Mathilda Björk, Linköpings universitet, 175 000 kronor

Bakgrund och motivering

I dag arbetar många med inflammatorisk ledsjukdom tack vare tidigt omhändertagande, biologiska läkemedel och ett strukturerat vårdförlopp. Dock har ändå 80% > en månads sjukfrånvaro per år. Det visar på en ofta ohållbar arbetssituation för individen, vilket kan bero på kvarvarande symtom som smärta eller trötthet men även dåliga förutsättningar på arbete. Samverkan med arbetsgivaren är en nyckelfaktor för en hållbar arbetssituation för personer med artrit. Arbetsgivaren saknar dock den kunskap som behövs.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att anpassa och utvärdera appen SWEPPEia som ett stöd för yrkesarbetande individer med inflammatorisk ledsjukdom och deras arbetsgivare, för att möjliggöra en hållbar arbetssituation. Specifika mål:

Utveckla och anpassa den den befintliga appen SWEPPE för att passa personer med inflammatorisk ledsjukdom (SWEPPEia)

Utvärdera vilken effekt använadet av SWEPPEia har under 6 månader på sjukfrånvaro och självrapporterad hälsa i jämförelse med en kontrollgrupp som inte erhåller någon intervention

Undersöka hur uppfattar användare uppfattar SWEPPEia som ett digital stöd för att skapa en hållbar arbetssituation?

Metod

Projektet utgår från den nyligen utvecklade och testade appen SWEPPE som tagits fram för personer med långvarig smärta och deras arbetsgivare . Appen kommer att anpassas till personer med artrit i en agil utvecklingsprocess där personer med inflammatorisk ledsjukdom medverkar (studie 1) . Därefter kommer SWEPPEia att testas under sex månader i en randomiserad kontrollerad studie för 100 personer med artrit gällande effekt på sjukfrånvaro och självrapporterade mått i jämförelse med en kontrollgrupp (studie 2). Individer inkluderas via reumatologenheter i sydöstra sjukvårdsregionen samt sociala medier. I studie 3 intervjuas 30 användare gällande avnändarupplevelsen  av SWEPPEia som en intervention för att skapa en hållbar arbetssituation (studie 3).

Betydelse för patienten 

Det är väl känt att även om personer med inflammatorisk ledsjukdom kan arbeta i större grad idag så är det många som inte har en hållbar arbetssituation och riskerar sjukskrivning. Genom att bygga på en tidigare utvecklad digital intervention, SWEPPE, kan det planerade projektet inom en snar framtid möjliggöra ett digitalt stöd, SWEPPEia, för personer med artrit och deras arbetsgivare med målet att skapa en hållbar arbetssituation. För individen kan det leda till en hållbar arbetssituation, vilket positivt bidrar till minskad sjukfrånvaro, ökad självkänsla och välmående samt är ekonomiskt fördelaktigt för individerna.

Lärosäte: Linköpings universitet

Belopp: 175000

Ansvarig forskare: Mathilda Björk

År: 2023

Forskningsområden: Inflammatorisk reumatisk sjukdom