Forskningsrapporter

Ett bra liv för alla med reumatisk sjukdom och en lösning på reumatologins gåta. Så lyder Reumatikerförbundets vision. Vi har kommit en bra bit på vägen men vi är inte i mål.

I våra forskningsrapporter berättar forskarna själva om deras forskning och vad Reumatikerförbundets stöd betyder för dom. Dom följande sidorna beskriver den forskning som fått stöd från Reumatikerförbundet dom senaste åren.

Under Alla forskningsprojekt, så kan man ta del av populärvetenskapliga sammanfattningar av alla projekt som erhållit medel från Reumatikerförbundet.

Läs om den senaste forskningsrapporten

Forskningsrapporten som E-tidning. Längre ned på sidan hittar du fler rapporter från tidigare år.

Ladda ner