Artros kopplat till skador på menisken

Patrik Önnerfjord, Docent, Lunds universitet, Lund, 200 000 kr

Skador på menisken är en vanligt förekommande tex vid knäskada och har visat sig vara en starkt bidragande orsak till utveckling av framtida artros. Tyvärr saknas både tidig diagnostik och effektiv behandling med sjukdomsmodifierande läkemedel.

Då meniskskada uppenbarligen är en stor riskfaktor för utveckling av artros avser detta projekt, med stöd från Reumatikerförbundet, studera molekylära händelser i menisken för att upptäcka tidiga stadier av sjukdomsprocessen och hur detta kan påverkas av behandling med läkemedel. Projektet avser ge ökad förståelse för tidiga processer vid utveckling av artros men också bidra till ny diagnostik som skulle kunna användas för att följa effekter på behandling av patienter.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!