att bli en forskningspartner så laddar du ner dokumentet, Intresseanmälan – forskningspartner, fyller i och skickar till [email protected] 

Utbildningsdatum:

31 maj 2022 start klockan 15.00-17.00
Sista dag för intresseanmälan för denna omgång är 13 maj 2022, efter det så sparas du på vår väntelista till nästa omgång.  

Dokument