Bence Rethi, Karolinska Institutet, 140 000 kronor

Bakgrund och motivering

Reumatoid Artrit (RA) är en kronisk autoimmun sjukdom som, om den inte behandlas, leder till inflammation i leder och successiv nedbrytning av benmassa. Trots senaste tidens framgångar leder inte nuvarande läkemedel till en varaktig förbättring. De flesta patienter behöver livslång medicinsk behandling som tyvärr ger bieffekter, är mycket dyra och som patienten ofta utvecklar resistens emot. Därför finns det ett stort behov av nya mer effektiva läkemedel som bromsar sjukdomen på ett tidigt stadium.

Syfte och mål

Under de senaste åren har vi börjat förstå att autoantikroppar i RA-patienter kan spela en roll i smärta, benförlust och tenosynovit. Vi har också identifierat olika celltyper som dessa autoantikroppar binder till och som troligtvis deltar i utvecklingen av RA. Baserat på den här kunskapen i det här projektet planerar vi kartlägga de molekylära mekanismer som utlöser RA och utvärderar effekterna av nya preventiva strategier som skulle kunna bromsa sjukdomsförloppet och minska inflammationen, smärtan och skador på benvävnaden.

Metod

Vi har utvecklat avancerade forskningmodeller för tidigt utvecklad sjukdom för att kunna studera mekanismer som leder till RA och också för att pröva nya behandlingsterapier som kan bromsa förloppet eller förbättra fullt utvecklad sjukdom. Vi ska studera hur autoantikropparna aktiverar olika celler från blod och leder och hur dessa antikroppar utlöser olika sjukdomssymptom som smärta, benförlust och ledinflammation i möss. Vi ska också analysera hur nya inhibitorer som påverkar dessa mekanismer kan användas för att hindra sjukdomssymptom hos möss som injicerats med RA-relevanta autoantikroppar.

Betydelse för patienten 

Våra resultat kan möjliggöra en bättre/tidigare prediktion av sjukdomsdebuten hos individer med risk att utveckla RA och kan leda till nya behandlingsmetoder för mycket tidiga faser av RA.

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 140000

Ansvarig forskare: Bence Rethi

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit