Går det att undvika att bli sjuk?

Erik Kindgren, Doktorand, Linköpings universitet, Linköping, 100 000 kr

Barnreumatism är en sjukdom som påverkar barnets livskvalitet negativt, och botande behandling saknas. Tarmen med sina mikroorganismer (tarmfloran) utgör en viktig del av immunförsvaret.

Denna studie, som får stöd av Reumatikerförbundet, avser studera samband mellan tarmfloran och risken att insjukna i barnreumatism. Nytt är att man tittar innan den reumatiska sjukdomen utvecklats eftersom sjukdomen i sig kan påverka tarmfloran t.ex. genom inflammation, förändrad diet och läkemedel. Om man lyckas identifiera bakterier i tarmfloran som kan minska risken för reumatism öppnas möjligheter för att förebygga sjukdomen via kost eller behandling med godartade bakterier.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!