Högintensiv träning vid inflammatorisk ryggsjukdom

Emma Haglund, Med Dr, FoU Spenshult, Halmstad, 125 000 kr

God fysisk kondition minskar risk för hjärt-kärlsjukdom. Hur detta förhåller sig hos individer med inflammatorisk ryggsjukdom – spondylaratrit (SpA) är dock mindre studerat.

Syftet med denna studie, som fått anslag från Reumatikerförbundet är kartlägga den effekt som fysisk träning kan ge när det gäller inflammationen i kroppen hos människor med SpA. I projektet  studeras om ett pass av högintensiv konditionsträning kan påverka inflammation och sjukdomsaktivitet hos personer med AS jämfört med friska. Den kunskap undersökningen ger kan på sikt ge bättre förutsättningar för ett bättre omhändertagande, där träningsupplägget bättre kan individanpassas för att dämpa inflammation, sjukdomsaktivitet och förebygga hjärt-kärlsjukdom.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!