Caroline Grönwall, Karolinska Institutet, 205 000 kronor

Bakgrund och motivering

Det är fortfarande mycket vi inte vet om varför man drabbas av ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA). Vad som står klart är att flera år innan man blir sjuk så går något fel i immunsystemet som gör att det bildas en autoimmunitet, dvs en immunreaktion mot kroppsegna proteiner. I RA utvecklas antikroppar mot protein med aminosyra förändringen citrullin, så kallade ACPA (anti-citrullinerade protein autoantikroppar) och det uppstår förändringar i T och B cellerna som genererar dessa immunsvar.

Syfte och mål

RA patienter har olika kombinationer av citrullin-reaktiva antikroppar och antikroppar mot andra naturliga aminosyraförändringar, och dessa antikroppar uppkommer långt innan kliniska symtom. Mycket tyder på att olika autoantikroppar aktiverar olika inflammatoriska och organförstörande vägar genom sina specifika igenkänningsmönster. Vissa klasser av autoantikroppar kan istället vara blockerande och skyddande. Vi vill i det här forskningsprogrammet utreda funktionen av olika autoantikroppar och autoreaktiva B-celler som känner igen proteinförändringar och öka förståelse av hur de bidrar till reumatisk sjukdom.

Metod

Vi kommer bland annat att använda sekvensering av B-celler för att få ett fingeravtryck av patients immunförsvar och ny innovativ teknik för att isolera och karakterisera tusentals individuella B celler och autoantikroppar. Vi har tillgång till unika patientmaterial som har samlats in under lång tid som inkluderar både serum och frysta celler, samt klinisk information om patienternas sjukdom, serologi, och genetik. Studier av individuella B celler möjliggör ny förståelse om hur olika autoreaktiviteter relaterar till varandra och kartläggning av vad autoantikropparna känner igen på celler och i vävnad och hur de aktiverar inflammation. Projektet är ett nära samarbete mellan det translationella forskningslaboratoriet och reumatologkliniken.

Betydelse för patienten 

RA är en kronisk folksjukdom som drabbar 0.5-1% av befolkningen. Förutom ledinflammation och ledskador kan RA också medföra trötthet och smärta och stor påverkan på livet. Mycket är fortfarande inte känt om hur sjukdomen uppkommer och hur olika mönster av autoreaktivitet bidrar till olika sjukdomsbilder i olika patientgrupper. Med mer kunskap om autoreaktiviteten och hur den mekanistiskt driver sjukdom, finns det möjlighet att mer säkert förutsäga en patients sjukdomsförlopp, samt vi kan i framtiden utveckla nya strategier för att omprogrammera immunsystemet med individuellt anpassade behandlingar.

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 205000

Ansvarig forskare: Caroline Grönwall

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit