Förutsäga och förebygga samsjuklighet och skador vid vaskulit

Aladdin Mohammad, Med Dr, Lunds universitet, Lund, 75 000 kr

Majoriteten av patienter med inflammatoriska kärlsjukdomar – vaskuliter – drabbas av permanenta organskador såsom hjärtkärlsjukdomar, benskörhet, stroke och njursvikt. Orsaken och bakomliggande mekanismer är okända. Det saknas kunskap att kunna förutsäga utvecklingen av dessa organskador för att i tid sätta in förebyggande åtgärder. Samspel mellan ärftlighet och olika miljöfaktorer har diskuterats men evidens saknas. Olika läkemedel har pekats ut som bidragande orsaker och i vissa fall tros dessa läkemedel även påverka utveckling av organskada. Syftet med detta projekt, som får stöd från Reumatikerförbundet, är att förbättra kunskapen om kring dessa sjukdomar, studera möjliga bakomliggande mekanismer och utreda möjligheter till att förhindra eller minimera risken av organskador.


Lärosäte: Lunds universitet

Belopp: 75000

Ansvarig forskare: Aladdin Mohammad

Diagnos: Array

År: 2020

Forskningsområden: Vaskulit


Sök bland forskningsprojekt
  • Sortera

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!