Gruppering av patienter med SLE kan påskynda nya läkemedel

Helena Idborg, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr

Systemic Lupus Erythematosus (SLE) är en kronisk reumatisk sjukdom som kan ge väldigt olika symptom och drabba de flesta organ. I dag finns ingen optimal behandling och under utvecklingen av nya läkemedel är det många kliniska studier som misslyckas. Oftast ser man väldigt bra effekt för vissa patientgrupper medan andra inte svarar alls på medicinen.

Hur ska patienterna separeras så att behandlingen hjälper? Hur kan kliniska studier bäst uppvisa denna effekt så nya effektiva läkemedel kommer ut på marknaden? Detta projekt, som får anslag från Reumatikerförbundet, avser hitta biologiska markörer i blod som kan användas för att dela upp patienter i grupper för skräddarsydd behandling.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!