Reumatikerförbundets forskningsarbete

Reumatikerförbundet verkar för mer resurser från samhället och för andra forskningsfinansiärer samt gör egna insatser till forskning kring reumatiska sjukdomar och dess konsekvenser. 

Vi stödjer forskning som syftar till att minska sjukligheten i reumatiska sjukdomar och som ökar livskvaliteten hos personer med reumatisk sjukdom. Förbundet stödjer också forskning som syftar till att förebygga reumatisk sjukdom.

På Reumatikerförbundets kansli arbetar en forskningsavdelning med att handlägga ansökningar från forskare för bidrag till olika forskningsprojekt. Avdelningen representerar också Reumatikerförbundet i sammanhang som rör forskning, till exempel som deltagare i utredningar och utvecklingsprojekt.

Vetenskapliga nämnden granskar alla ansökningar om forskningsanslag till Reumatikerfonden och lämnar förslag till förbundsstyrelsen om hur medlen ska fördelas. Vetenskapliga nämnden granskar också forskningsredovisningarna.

Forskningsrådet är rådgivande till Reumatikerförbundets förbundsstyrelse. Där diskuteras långsiktiga och strategiska forskningsfrågor, till exempel hur beslutsfattare ska påverkas, samarbete med forskningsfinansiärer och insamling av pengar till fonden.

Har du frågor och vill veta mer kontakta Li Alemo Munters.

Läs Reumatikerförbundets verksamhetsplan för forskningen 2017–2021

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!