E-hälsolösning som stöd för träning vid långvariga smärttillstånd

Kaisa Mannerkorpi, Professor, Göteborgs universitet, Göteborg, 150 000 kr

Långvarig utbredd smärta förekommer hos ungefär 10% av befolkningen. Forskningsgruppens tidigare studier om fysisk aktivitet för patienter med fibromyalgi och långvarig smärta visar att olika former av ledarledd träning ger positiva effekter på symtom och allmän hälsa. Långtidsuppföljningar tyder dock på att det ofta är svårt för patienterna att fortsätta träna på egen hand, varför förbättringarna går tillbaka.

Målet med denna studie, som får stöd från Reumatikerförbundet, är att utveckla en ny behandlingsmodell med eHälsa för att stödja hållbar fysisk aktivitet och förbättra hantering av smärta och andra symtom hos denna patientgrupp.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!