Hälsorelaterad livskvalitet vid SLE

Ioannis Parodis, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr’

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk autoimmun sjukdom som uppvisar stor variation av symptom och för med sig en betydande sänkning av hälsorelaterad livskvalitet. Trots ökad kunskap kring bakomliggande mekanismer har endast ett biologiskt läkemedel hittills blivit godkänt. Med tanke på biologiska terapiers höga kostnad och potentiella biverkningar är det viktigt att identifiera patientgrupper som förväntas få en effekt av terapin.

Denna studie, som får stöd från Reumatikerförbundet, avser att fortsätta optimera användningen av de behandlingar som idag finns tillgängliga för sjukdomen samt öka medvetenheten kring livsstilsrelaterade åtgärder som också kan ha god effekt på sjukdomsaktivitet och hälsorelaterad livskvalitet.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!