Johanna Lanner, Karolinska Institutet, 85 000 kronor

Bakgrund och motivering

Skelettmuskulaturen utgör cirka 40 % av vår kroppsvikt och är avgörande för vår förmåga att röra oss och andas. Skelettmuskulaturen har en imponerande förmåga att anpassa sig till fysiologiska utmaningar, men kan också bli dysfunktionella och få minskad förmåga att producera kraft, dvs. utveckla muskelsvaghet. Muskelsvaghet är en vanlig komplikation vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) bidrar till funktionsnedsättning och minskad arbetsförmåga men ökar även risken för dödlighet.

Syfte och mål

Det finns idag ingen farmakologisk behandling för att förbättra muskelstyrka och funktion, vilket understryker behovet av bättre förståelse av denna samsjuklighet. Den kroniska inflammationen pekas ofta ut som huvudorsaken till muskeldysfunktionen, men våra tidigare resultat visar att fler faktorer är inblandade. Våra nya preliminära data tyder på försämrad funktion hos musklernas mitokondrier (cellens kraftverk) är en bidragande orsak till muskelsvaghet i samband med RA. Målet är att identifiera avgörande molekylära faktorer som kopplar samman inflammation med mitokondrieförändringar och skelettmuskeldysfunktion vid RA.

Metod

För att förstärka förståelsen hur vi kan förbättra muskelfunktionen hos patienter med RA så kommer vi analysera muskelbiopsier före och efter en träningsintervention, den enda typ av intervention med hittills bevisad gynnsam effekt på skelettmuskulaturen vid RA. Vi har samlat in muskelvävnad från patienter med RA, och friska kontroller, före och efter en åtta veckors träningsintervention. Detta projekt inkluderar både prekliniska genmodifierade modeller och patienter med RA och friska kontroller. Vi kommer utföra en kombination av molekylära, funktionella och morfologiska experiment och våra resultat kommer leda till en unik förståelse för hur musklerna fungerar sämre i samband med RA samt vad vi kan göra för att motverka denna negativa progression.

Betydelse för patienten 

Sammantaget kommer detta projekt leda till ökad förståelse för hur musklerna fungerar sämre i samband med RA samt vad vi kan göra för att motverka denna negativa progression. Därtill skapa ett enastående kunskapsfundament för utvecklandet av framtida farmakologiska interventionen för att förbättra muskelfunktionen hos dessa patienter.

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 85000

Ansvarig forskare: Johanna Lanner

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit