Finns det immunologiska likheter mellan RA och gikt?

Lena Björkman, Med Dr, Göteborgs universitet, Göteborg, 75 000 kr

Inflammation är centralt vid flera sjukdomar, men också ett livsviktig första försvar mot infektioner.

Om inflammationen inte följer sitt rätta förlopp kan kroniska sjukdomar som exempelvis ledgångsreumatism med förstörelse av leder uppstå. Akut Inflammation regleras i första hand av det medfödda immunförsvaret där så kallade neutrofiler utgör en stor del av försvaret. Dessa celler har tidigare ansetts vara kortlivade och den skada de tillfogat begränsad.

Detta projekt, som får finansiering från Reumatikerförbundet, har tidigare påvisat att neutrofiler i inflammerade leder inte dör utan är mer långlivade och kan åsamka mer skada. Fortsättningsvis ska man studera neutrofiler vid gikt och hur dessa påverkas av läkemedelsbehandling. 

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!