Hur allvarlig blir min sjukdom?

Helena Forsblad d’Elia, Professor, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, 250 000 kr

Ankyloserande spondylit (AS) är en kronisk inflammatorisk, reumatisk ryggsjukdom som ger skört skelett och kan leda till frakturer som riskerar skada ryggmärg och nerver. Sjukdomen har visst ärftligt inslag men man vet generellt väldigt lite om vem som drabbas eller vilka individer som utvecklar allvarligare AS.

Reumatikerförbundet ger finansiellt stöd till ett patientnära projekt som letar efter tecken som i förväg kan antyda om individen kommer få en mildare variant som kan behandlas med anti-inflammtoriska läkemedel och sjukgymnastik eller en svårare sjukdom. Resultatet kan leda till framtida möjligheter att screena patienter för att kunna ge en bättre typ av behandling till de som utvecklar en allvarligare form av AS.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!