Ärftliga faktorer i primärt Sjögrens Syndrom

Gunnel Nordmark, Docent, Uppsala universitet, Uppsala, 200 000 kr

Primärt Sjögrens syndrom (pSS) är en kronisk reumatisk sjukdom karaktäriserad av ögon- och muntorrhet. Många av patienterna har påverkan på andra organ såsom leder, lungor och njurar samt upplever kronisk trötthet, så kallad fatigue.

Denna studie, som får stöd från Reumatikerförbundet, studerar ärftlighet och omgivningsfaktorer vid pSS i relation till symptom och komplikationer. Målsättningen är att identifiera arvsanlag som har betydelse för att sjukdomen uppstår och varför vissa personer drabbas av exempelvis lymfom eller fatigue. Förhoppningen är att kunna identifiera de patienter med pSS som löper störst risk att utveckla komplikationer för att optimera behandling och uppföljning.


Lärosäte: Akademiska Uppsala

Belopp: 200000

Ansvarig forskare: Gunnel Nordmark

Diagnos: Array

År: 2020

Forskningsområde: Sjögrens syndrom


Sök bland forskningsprojekt
  • Sortera

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!