Populärvetenskapliga sammanfattningar

Inom det reumatologiska området forskas det mycket. Ett bevis på detta är alla avhandlingar som skrivs och publiceras.

En avhandling är resultatet av doktorandernas forskning under ett antal år. De leds av kvalificerade handledare som ofta är professorer. När avhandlingen är skriven försvarar doktoranden sitt arbete och blir han eller hon godkänd så har de erövrat den akademiska titeln doktor.

Här har vi samlat en del avhandlingar som har relevans för forskning kring reumatiska sjukdomar.

Smärtan ska behandlas som en egen sjukdom

Intervju med Maria Andersson, FoU-Spenshult. Smärta i samband med reumatisk sjukdom är väldigt vanligt. Men även om inflammationen kan dämpas är det inte alla …

Undernäring är vanligt vid ledgångsreumatism

Vid ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA), är det vanligt med undernäring och reumatoid kakexi, minskad muskelmassa i kombination med normal eller ökad fettmassa i kroppen. I den …

Födoämnesallergi och reumatisk sjukdom

Avhandlingens mål är att bredda förståelsen för den immunologiska kopplingen mellan tarm och leder hos patienter med reumatiska sjukdomar. Att kliniskt kunna sammanföra sjukdomar inom …

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng