Caroline Wasén, Göteborgs universitet, 150 000 kronor

Bakgrund och motivering

Vid reumatoid artrit förekommer neuropsykiatrisk samsjuklighet t.ex. depression och kognitiva problem vilket kan ha en stor inverkan på patienters livskvalité. Inflammation i hjärnan leder till nervcellsdöd hos personer med neurodegenerativa sjukdomar, men hur det påverkar hjärnan vid RA är inte lika välstuderat. Tarmfloran producerar metaboliter som har både inflammatoriska och anti-inflammatoriska egenskaper och som påverkar neurodegeneration genom att modulera immunsystemets aktivitet.

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att identifiera metaboliter från tarmfloran som bidrar till eller bromsar inflammatoriska och neurodegenerativa processer i hjärnan vid RA, och förstå vilka gener som ligger bakom produktionen av dessa metaboliter. Det långsiktiga målet med detta projekt är att identifiera metaboliter med terapeutisk potential, och/eller identifiera bakterier som skulle kunna användas som probiotika för att motverka negativa effekter av RA på hjärnan.

Metod

Vi har identifierat regioner i hjärnbarken med reducerad volym hos RA patienter jämfört med friska kontroller. Från samma patienter har vi analyserat monocyter från blodprover och kunnat identifiera gener som är mer aktiva hos patienter med en lägre hjärnvolym. Denna genprofil kommer nu användas för att testa ett stort antal bakterier isolerade från tarmflora från RA patienter på en monocytcellinje, och därefter välja ut bakterier med god potential att främja eller motverka denna profil. De utvalda bakterierna kommer sedan att analyseras med avseende på vilka metaboliter de producerar, vilka gener de har i sitt genom och hur metaboliter som är unika för dessa bakterier påverkar inflammatoriska och neurodegenerativa processer i hjärnan på möss med artrit.

Betydelse för patienten 

På kort sikt kommer detta projekt leda till bättre förståelse för hur ledinflammation hos RA patienter också påverkar inflammatoriska processer i hjärnan och tarmbakteriernas roll i att reglera dessa processer. Vi tror att inflammation i leder kan bidra till immuncelsaktivering i hjärnan som sin tur orsakar hjärnatrofi och neuropsykiatrisk samsjuklighet.

På längre sikt kommer detta projekt att leda till att vi identifierar tarmbakterier och metaboliter som har potential att motverka negativa effekter på hjärnan vid RA. Vi hoppas att projektet ska leda till nya behandlingsalternativ som förbättrar livskvalitén hos RA patienter.

Lärosäte: Göteborgs universitet

Belopp: 150000

Ansvarig forskare: Caroline Wasén

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit (RA)