Martin Englund, Lunds Universitet, 250 000 kronor, 2-års anslag år 2/2023

Bakgrund och motivering

Artros är vår vanligaste kroniska ledsjukdom. Det finns idag ingen bot, utan behandlingar inriktas på symptomlindring. Detta förklaras av att det saknas kunskap om de basala sjukdomsmekanismerna. Vårt unika forskningsfokus ligger på de allra tidigaste molekylära, strukturella och biomekaniska förändringar som sker i ledens olika strukturer, innan sjukdomen syns på röntgenbilder. Vi syftar till att kartlägga dessa tidiga förändringar genom diverse analyser.

Syfte och mål

Programmet avser att nå ett genombrott i förståelsen för sjukdomsmekanismerna bakom artros och öppna upp för: 1) tidig diagnostik, 2) individuell prognostisering, 3) riktad behandling mot artros. Våra arbetspaket omfattar:

i) Masspektrometri för kartläggning av vävnadernas byggstenar och nedbrytning

ii) Synkotronljus samt biomekanik experiment för att visualisera förändringar i vävnadernas struktur och reaktioner vid belastning

iii) Upprepade magnetröntgen undersökningar av patienter för att följa artrosutveckling

v) Epidemiologiska studier över påverkan på individ och samhälle med samkörning av registerdata på befolkningsnivå.

Progress

Vi syftar till att öka vår förståelse för sjukdomsförloppet bakom artros, och förbättra dess diagnostik och behandling. Det senaste året har vi publicerat studier om bl.a.:

1. högupplösta synkrotronljusavbildning av menisken samt förkalkningar i ben/brosk som kan ge insikt i tidiga sjukdomsmekanismerna

2. ärftlighet vid handartros genom tvillinganalyser

3. överanvändning av opiater vid artros

4. pandemins effekt inom artrospatienter

5. molekylära analyser av ledvätska från knäfriska och patienter med olika artrosgrader för att ta fram s.k. biomarkör kandidater

Vidare medverkar gruppen i internationella sammanhang vad gäller ta fram klassifikationskriterier för tidig knäartros. Vi jobbar också aktivt på spridning av forskningsresultat via artrosportalen.se

Betydelse för patienten 

Vårt mål är att optimera prevention, omhändertagande och behandling av artros så att rätt insatser görs på rätt patient, på rätt vårdnivå och i rätt tid. Nya effektiva läkemedel mot artros är vår långtidsvision. Vi har patientmedverkan, och vår nya satsning Artrosportalen är en allt mer populär källa till kunskap direkt från forskare till patienter och anhöriga.

Lärosäte: Lunds universitet

Belopp: 250000

Ansvarig forskare: Martin Englund

År: 2023

Forskningsområden: Artros