Populärvetenskapliga sammanfattningar

Inom det reumatologiska området forskas det mycket. Ett bevis på detta är alla avhandlingar som skrivs och publiceras.

En avhandling är resultatet av doktorandernas forskning under ett antal år. De leds av kvalificerade handledare som ofta är professorer. När avhandlingen är skriven försvarar doktoranden sitt arbete och blir han eller hon godkänd så har de erövrat den akademiska titeln doktor.

Här har vi samlat en del avhandlingar som har relevans för forskning kring reumatiska sjukdomar.

Smärtan ska behandlas som en egen sjukdom

Intervju med Maria Andersson, FoU-Spenshult. Smärta i samband med reumatisk sjukdom är väldigt vanligt. Men även om inflammationen kan dämpas är det inte alla som…

Födoämnesallergi och reumatisk sjukdom

Avhandlingens mål är att bredda förståelsen för den immunologiska kopplingen mellan tarm och leder hos patienter med reumatiska sjukdomar. Att kliniskt kunna sammanföra sjukdomar inom…

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!