Forskningsprojekt färdigställs och avslutas i sommar och i höst - Reumatikerförbundet

Forskningsprojekt färdigställs och avslutas i sommar och i höst

Det här gör vi genom egna insatser för forskningen men också i samverkan med andra forskningsfinansiärer. För tillsammans kan vi ta ett större grepp kring olika forskningsområden.

Bra men inte bra nog? Större precision inom ortopedisk vård.

Reumatikerförbundet är en av finansiärerna i projektet PRECIIS (Precise Image-based Implant Surgery), i samarbete med Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

I de flesta fall är modern ortopedisk och reumatologisk sjukvård tillräcklig. Behandlingen går som planerat och patienten blir nöjd. Men det finns situationer där behandlingen inte når det resultat som förväntats.

Målet med projektet Preciis är att nå en ny nivå av precision inom ortopedisk vård – att utveckla bättre verktyg inom ortopedisk sjukvård som ökar patientsäkerheten, kvaliteten och produktiviteten på behandlingen. Med andra ord, högre vårdkvalitet och ökad effektivitet.

Projektet är uppdelat i flera delprojekt som alla bygger på ett nära samarbete mellan industrin, vården och Reumatikerförbundet. Projektet avslutas nu under sommaren 2019.

Läs mer om projektet!
Läs broschyren med röster om projektet och patientperspektivet!

Primärvården ska bli bättre på behandling av långvarig smärta.

Reumatikerförbundet stödjer projektet “Evidensbaserat personcentrerat omhändertagande för alla patienter med långvarig smärta inom primärvården år 2030., inom Vinnovas forskningssatsning “Visionsdriven hälsa”.

Projektet utgår från det faktum att långvarig smärta är ett komplext fenomen och att behandlingen är resurskrävande, vilket primärvårdens resurser och struktur inte kan möta idag. Genom samverkan mellan universitet, patientorganisationer och vårdgivare har projektet utvecklat digitala verktyg i kombination med traditionella vårdlösningar för att bidra till en ekonomiskt, strukturellt och organisatoriskt hållbar lösning.

Projektet, som avslutas i september 2019, kommer att resultera i en handlingsplan med en utvecklad vision, delmål och konkreta projektplaner, tydligt förankrade hos brukare och vårdprofessioner.

Läs projektgruppens beskrivning av projektet
Läs mer om Reumatikersförbundets aktivitets- och verksamhetsplan för forskningen 2017–2021

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng