Marit Stockfelt, Göteborgs universitet, 100 000 kronor

Bakgrund och motivering

När en kvinna med Systemisk Lupus Erytematosus (SLE) är gravid har hon ökad risk för komplikationer som havandeskapsförgiftning och att föda för tidigt. Vi saknar kunskap om de immunologiska mekanismerna bakom dessa komplikationer, och därmed förmåga att förutspå och behandla dem.

Med den unika SLE-Placenta-studien undersöker vi sjukdomsmekanismer i moderkakan hos kvinnor med SLE och friska kvinnor och biomarkörer i perifert blod för att förutspå vilka som har ökad risk för graviditetskomplikationer.

Syfte och mål

Övergripande syfte är att upptäcka nya immunologiska mekanismer och biomarkörer för graviditetskomplikationer vid SLE. Specifika frågeställningar:

Har moderkakan vid SLE ett karakteristiskt mönster som är associerat med graviditetskomplikationer?

Är cellbundet C4d ökat hos kvinnor med SLE jämfört med friska kvinnor, och är detta associerat med graviditetskomplikationer?

Är blodplättar mer aktiverade hos kvinnor med SLE jämfört med friska kvinnor, och är detta associerat med graviditetskomplikationer?

Är podoplanin uppreglerat på deciduala stromaceller vid SLE, och är detta associerat med graviditetskomplikationer?

Metod

Gravida kvinnor med SLE rekryteras i nationellt samarbete inom SLE-nätverket, och friska gravida kvinnor rekryteras vid en mödravårdscentral i Göteborg. Kliniska data gällande graviditet och SLE-sjukdomen samlas in av en reumatolog och en obstetriker på varje klinisk site. Perifert blod samlas in i trimester 1, 2 och 3, vid förlossningen samt för en andel av SLE-patienterna även efter 6 månader postpartum. Efter förlossningen omhändertas moderkakan, primära stromaceller från moderkakan isoleras och odlas fram, och uttrycket av podoplanin på cellernas yta kvantifieras med flödescytometri. Det histologiska mönstret analyseras sedan av en placentapatolog. I perifert blod kvantifieras cellbundet C4d och aktivering av blodplättar med hjälp av flödescytometri.

Betydelse för patienten 

Kvinnor drabbas ofta av SLE i fertil ålder och kan önska att bli gravida. Vi tror att SLE ökar risken för inflammation i moderkakan, att inflammationen ökar risken för graviditetskomplikationer, och att denna risk tidigt avspeglar sig i blodet i form av ökad deponering av komplementprodukten C4d på blodceller och ökad aktivering av blodplättar. Kunskap om mekanismerna bakom graviditetskomplikationer ger möjlighet att förutspå vilka kvinnor som har ökad risk att drabbas och att utveckla nya behandlingsalternativ för att hjälpa dem.

Lärosäte: Göteborgs universitet

Belopp: 100000

Ansvarig forskare: Marit Stockfelt

År: 2023

Forskningsområden: Systemisk lupus erythomatosus