Hormonreglering vid artrosbehandling

Carmen Corciulo, Med Dr, Göteborgs universitet, Göteborg, 75 000 kr

Artros ar en mycket vanligt förekommande reumatisk sjukdom där ledbrosket förstörs vilket resulterar i smärta och minskad ledfunktion. Symptomen beror på att brosk och ben i leden skadas, men också på inflammation i de drabbade lederna. De exakta mekanismerna bakom artros är ännu okända men det kvinnliga könshormonet verkar spela en roll.

Detta projekt ska, med stöd från Reumatikerförbundet, undersöka om – och i så fall hur – östrogen kan reglera inflammatoriska signaler i leden. Resultat från projektet kan få betydelse för framtida behandlingsstrategier för patienter med artros.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!