Hur levnadsvanor påverkar sjukdomar i rörelseorganen

Ann Bremander, Docent, Spenshults FoU, Halmstad, 225 000 kr

Det finns ett stort behov för personer med en inflammatorisk sjukdom att kunna få hjälp med ohälsosamma levnadsvanor eftersom dessa kan påverka hälsoutfallet över tid.  Det är därför av stor vikt att få en bättre förståelse för levnadsvanor inom de aktuella sjukdomstillstånden.

Det övergripande syftet med denna studie, som får stöd från Reumatikerförbundet, är att bättre förstå hur olika levnadsvanor som fysisk aktivitet, rökning, kost och alkohol samvarierar, eventuella förändringar över tid och deras betydelse för patientens upplevda hälsa. Kunskapen kan leda till insatser som minskar sjukdomsbördan för individerna men även kostnaderna för samhället.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!