Gravid och SLE – vad kan orsaka komplikationer?

Anna-Carin Lundell, Professor, Göteborgs universitet, Göteborg, 100 000 kr

Gravida patienter med systemisk lupus erythematousus (SLE)  har en högre risk för graviditetskomplikationer kopplade till inflammation i moderkakan så som havandeskapsförgiftning och för tidig förlossning jämfört med friska kvinnor. Kunskapen om de immunologiska mekanismer som ligger bakom dessa komplikationer, och därmed förmågan att förutsäga dem, är begränsad.

Målet med projektet som finansieras av Reumatikerförbundet är att kunna påvisa specifika proteiner i blodet som kan agera som markörer för att förutsäga risken för graviditetskomplikationer hos patienter med SLE i ett tidigt skede. På lång sikt avser resultaten bidra till utveckling av nya behandlingsalternativ för gravida kvinnor med SLE.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!